Mobilné odberové miesta v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante

 

subjekt miesto prevádzkovania rozhodnutie/dátum zverejnenia
BHR medical s.r.o ZRUŠENÉ - Kontajner na parkovisku pri
Športovej hale, ulica kpt. Nálepku 737/33, 92401 Galanta,
zrušené/5.9.2022 (pdf, 222kB)
pozastavené/19.5.2022 (pdf, 140kB)
povolenie/23.9.2021 (pdf, 110kB)
Mesto Sereď ZRUŠENÉ - Základná škola Jána Amosa Komenského,
Komenského 1227/8, 92601 Sereď
Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A,
92601 Sereď
Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď

zrušené/9.2.2023 (pdf, 222kB)

pozastavené/10.8.2022 (pdf, 223kB)
povolenie/7.1.2021 (pdf, 111kB)

Mesto Sereď ZRUŠENÉ - Dom kultúry, Školská 118/1, 92601 Sereď
Športová hala Sokolovňa, Kostolná 2997, 92601 Sereď,
Denné centrum seniorov, Jesenského 3015, 92601 Sereď,
Ihrisko ŠKF, Športová 2809/8, 92601 Sereď

zrušené/9.2.2023 (pdf, 222kB)

pozastavené/10.8.2022 (pdf, 223kB)
povolenie/22.1.2021 (pdf, 108kB)

Laser therapy, k.s. Bratislava ZRUŠENÉ - Kontajner na parkovisku, ul. Kostolná p.č. 3061/11, 92601 Sereď zrušené/20.7.2022 (pdf, 222kB)
povolenie/21.12.2021 (pdf, 111kB)
Obec Dolná Streda ZRUŠENÉ - Športovo komunitné centrum,770, 92563 Dolná Streda zrušené/8.7.2022 (pdf, 222kB)
povolenie/20.1.2021 (pdf, 105kB)
Obec Dolný Chotár ZRUŠENÉ - Kultúrny dom, 94, 92541 Dolný Chotár zrušené/8.7.2022 (pdf, 222kB)
povolenie/20.1.2021 (pdf, 105kB)
Obec Váhovce ZRUŠENÉ - Kultúrny dom, 429, 92562 Váhovce zrušené/3.3.2022 (pdf, 106kB)
povolenie/12.1.2021 (pdf, 105kB)
Firemedical o.z.  ZRUŠENÉ -Bratislavská 81/18, 92401 Galanta

zrušené/31.1.2023 (pdf, 222kB)

povolenie/14.2.2022 (pdf, 112kB)

zrušené/14.2.2022 (pdf, 112kB)

povolenie/26.11.2021 (pdf, 110kB)

Fekollini s.r.o ZRUŠENÉ - Polyfunkčná budova – školiace stredisko, Veľkoúľanská cesta 208, 92521 Sládkovičovo zrušené/8.2.2022 (pdf, 108kB)
povolenie/21.1.2021 (pdf, 106kB)
Obec Veľká Mača ZRUŠENÉ - Dom kultúry, 138, 92532 Veľká Mača zrušené/1.2.2022 (pdf, 106kB)
povolenie/21.1.2022 (pdf, 106kB)
SlovakTransLine, s.r.o Clementisove sady 908/21, 92401 Galanta povolenie/21.01.2022 (pdf, 106kB)
Obec Malá Mača ZRUŠENÉ - Objekt telovýchovnej jednoty (sociálne zariadenie),Hlavná 252/15, 92521 Malá Mača zrušené/11.1.2022 (pdf, 107kB)
povolenie/20.1.2021(pdf, 106kB)
DEJ s.r.o  Hlavná 342/42, 92523 Jelka povolenie/08.12.2021 (pdf, 106kB)
Obec Pata ZRUŠENÉ - Kultúrno-spoločenská budova, Nitrianska 361/22, 92553 Pata zrušené/9.11.2021 (pdf, 107kB)
povolenie/8.1.2021 (pdf, 108kB)
Autoprofit Estate a.s kontajner na parkovisku pri predajni Volkswagen, Šaľská 743/2, 92401 Galanta povolenie/22.09.2021 (pdf, 108kB)
Mestská poliklinika Sereď, s.r.o Mestská poliklinika Sereď, Ivana Krasku 2464/38, 92601 Sereď (ambulancia v bloku B) povolenie/06.08.2021 (pdf, 108kB)
Phoenix Corporation s.r.o Trnavská cesta 949/6, 92601 Sered povolenie/28.07.2021 (pdf, 112kB)
Phoenix Corporation s.r.o kontajner na parkovisku v areáli, 29.augusta 1646/6, 92401 Galanta povolenie/28.07.2021 (pdf, 111kB)
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok ZRUŠENÉ - Ženijný prápor Sered, Kasárenská 1005/54, 926 01 Sereď zrušené/28.07.2021 (pdf, 307kB)
povolenie/14.12.2020 (pdf, 110kB)
Obec Mostová ZRUŠENÉ - Kultúrny dom,120, 92507 Mostová zrušené/28.7.2021 (pdf, 148kB)
povolenie/20.1.2021 (pdf, 105kB)
Obec Abrahám ZRUŠENÉ -  Kultúrny dom, 32, 92545 Abrahám zrušené/15.7.2021 (pdf, 148kB)
povolenie/20.1.2021 (pdf, 148kB)
Obec Gáň ZRUŠENÉ -  Klubovňa 25, 92401 Gáň zrušené/14.7.2021 (pdf, 160kB)
povolenie/22.1.2021 (pdf, 105kB)
ZŠ s materskou školou Mostová ZRUŠENÉ - Základná škola (objekt telocvične), 210, 92507 Mostová zrušené/9.7.2021 (pdf, 150kB)
povolenie/7.1.2021 (pdf, 111kB)
TZB Global s.r.o ZRUŠENÉ - Mobilná bunka, areál závodu TZB Global, Vadonská 183/33, 925 21 Malá Mača zrušené/7.7.2021 (pdf, 304kB)
povolenie/21.1.2021 (pdf, 106kB)
Health Solutions s.r.o ZRUŠENÉ - Prevádzková budova, Česká 1452/28, 924 01 Galanta zrušené/7.7.2021 (pdf, 305kB)
povolenie/27.1.2021 (pdf, 106kB)
Obec Šintava ZRUŠENÉ -  Obecný úrad (zasadačka), 244, 92551 Šintava zrušené/7.7.2021 (pdf, 148kB)
povolenie/21.1.2021 (pdf, 377kB)
ZŠ s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava ZRUŠENÉ -  Obecný úrad (zasadačka), 244, 92551 Šintava zrušené/7.7.2021 (pdf, 169kB)
povolenie/13.1.2021 (pdf, 106kB)
Obec Veľký Grob ZRUŠENÉ - Kultúrny dom, 450, 92527 Veľký Grob zrušené/25.6.2021 (pdf, 144kB)
povolenie/22.1.2021 (pdf, 105kB)
Obec Šalgočka ZRUŠENÉ - Kultúrny dom, 135, 92554 Šalgočka zrušené/25.6.2021 (pdf, 145kB)
povolenie/20.1.2021 (pdf, 106kB)
ZŠ s materskou školou Dávida Mészárosa Veľká Mača ZRUŠENÉ - Klub dôchodcov, 136, 92532 Veľká Mača zrušené/25.6.2021 (pdf, 145kB)
povolenie/12.1.2021 (pdf, 106kB)
Star Design s.r.o Polyfunkčný objekt, Hodská 373/38, 92401 Galanta povolenie/08.03.2021 (pdf, 110kB)
Mesto Galanta Mestské kultúrne stredisko (hlavný vchod), Mierové námestie 942/3, 92401 Galanta
Mestský úrad (vestibul), Mierové námestie 940/1, 92401 Galanta
Základná škola G. Dusíka (vestibul pravá strana), Mierová 1454/10, 92401 Galanta
Základná škola G. Dusíka (vestibul ľavá strana), Mierová 1454/10, 92401 Galanta
Športová hala, Kpt. Nálepku 737, 92401 Galanta
Gymnázium (vestibul I.), Štvrť SNP 1004/34, 92401 Galanta
Gymnázium (vestibul II.), Štvrť SNP 1004/34, 92401 Galanta
Denné centrum, 1312, 92401 Hody
Denné centrum, 43, 92401 Javorinka
Denné centrum, 8, 92401 Nebojsa
povolenie/02.03.2021 (pdf, 110kB)
Jasplastik-SK s.r.o ZRUŠENÉ - Odberový kontajner, 913, 92501 Matúškovo zrušené/22.11.2023 (pdf, 222kB)
povolenie/12.02.2021 (pdf, 110kB)
AYUR Gauri s.r.o Polyfunkčný objekt – I.NP, Hodská 354/21, 92401 Galanta povolenie/28.01.2021 (pdf, 106kB)
Phoenix Corporation s.r.o ZRUŠENÉ -  Autobus značky MAN Lion´s Coach R07, EČV BL274SH, stojaci na parkovisku v areáli Trnavská cesta 6, Trnavská cesta 949/6, 92601 Sereď zrušené/28.7.2021 (pdf, 106kB)
povolenie/27.1.2021 (pdf, 106kB)
Phoenix Corporation s.r.o ZRUŠENÉ -  NEOPLAN Tourliner, EČV DS472GT, stojaci na parkovisku v areáli, 29. augusta 1646/6, 92401 Galanta zrušené/28.7.2021 (pdf, 106kB)
povolenie/27.1.2021 (pdf, 106kB)
Autoprofit Estate a.s Predajňa automobilov Volkswagen, Šaľská 743/2, 92401 Galanta

zrušené/22.9.2021 (pdf, 112kB)

povolenie/26.1.2021 (pdf, 105kB)

DIPEX s.r.o Hala č. 7, areál podniku DIPEX, Niklová 2178/1, 926 00 Sereď. povolenie/22.1.2021 (pdf, 293kB)
AVA-stav s.r.o  Viacúčelová hala, areál podniku AVA-stav, Puškinova 2400/92, 92401 Galanta povolenie/22.01.2021 (pdf, 106kB)
Obec Vinohrady nad Váhom Miestne osvetové stredisko, 351, 92555 Vinohrady nad Váhom povolenie/21.1.2021 (pdf, 106kB)
Mesto Galanta ZRUŠENÉ - Mestské kultúrne stredisko (hlavný vchod), Mierové Nám., 942/3, 92401 Galanta
Mestský úrad (vestibul), Mierové Nám. 940/1, 92401 Galanta
Základná škola G. Dusíka (vestibul pravá strana), Mierová 1454/10, 92401 Galanta
Základná škola G. Dusíka (vestibul ľavá strana), Mierová 1454/10, 92401 Galanta
Športová hala, ulica kpt. Nálepku 737/33, 92401 Galanta
Gymnázium (vestibul I.), Štvrť SNP 1004/34, 92401 Galanta
Gymnázium (vestibul II.), Štvrť SNP 1004/34, 92401 Galanta
Denné centrum, Hody 1312, 92401 Galanta
Denné centrum, Javorinka 43, 92501 Galanta
Denné centrum, Nebojsa 8, 92501 Galanta
Autoprofit s.r.o. – Drive in, Šaľská 743/2, 92401 Galanta
zrušené/2.3.2021 (pdf, 157kB)
povolenie/19.1.2021 (pdf, 112kB)
Obec Pusté Sady ZRUŠENÉ - Objekt telovýchovnej jednoty (TJ), 235, 92554 Pusté Sady

zrušené/1.2.2023 (pdf, 222kB)

povolenie/20.1.2021 (pdf, 106kB)

Obec Jelka Požiarna zbrojnica, Mierová 957/15, 92523 Jelka
Kultúrny dom, Školská 401/3, 92523 Jelka

zrušené/16.2.2024 (pdf, 811kB)

povolenie/20.1.2021 (pdf, 105kB)

Obec Kajal  Kultúrny dom, 498, 92592 Kajal

zrušené/16.2.2024 (pdf, 733kB)

povolenie/20.1.2021 (pdf, 105kB)

Obec Vozokany ZRUŠENÉ - Kultúrny dom, Hlavná 57/36, 92505 Vozokany

zrušené/8.9.2023 (pdf, 221kB)

povolenie/20.1.2021 (pdf, 105kB)

Obec Hoste Kultúrny dom, 93, 92545 Hoste povolenie/20.1.2021 (pdf, 105kB)
Obec Košúty Kultúrny dom, 32, 92509 Košúty povolenie/20.1.2021 (pdf, 106kB)
Slovenské Cukrovary s.r.o ZRUŠENÉ - prízemie hlavnej výrobnej budovy, Cukrovarská 726/48, 92601 Sereď

zrušené/8.3.2023 (pdf, 222kB)

povolenie/19.1.2021 (pdf, 115kB)

Obec Dolné Saliby Kultúrny dom, 482, 92502 Dolné Saliby povolenie/19.1.2021 (pdf, 106kB)
Obec Jánovce Kultúrny dom, 29, 92522 Jánovce povolenie/19.1.2021 (pdf, 105kB)
Obec Šoporňa ZRUŠENÉ - Kultúrny dom, 1179, 92552 Šoporňa
ZRUŠENÉ -Základná škola (telocvičňa), 133, 92552 Šoporňa

zrušené /13.10.2023 (pdf, 221kB)

povolenie/19.1.2021 (pdf, 105kB)

Obec Čierny Brod ZRUŠENÉ - Kultúrny dom, 523, 92508 Čierny Brod

zrušené/4.4.2023 (pdf, 223kB)

povolenie/19.1.2021 (pdf, 106kB)

Obec Kráľov Brod  Kultúrny dom, Hlavná 4, 92541 Kráľov Brod povolenie/19.1.2021 (pdf, 106kB)
Obec Zemianské Sady Základná škola (telocvičňa), 162, 92554 Zemianske Sady povolenie/13.1.2021 (pdf, 105kB)
Obec Jelka Základná škola (telovýchovný objekt), Školská 399/1, 92523 Jelka povolenie/12.1.2021 (pdf, 105kB)
Obec Tomašíkovo ZRUŠENÉ - Kultúrno spoločenské - turistické centrum, 92, 92504 Tomášikovo

zrušené/26.6.2023 (pdf, 221kB)

povolenie/12.1.2021 (pdf, 104kB)

Obec Sládkovičovo Mestské kultúrne stredisko (starý kultúrny dom), Fučíkova 973/204B, 92521 Sládkovičovo povolenie/11.1.2021 (pdf, 109kB)
Obec Čierná Voda Kultúrny dom, 103, 92506 Čierna Voda povolenie/11.1.2021 (pdf, 109kB)
Obec Horné Saliby  Kultúrny dom, 431, 92503 Horné Saliby povolenie/11.1.2021 (pdf, 109kB)
Obec Topoľnica Kultúrny dom, 13, 92592 Topoľnica povolenie/8.1.2021 (pdf, 108kB)
Obec Matúškovo  Budova obecného úradu, 265, 92501 Matúškovo povolenie/8.1.2021 (pdf, 109kB)
Obec Pusté Úľany Základná škola (budova telocvične), Hlavná 86/45, 92528 Pusté Úľany povolenie/8.1.2021 (pdf, 109kB)
Obec Trstice Kultúrny dom, 472, 92542 Trstice povolenie/8.1.2021 (pdf, 109kB)
Obec Veľké Úľany Hlavná 579/8, 92522 Veľké Úľany povolenie/7.1.2021 (pdf, 109kB)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ZRUŠENÉ - Ženijný prápor Sereď, Kasárenská 1005/54, 92601 Sereď zrušené/16.12.2020 (pdf, 107kB)
povolenie/9.12.2020 (pdf, 109kB)
Nemovnica s poliklinikou S.Lukáša Galanta ZRUŠENÉ - Areál NSP Svätého Lukáša, Hodská 373/38, 92401 Galanta

zrušené/11.4.2023 (pdf,223kB)

povolenie/20.10.2020 (pdf, 182kB)

Alpha medical s.r.o ZRUŠENÉ -  Areál NSP Svätého Lukáša, Hodská 373/38, 92401 Galanta zrušené/11.11.2020 (pdf, 153kB)
povolenie/13.6.2020 (pdf, 109kB)