Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. 

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov. 

PORADNE ZDRAVIA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne

 

Objednať sa do poradne

Napíšte nám

 • Základná poradňa zdravia
  Bc.Kristína Poláková
  Telefón: 035/770 26 27
  Email:  ruvzkn@uvzsr.sk

 

 • Poradňa na odvykanie od fajčenia
  Bc.Kristína Poláková
  Telefón: 035/770 26 27
  Email:  ruvzkn@uvzsr.sk

 

 • Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity
  Bc.Kristína Poláková
  Telefón: 035/770 26 27
  Email:  ruvzkn@uvzsr.sk