Aktivity a podujatia úradu

 

Momentálne neprebiehajú žiadne aktivity Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante.