Aktivity a podujatia RÚVZ

Momentálne neprebiehajú žiadne podujatia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši.