Podateľňa

Podateľňa eviduje všetky došlé podania.

Úradné hodiny podateľne RÚVZ TT:

Pondelok  8:00 - 15:00 hod.
Utorok  8:00 - 13:00 hod.
Streda  8:00 - 15:30 hod.
Štvrtok  8:00 - 13:00 hod.
Piatok  8:00 - 13:00 hod.

Elektronická podateľňa

Podanie je možné zaslať elektronicky prostredníctvom: