Poradne zdravia

 

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových.

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov.

 

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch

 

Objednať sa môžete:

 • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská ulica 13, 940 30 Nové Zámky
 • telefonicky na dole uvedených číslach,
 • e-mailom na nz.stehlova@uvzsr.sk alebo elektronickým formulárom.

Objednať sa do poradne

Napíšte nám

  • Základná poradňa zdravia
   Mgr. Klaudia Stehlová
   Telefón: +421 35 691 2204
   Email: nz.stehlova@uvzsr.sk
  • Poradňa prevencie HIV a AIDS
   MUDr. Juraj Benko
   Email: nz.benko@uvzsr.sk
   Telefón: +421 35 691 2194

Objednať sa do poradne