Mobilné odberové miesta 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch

SUBJEKT MIESTO PREVÁDZKOVANIA ROZHODNUTIE -
DÁTUM ZVEREJNENIA
Obec Strekov ZRUŠENÉ: Blatná ulica č. 1036/5, 941 37 Strekov zrušené (pdf, 139 kB): 17.01.2023
rozhodnutie (pdf, 663 kB): 27.01.2021
SWOT spol. s.r.o. ZRUŠENÉ: Komenského ulica č. 37/2, 942 01 Šurany

zrušené (pdf, 139 kB): 29.11.2022
pozastavené (pdf, 663 kB): 12.09.2022                             pozastavené (pdf, 139 kB): 14.07.2021
rozhodnutie (pdf, 663 kB): 14.07.2021

SWOT spol. s.r.o. ZRUŠENÉ: Michalská bašta č. 10172/27, 940 02 Nové Zámky

zrušené (pdf, 139 kB): 29.11.2022
rozhodnutie (pdf, 663 kB): 14.07.2021

pozastavené (pdf, 221 kB): 08.09.2022
rozhodnutie (pdf, 106 kB): 16.04.2021

pozastavené (pdf, 218 kB): 18.05.2022
rozhodnutie (pdf, 104 kB): 18.11.2020

BHR medical s.r.o. ZRUŠENÉ: T.G.Masaryka č.4979/1 Nové Zámky

zrušené (pdf, 139 kB): 11.11.2022
pozastavené (pdf, 663 kB): 18.10.2022            

pozastavené (pdf, 139 kB): 29.04.2022
rozhodnutie (pdf, 663 kB): 13.09.2021

Váš Lekár, s.r.o. ZRUŠENÉ: Ľ. Štúra 9088/3, 94002 Nové Zámky

zrušené (pdf, 139 kB): 18.10.2022
pozastavené (pdf, 663 kB): 27.06.2022
rozhodnutie (pdf, 663 kB): 03.02.2022

BHR medical s.r.o. ZRUŠENÉ: Šurianska ulica č.: 2106/11, 942 01 Šurany zrušené (pdf, 139 kB): 12.09.2022
rozhodnutie (pdf, 663 kB): 02.09.2021
SWOT spol. s.r.o. ZRUŠENÉ: Sobieskeho ul. 357/5 Štúrovo

zrušené (pdf, 139 kB): 23.05.2022 rozhodnutie (pdf, 663 kB): 14.07.2021

Laser therapy, k. s. ZRUŠENÉ: Hlavná ul. č. 126/10 Štúrovo zrušené (pdf, 139 kB): 22.03.2022 rozhodnutie (pdf, 663 kB): 21.12.2021
Obec Radava ZRUŠENÉ: Radava č. 444, 941 47 Radava zrušené (pdf, 139 kB): 22.03.2022 rozhodnutie (pdf, 663 kB): 21.12.2021
Obec Dolný Ohaj ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Hlavná 63/114, 941 43 Dolný Ohaj zrušené (pdf, 139 kB): 08.02.2022 rozhodnutie (pdf, 663 kB): 08.02.2021
Obec Trávnica ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Hlavná ul.č. 37/65 Trávnica zrušené (pdf, 139 kB): 20.01.2022
rozhodnutie (pdf, 663 kB): 23.12.2020
Obec Hul ZRUŠENÉ: Hul 435/16, 941 44 Hul zrušené (pdf, 139 kB): 04.01.2021
rozhodnutie (pdf, 663 kB): 22.01.2021
Ennimedical s. r. o. PCR - UNIMOBUNKA, križovatka ulíc Ľ. Štúra a Cyrilometódskej, 94002 Nové Zámky rozhodnutie (pdf, 663 kB): 09.12.2021
Ennimedical s. r. o. AG - UNIMOBUNKA, križovatka ulíc Ľ. Štúra a Cyrilometódskej, 94002 Nové Zámky rozhodnutie (pdf, 663 kB): 04.11.2021
Obec Vlkas ZRUŠENÉ: Vlkas č.157, 941 44 Vlkas zrušené (pdf, 139 kB): 11.10.2021
rozhodnutie (pdf, 663 kB): 20.01.2021
Obec Tvrdošovce ZRUŠENÉ:Juhászová kúria, Nová cesta č. 593/1, 941 10 Tvrdošovce

zrušené (pdf, 139 kB): 17.05.2024

pozastavené (pdf, 139 kB): 07.10.2021
pozastavené (pdf, 663 kB): 07.09.2021
rozhodnutie (pdf, 663 kB): 31.12.2020

SWOT spol. s r.o. ZRUŠENÉ: Veľká Komárňanská 1202/1, Dvory nad Žitavou zrušené (pdf, 139 kB): 15.07.2021
rozhodnutie (pdf, 663 kB): 02.12.2020
BUSINESS Hrabina, s.r.o. ZRUŠENÉ: Šurianska ul. č. 2106/11, 942 01 Šurany zrušené (pdf, 139 kB): 08.07.2021
rozhodnutie (pdf, 663 kB): 20.01.2021
Health Solutions, s.r.o. ZRUŠENÉ: Zelená ul.č.6, 940 02 Nové Zámky zrušené (pdf, 139 kB): 02.07.2021
rozhodnutie (pdf, 663 kB): 28.01.2021
Health Consulting, s.r.o. ZRUŠENÉ: Námestie Györgya Széchényiho č.9, 940 02 Nové Zámky zrušené (pdf, 139 kB): 02.07.2021
rozhodnutie (pdf, 663 kB): 30.06.2021
Obec Gbelce ZRUŠENÉ: J. Stampayho 323/1, 943 42 Gbelce zrušené (pdf, 104 kB): 01.07.2021
rozhodnutie (pdf, 104 kB): 30.12.2020
Obec Kolta ZRUŠENÉ: Kolta 1, 94133 Kolta zrušené (pdf, 102 kB): 01.07.2021
rozhodnutie (pdf, 986 kB): 07.01.2021
FNsP Nové Zámky ZRUŠENÉ: Slovenská 2323/11, 94002 Nové Zámky

zrušené (pdf, 102 kB): 11.10.2023

zrušené (pdf, 102 kB): 11.10.2023

rozhodnutie (pdf, 105 kB): 06.07.2020
rozhodnutie (pdf, 1114 kB): 06.06.2020

rozhodnutie (pdf, 105 kB): 21.01.2021

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo, Jesenského ul.č.85 Štúrovo rozhodnutie (pdf, 1084 kB): 07.12.2020
MEDIFORM, s.r.o. ZRUŠENÉ: Námestie slobody 1, 94301 Štúrovo

rozhodnutie (pdf, 380 kB): 18.12.2020

zrušené (pdf, 140 kB): 14.04.2023

Obec Svodín Hlavná ulica 1117/1, 94354 Svodín

zrušené (pdf, 139 kB): 21.03.2024

rozhodnutie (pdf, 1051 kB): 04.01.2021

Obec Bánov Hviezdoslavova 1/34, 94101 Bánov rozhodnutie (pdf, 154 kB): 04.01.2021
Obec Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou 160, 94162 Michal nad Žitavou rozhodnutie (pdf, 154 kB): 04.01.2021
Obec Semerovo ZRUŠENÉ: Semerovo 526, 94132 Semerovo

rozhodnutie (pdf, 1086 kB): 04.01.2021

zrušené (pdf, 140 kB): 14.04.2023

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch Pod kopcom 5902/75, 94001 Nové Zámky rozhodnutie (pdf, 104 kB): 05.01.2021
Základná škola s materskou školou Maňa Školská 1/1, 94145 Maňa rozhodnutie (pdf, 976 kB): 07.01.2021
Obec Dubník Dubník 244, 94135 Dubník

zrušené (pdf, 237 kB): 12.07.2023

rozhodnutie (pdf, 1004 kB): 07.01.2021

Základná škola Gergelya Czuczora s VJM G. Czuczora 1235/10, 94002 Nové Zámky rozhodnutie (pdf, 100 kB): 07.01.2021
Základná škola Nábrežná 2335/95 94002 Nové Zámky rozhodnutie (pdf, 95 kB): 07.01.2021
Základná škola Hradná 2843/22, 94002 Nové Zámky rozhodnutie (pdf, 104 kB): 08.01.2021
Základná škola Mostná 3, 94002 Nové Zámky rozhodnutie (pdf, 104 kB): 08.01.2021
Základná škola Devínska 2492/12, 94002 Nové Zámky rozhodnutie (pdf, 105 kB): 11.01.2021
Základná škola G. Bethlena 5271/41, 94002 Nové Zámky rozhodnutie (pdf, 105 kB): 13.01.2021
Obec Černík Černík 145, 94105 Černík rozhodnutie (pdf, 103 kB): 14.01.2021
DENTAL KLINIK s.r.o. Krížna 3794/17, 94201 Šurany rozhodnutie (pdf, 105 kB): 18.01.2021
Obec Lipová Lipová č. 203,941 02 Lipová rozhodnutie (pdf, 103 kB): 21.01.2021
Obec Bardoňovo Bardoňovo č. 123, 941 49 Bardoňovo rozhodnutie (pdf, 104 kB): 21.01.2021
Obec Komoča Komoča č. 424, 941 21 Komoča rozhodnutie (pdf, 104 kB): 21.01.2021
Obec Veľké Lovce Veľké Lovce č. 41, 941 42 Veľké Lovce

zrušené (pdf, 139 kB): 22.03.2024

rozhodnutie (pdf, 104 kB): 22.01.2021

Obec Palárikovo  dom kultúry, Poštová 11, 941 11 Palárikovo rozhodnutie (pdf, 108 kB): 22.01.2021
Obec Rastislavice Rastislavice č. 27, 941 08 Rastislavice rozhodnutie (pdf, 103 kB): 22.01.2021
Obec Zemné Zemné č. 1, 941 22 Zemné rozhodnutie (pdf, 104 kB): 22.01.2021
Obec Palárikovo Petra Jilemnického 3, 941 11 Palárikovo rozhodnutie (pdf, 103 kB): 22.01.2021
HSE Slovakia, s.r.o. Karavan VIVO s EČ DS365YM rozhodnutie (pdf, 110 kB): 27.01.2021
Obec Podhájska Obecný úrad, Zdravotnícka 322/2, 94148 Podhájska rozhodnutie (pdf, 104 kB): 27.01.2021
PEDIATER BE, s.r.o. Lastovičia ul.č.2, 940 02 Nové Zámky

zrušené (pdf, 139 kB): 19.07.2023

rozhodnutie (pdf, 135 kB): 28.01.2021

Unilabs Slovensko, s. r. o. Unimobunka na parkovisku vedľa objektu Relax komplexu - krytej plavárni, Cisárska bašta, 94002 Nové Zámky rozhodnutie (pdf, 110 kB): 12.02.2021
Obec Dedinka Dedinka 97, 941 50 Dedinka rozhodnutie (pdf, 104 kB): 15.02.2021
MEDIFORM, s.r.o. Ľ. Štúra 3, 94002 Nové Zámky

zrušené (pdf, 139 kB): 05.10.2023

rozhodnutie (pdf, 106 kB): 17.02.2021

Obec Kmeťovo Dom kutúry, Kmeťovo č. 64, 94162 Kmeťovo rozhodnutie (pdf, 105 kB): 18.02.2021
CAFE RACING s.r.o.  Komárňanská cesta č. 92, 94002 Nové Zámky rozhodnutie (pdf, 108 kB): 26.02.2021
Trojur, s. r. o. Hlavná ul. č. 78, 943 01 Štúrovo rozhodnutie (pdf, 105 kB): 26.02.2021
MEDIFORM, s. r. o. parkovisko pri ÚPSVaR, F Kapisztóryho, 940 02 Nové Zámky rozhodnutie (pdf, 106 kB): 05.03.2021