Stránkové dni

Stránkové dni a úradné hodiny

Pondelok

07:30 - 11:30 - 12:30 - 15:30

Utorok

07:30 - 11:30 - 12:30 - 15:30

Streda

07:30 - 11:30 - 12:30 - 15:30

Štvrtok

07:30 - 11:30 - 12:30 - 15:30

Piatok

07:30 - 11:30 - 12:30 - 15:30

Úradné hodiny pre podateľňu a pokladňu

07:30 - 11:30 - 12:30 - 14:30