Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových.

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov.

PORADNE ZDRAVIA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante

Objednať sa môžete:

 • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská 2352/62, 924 01 Galanta
 • telefonicky na dole uvedených číslach,
 • e-mailom na ga.pz@uvzsr.sk alebo elektronickým formulárom.

Objednať sa do poradne

Napíšte nám

 • Základná poradňa zdravia
  Mgr. Ingrid Kilianyová
  Telefón: +421 31 783 8008
  Email: ga.pz@uvzsr.sk
 • Špecializovaná poradňa zdravej výživy
  Anikó Hábelová
  Telefón: +421 31 783 8008
  Email: ga.pz@uvzsr.sk
 • Poradňa na odvykanie od fajčenia
  Martina Kollárová
  Telefón: +421 31 783 8008
  Email: ga.pz@uvzsr.sk
 • Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity
  Mgr. Ingrid Kilianyová
  Telefón: +421 31 783 8008
  Email: ga.pz@uvzsr.sk