Služby

RÚVZ Liptovský Mikuláš neposkytuje platené služby v oblasti laboratórnych analýz a meraní. V prípade záujmu o tieto služby si Vás dovoľujeme odkázať na krajský RÚVZ Žilina, ktorý tieto služby poskytuje.

Ďalšie oblasti služieb (samostatný cenník)