Otázky ohľadom webového sídla je možné zasielať na adresu lm.sekretariat@uvzsr.sk.