Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. 

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov. 

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave

Objednať sa môžete:

 • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Halenárska 23, 917 02 Trnava,
 • telefonicky na dole uvedených číslach,
 • e-mailom na tt.ovz@uvzsr.sk alebo elektronickým formulárom.

Objednať sa do poradne

Napíšte nám

 • Základná poradňa zdravia
  Mgr. Andrea Šimorová, Ivana Martinková, Janka Jakubeková, Zuzana Gulášová
  Telefón: 033/5511596 Email: tt.ovz@uvzsr.sk  
 • Poradňa zdravej výživy 
  Janka Jakubeková, Ivana Martinková, Zuzana Gulášová
  Telefón: 033/5511596 Email: tt.ovz@uvzsr.sk  
 • Poradňa na odvykanie od fajčenia
  Mgr. Andrea Šimorová
  Telefón: 033/5511596 Email: tt.ovz@uvzsr.sk alebo tt.simorova@uvzsr.sk  
 • Poradňa prevencie drogových závislostí
  Mgr. Andrea Šimorová
  Telefón: 033/5511596 Email: tt.ovz@uvzsr.sk alebo tt.simorova@uvzsr.sk  
 • Poradňa podpory pohybovej aktivity
  Mgr. Andrea Šimorová, Ivana Martinková, 
  Telefón: 033/5511596 Email: tt.ovz@uvzsr.sk  
 • Poradňa prevencie infekcie HIV/AIDS a telefonická linka pomoci AIDS
  Mgr. Andrea Šimorová, Ivana Martinková, 
  Telefón: 033/5511596 Email: tt.ovz@uvzsr.sk   
 • Poradňa podpory psychického zdravia
  Mgr. Andrea Šimorová
  Telefón: 033/5511596 Email: tt.ovz@uvzsr.sk alebo tt.simorova@uvzsr.sk