Stránkové dni a úradné hodiny

Úradné hodiny - podateľňa a odbory

Pondelok

8:00 - 11:30 | 12:00 - 15:00

Utorok

8:00 - 11:30 | 12:00 - 13:00

Streda

8:00 - 11:30 | 12:00 - 15:30

Štvrtok

8:00 - 11:30 | 12:00 - 13:00

Piatok

8:00 - 11:30 | 12:00 - 13:00

Úradné hodiny - pokladňa

Pondelok

8:00 - 11:30 | 12:00 - 15:00

Streda

8:00 - 11:30 | 12:00 - 15:00

Piatok

8:00 - 11:30 | 12:00 - 13:00