Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. 

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov. 

 

Poradne zdravia

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši

Objednať sa môžete:

  • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš,
  • telefonicky na dole uvedených číslach,
  • e-mailom na lm.poradna@uvzsr.sk  alebo elektronickým formulárom.

Objednať sa do poradne

Napíšte nám

Poradňa zdravej výživy, alternatívnej výživy a obezitologická poradňa

Telefón: +421 910 459 333
Email: lm.poradna@uvzsr.sk 

Základná poradňa zdravia

Telefón: +421 910 459 333
Email: lm.poradna@uvzsr.sk 

Poradňa na odvykanie od fajčenia

Telefón: +421 910 459 333
Email: lm.poradna@uvzsr.sk 

Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity

Telefón: +421 910 459 333
Email: lm.poradna@uvzsr.sk 

Objednať sa do poradne