Kontakty na poradne zdravia

Termín návštevy poradne si môžete dohodnúť jednoducho, vyplnením kontaktného formuláru do poradne zdravie.

Ku konkrétnym poradniam zdravia na jednotlivých úradoch a ich kontaktným údajom sa dostanete prostredníctvom odkazu: