Podateľňa

Podateľňa eviduje všetky došlé podania.

Pondelok

8:00 – 12:00 | 13:00 – 14:00

Utorok

8:00 – 12:00

Streda

8:00 – 12:00 | 13:00 – 14:00

Štvrtok

8:00 – 12:00

Piatok

8:00 – 12:00

Elektronická podateľňa

Podanie je možné zaslať elektronicky prostredníctvom: