Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. 

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov. 

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici

Objednať sa môžete:

 • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica,
 • telefonicky na dole uvedených číslach,
 • e-mailom na pb.basova@uvzsr.sk alebo elektronickým formulárom.

Objednať sa do poradne

Napíšte nám

 • Základná poradňa zdravia
  Mgr. Veronika Bašová, PhD., telefón: 042/4450 281, e-mail: pb.basova@uvzsr.sk
  Mgr. Marcel Omámik, telefón: 042/4450 281, e-mail: pb.omamik@uvzsr.sk  

Špecializované poradne

 • Poradňa pre odvykanie od fajčenia
  Mgr. Veronika Bašová, PhD., telefón: 042/4450 281, e-mail: pb.basova@uvzsr.sk
  Mgr. Marcel Omámik, telefón: 042/4450 281, e-mail: pb.omamik@uvzsr.sk