Mobilné odberové miesta 
v zriadovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici

SUBJEKT     MIESTO PREVÁDZKOVANIA ROZHODNUTIE (pdf) -
DÁTUM ZVEREJNENIA
MEDIHOL TT, s. r. o. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM,  Továrenská 1408/10, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 31. 1. 2024
Kúpele Nimnica, a.s. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Liečebný dom Salvator, 101, 02071 Nimnica (pdf) - 6. 12. 2023
MEDIFORM, s. r. o. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, kontajner na parc. č. 198/325, Námestie slobody, 02001 Púchov (pdf) - 21. 9. 2023
RETRO WORLD s.r.o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Modul lodného kontajnera pred Domom kultúry OZK, Odborov 245/9,
01701 Považská Bystrica
(pdf) - 27. 7. 2023
RETRO WORLD s.r.o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Kontajner na spevnenej ploche pri kultúrnom dome, Robotnícka, 01701
Považská Bystrica
(pdf) - 27. 7. 2023
ALFACLINIC s.r.o. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, kontajner pri
Spoločenskom dome, Prejtská 135/156, 01841 Dubnica nad Váhom
(pdf) - 20. 3. 2023
LIFEhealth s. r. o. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, kontajner pri budove
Life Music Club, Stred 66/61, 01701 Považská Bystrica

(pdf) - 3. 2. 2023

synlab slovakia s. r. o. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Nemocnica s poliklinikou, Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava (pdf) - 28. 12. 2022
Váš Lekár, s.r.o. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Dom športu, P. O. Hviezdoslava 14/2, 01851 Nová Dubnica (pdf) - 28. 12. 2022
Váš Lekár, s.r.o. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, na voľnom
priestranstve pred polyfunkčným objektom, Tatranská 293/1, 01701 Považská Bystrica
(pdf) - 28. 12. 2022
Váš Lekár, s.r.o. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, na parkovisku za
bývalým kultúrnym domom (parc.č. 1347/1), Obrancov mieru, 02001 Púchov
(pdf) - 28. 12. 2022
Váš Lekár, s.r.o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Obrancov mieru, 02001 Púchov

(pdf) - 3. 11. 2022

Váš Lekár, s.r.o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Tatranská 293/1, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 3. 11. 2022
Váš Lekár, s.r.o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Dom športu, P. O. Hviezdoslava 14/2, 01851 Nová Dubnica (pdf) - 3. 11. 2022
BHR medical s.r.o. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, kontajner na parkovisku (parc. č. 1240/14), Športovcov 895/1, 02001 Púchov (pdf) - 3. 11. 2022
BHR medical s.r.o. dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, kontajner na parkovisku (parc. č. 1240/14), Športovcov 895/1, 02001 Púchov (pdf) - 10. 10. 2022
Váš Lekár, s.r.o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Dom športu, P. O. Hviezdoslava 14/2, 01851 Nová Dubnica (pdf) - 10. 10. 2022
Váš Lekár, s.r.o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, kontajner na parkovisku za bývalým kultúrnym domom (parc.č. 1347/1), Obrancov mieru, 02001 Púchov (pdf) - 10. 10. 2022
Váš Lekár, s.r.o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, kontajner na voľnom priestranstve pred polyfunkčným objektom, Tatranská 293/1, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 10. 10. 2022
synlab slovakia s. r. o. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Ľ. Štúra 1998/57, 01901 Ilava (pdf) - 26. 09. 2022
BHR medical s.r.o. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, kontajner na parc. č. 3811/4 (pri autobusovej stanici), Dukelská štvrť, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 13. 09. 2022
Váš Lekár, s.r.o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, kontajner na parkovisku za bývalým kultúrnym domom (parc.č. 1347/1), Obrancov mieru, 02001 Púchov (pdf) - 17. 06. 2022
Váš Lekár, s.r.o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, kontajner na voľnom priestranstve pred polyfunkčným objektom, Tatranská 293/1, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 17. 06. 2022
Váš Lekár, s.r.o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Dom športu, P. O. Hviezdoslava 14/2, 01851 Nová Dubnica (pdf) - 17. 06. 2022
Obec Bolešov zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, telocvičňa pri ZŠ Bolešov, 1030, 01853 Bolešov (pdf) - 16. 06. 2022
RETRO World s.r.o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Športovcov (parkovisko MŠK) 020 01 Púchov (pdf) - 14. 06. 2022
ORL-ENDO s.r.o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie, kontajner v areáli 44 ENTERPRISE, s.r.o., Nová 2419, 01701 Považská Bystrica  (pdf) - 4. 4. 2022
synlab slovakia s. r. o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Nemocnica s poliklinikou, Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava (pdf) - 25. 3. 2022
Obec Lednica zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Kultúrny dom, 247, 02063 Lednica (pdf) - 15. 3. 2022
Váš Lekár, s.r.o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Dom športu, P. O. Hviezdoslava 14/2, 01851 Nová Dubnica (pdf) - 15. 3. 2022
Váš Lekár, s.r.o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, kontajner na voľnom priestranstve pred polyfunkčným objektom, Tatranská 293/1, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 15. 3. 2022
Váš Lekár, s.r.o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, kontajner na parkovisku za bývalým kultúrnym domom (parc.č. 1347/1), Obrancov mieru, 02001 Púchov (pdf) - 15. 3. 2022
BHR medical s.r.o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, kontajner na parc. č. 3811/4 (pri autobusovej stanici), Dukelská štvrť, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 10. 3. 2022
BHR medical s.r.o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, kontajner na parkovisku (parc. č. 1240/14), Športovcov 895/1, 02001 Púchov (pdf) - 10. 3. 2022
Stredná zdravotnícka škola zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Stredná zdravotnícka škola - chodba/vestibul, Školská 230/9, 017 01 Považská Bystrica, Gymnázium - telocvičňa, Školská 228/5, 017 01 Považská Bystrica,  Stredná odborná škola strojnícka - telocvičňa, Športovcov 341/2, 017 01 Považská Bystrica, Stredná odborná škola - telocvičňa, Športovcov 341/2, 017 01 Považská Bystrica. (pdf) - 7. 3. 2022
Obec Dolná Breznica zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Kultúrny dom, 61, 02061 Dolná Breznica (pdf) - 10. 2. 2022
MEDIFORM, s. r. o. Mobilné odberové miesto, kontajner na parc. č. 198/325, Námestie slobody, 02001 Púchov (pdf) - 7. 2. 2022
Obec Lysá pod Makytou zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Kultúrny dom, 3, 02054 Lysá pod Makytou (pdf) - 10. 1. 2022
Obec Domaniža zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Obecný dom, 133, 01816 Domaniža (pdf) - 4. 1. 2022
AUREAS s.r.o. Mobilné odberové miesto, budova pre obchod a služby, Partizánska 1424, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 28. 12. 2021
synlab slovakia s. r. o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Nemocnica s poliklinikou, Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava (pdf) - 20. 12. 2021
Váš Lekár, s.r.o. Mobilné odberové miesto,  kontajner na parkovisku za bývalým kultúrnym domom (parc.č. 1347/1), Obrancov mieru, 02001 Púchov (pdf) - 4. 11. 2021
Obec Sedmerovec zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Kultúrny dom - obecný úrad, 58, 01854 Sedmerovec (pdf) - 3. 11. 2021
ORL-ENDO s.r.o. pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, kontajner v areáli 44 ENTERPRISE, s.r.o., Nová 2419, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 3. 11. 2021
Váš Lekár, s.r.o. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, J. Smreka 484/4, 020 01 Púchov (pdf) - 29. 10. 2021
JT Ortho, s.r.o. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Budova obchodu a služieb, Partizánska 1424/35, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 29. 10. 2021
ALFACLINIC s.r.o. Mobilné odberové miesto, kontajner pri Spoločenskom dome, Prejtská 135/156, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 26. 10. 2021
ALFACLINIC Slovakia s. r. o. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Klub dôchodcov č. 2, ČSA 1187/4, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 26. 10. 2021
Zdravotná doprava Púchov, spol. s r.o. Mobilné odberové miesto, vozidlo Mercedes-Benz (Ev.č. PU319CI) na území RÚVZ PB, Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov (pdf) - 21. 10. 2021
Zdravotná doprava Púchov, spol. s r.o. Mobilné odberové miesto, vozidlo Mercedes-Benz (Ev.č. PU320CI) na území RÚVZ PB , Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 21. 10. 2021
Obec Lysá pod Makytou dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Kultúrny dom, 3, 02054 Lysá pod Makytou (pdf) - 11. 10. 2021
synlab slovakia s. r. o. dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM,  Nemocnica s poliklinikou, Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava (pdf) - 11. 10. 2021
BHR medical s.r.o. Mobilné odberové miesto, kontajner na parc. č. 3811/4 (pri autobusovej stanici), Dukelská štvrť, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 7. 10. 2021
BHR medical s.r.o. Mobilné odberové miesto, kontajner na parkovisku MŚK, ul. Športovcov 1, 020 01 Púchov (pdf) - 6. 10. 2021
Váš Lekár, s.r.o. Mobilné odberové miesto, Dom športu, P. O. Hviezdoslava 14/2, 01851 Nová Dubnica (pdf) - 29. 9. 2021
ProLife Centrum, s.r.o. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, pri Športovej hale, SNP 2549, 01707 Považská Bystrica (pdf) - 29. 9. 2021
STEFFI, s.r.o. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Bývalá školská jedáleň, Farská 1047/8, 01861 Beluša, kontajner na parkovisku pri Zimnom štadióne, Športovcov, 01841 Dubnica nad Váhom,  Rozkvet 4897/207, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 29. 9. 2021
Obec Lysá pod Makytou dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Kultúrny dom , 3, 02054 Lysá pod Makytou (pdf) - 22. 9. 2021
LIFEhealth s. r. o. Mobilné odberové miesto, kontajner pri budove Life Music Club, Stred 66/61, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 14. 9. 2021
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. Mobilné odberové miesto, Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. (prízemie bloku C vedľa hlavného vchodu), Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava (pdf) - 9. 9. 2021
ALFACLINIC s.r.o. Mobilné odberové miesta: kontajner pri Spoločenskom dome, Prejtská 135/156,
01841 Dubnica nad Váhom, Partizánska 151/3, 01841 Dubnica nad Váhom, kontajner pri Spoločenskom dome, Prejtská 135/156, 01841
Dubnica nad Váhom.
(pdf) - 2. 9. 2021
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Centrum II. 87/34, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 25. 8. 2021
Váš Lekár, s.r.o. dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Kultúrny dom, Farská 1155/52, 01861 Beluša, Centrum neziskových organizácií, Moyzesova 396/19, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 24. 8. 2021
STEFFI, s.r.o. dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM,  Bývalá školská jedáleň, Farská 1047/8, 01861 Beluša, kontajner na parkovisku pri Zimnom štadióne, Športovcov, 01841 Dubnica nad Váhom, Rozkvet  (pdf) - 24. 8. 2021
ProLife Centrum, s.r.o. dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, kontajner pri Športovej hale, SNP 2549, 01707 Považská Bystrica (pdf) - 24. 8. 2021
Obec Dolná Breznica dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Kultúrny dom, 61, 02061 Dolná Breznica (pdf) - 24. 8. 2021
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Mobilné odberové miesto, Areál NsP, Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 19. 8. 2021
Obec Lysá pod Makytou dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Kultúrny dom , 3, 02054 Lysá pod Makytou (pdf) - 6. 8. 2021
Váš Lekár, s.r.o. Mobilné odberové miesto, J. Smreka 484/4, 02001 Púchov (pdf) - 4. 8. 2021
MEDIHOL TT, s. r. o. Mobilné odberové miesto, Továrenská 1408/10, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 2. 8. 2021
Obec Zubák zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Kultúrny dom, 190, 02064 Zubák (pdf) - 22. 7. 2021
Váš Lekár, s.r.o. Mobilné odberové miesta: Kultúrny dom, Farská 1155/52, 01861 Beluša, Centrum neziskových organizácií, Moyzesova 396/19, 01841 Dubnica nad Váhom, Dom športu, P. O. Hviezdoslava 14/2, 01851 Nová Dubnica. (pdf) - 22. 7. 2021
Váš Lekár, s.r.o. Mobilné odberové miesta, kontajner na voľnom priestranstve pred polyfunkčným objektom, Tatranská 293/1, 01701 Považská Bystrica, kontajner na voľnom priestranstve pred polyfunkčným objektom, Tatranská 293/1, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 22. 7. 2021
Obec Lednica dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Kultúrny dom, 247, 02063 Lednica (pdf) - 16. 7. 2021
STEFFI, s.r.o. dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM:  Bývalá školská jedáleň, Farská 1047/8, 01861 Beluša, kontajner na parkovisku pri Zimnom štadióne, Športovcov, 01841 Dubnica nad Váhom, kontajner na parkovisku, Rozkvet 4897/207, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 14. 7. 2021
ProLife Centrum, s.r.o. dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, kontajner pri Športovej hale, SNP 2549, 01707 Považská Bystrica (pdf) - 14. 7. 2021
Váš Lekár, s.r.o. dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM: Kultúrny dom, Farská 1155/52, 01861 Beluša, Centrum neziskových organizácií, Moyzesova 396/19, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 14. 7. 2021
J & MS Medical, s.r.o. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, DuTaF CENTRUM, Pod hájom 4030/195, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 13. 7. 2021
J & MS Medical, s.r.o. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, nebytový priestor č. 6, polyfunkčný objekt Tri Veže, Centrum 2304, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 13. 7. 2021
J & MS Medical, s.r.o. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Administratívna budova, Námestie Andreja Hlinku 29, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 13. 7. 2021
JT Ortho, s.r.o. dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Partizánska 1424/35, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 7. 7. 2021
Obec Slavnica zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, parc. č. 67/2 k.ú. Slavnica, 209, 01854 Slavnica (pdf) - 7. 7. 2021
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, budova Life Music Club, Stred 66/61, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 6. 7. 2021
Obec Mikušovce zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Kultúrny dom, 22, 01857 Mikušovce (pdf) - 23. 6. 2021
Základná škola s materskou školou Centrum I 32 zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Základná škola s materskou školou CentrumI 32, Centrum I. 32/73, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 31. 5. 2021
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Pod hájom 967/29, 01841 Dubnica nad Váhom

(pdf) - 27. 5. 2021

Mesto Nová Dubnica Mobilné odberové miesto, Kultúrna beseda, Sady Cyrila a Metoda 22/24, 01851 Nová Dubnica

(pdf) - 29. 4. 2021

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. Mobilné odberové miesto, Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o., Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava (pdf) - 30. 3. 2021
synlab slovakia s. r. o. dočasné pozastavenie povolenia na prevádzkovanie MOM, pred areálom Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o., Ľ. Štúra č. 388/3, 019 01 Ilava (pdf) - 30. 3. 2021
Kúpele Nimnica, a.s. Mobilné odberové miesto,  Liečebný dom Salvator, súp. č. 101, 020 01 Nimnica (pdf) - 12. 3. 2021
Obec Dolná Breznica Mobilné odberové miesto, Kultúrny dom, 61, 02061 Dolná Breznica (pdf) - 9. 3. 2021
Obec Sedmerovec Mobilné odberové miesto, Kultúrny dom - obecný úrad, 58, 01854 Sedmerovec (pdf) - 17. 2. 2021
RETRO WORLD s.r.o. Mobilné odberové miesto: Dom kultúry, ul. Robotnícka, 017 01 Považská Bystrica. Odbery budú vykonávané v obciach okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava vozidlami:
1. vozidlo - autobus mestský, značka VAN HOOL, evidenčné číslo PU228BF
2. vozidlo - autobus mestský, značka VAN HOOL, evidenčné číslo PU202BF
(pdf) - 16. 2. 2021
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, kontajner pri Športovej hale, SNP 2549, 01707 Považská Bystrica (pdf) - 13. 2. 2021
Obec Slavnica Mobilné odberové miesto, nebytový priestor (kostol), súp. č. 209, 018 54 Slavnica (parc. č. 67/2 k.u. Slavnica) (pdf) - 12. 2. 2021
Obec Zubák Mobilné odberové miesto, Kultúrny dom, súp. č. 190, 020 64 Zubák

(pdf) - 10. 2. 2021

INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. Mobilné odberové miesto, Námestie slobody 1400/12, 02001 Púchov (pdf) - 9. 2. 2021
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, kontajner na parkovisku (fara), Rozkvet 4897/207, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 8. 2. 2021
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA Mobilné odberové miesto, budova Life Music Club, Stred 66/61, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 2. 2. 2021
J & MS Medical, s.r.o. Mobilné odberové miesto, DuTaF CENTRUM, Pod hájom 4030/195, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 29. 1. 2021
JT Ortho, s.r.o. Mobilné odberové miesto, budova obchodu a služieb, Partizánska 1424/35, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 29. 1. 2021
Váš Lekár, s.r.o. Mobilné odberové miesta: Kultúrny dom, súp. č. 1155, ul. Farská, 018 61 Beluša, Centrum neziskových organizácií, Moyzesova 396/19, 018 41 Dubnica nad Váhom, Dom športu, P. O. Hviezdoslava 14/2, 01851 Nová Dubnica (pdf) - 29. 1. 2021
STEFFI, s.r.o. Mobilné odberové miesta: Bývalá školská jedáleň, Farská 1047/8, 01861 Beluša, kontajner na parkovisku pri Zimnom štadióne, Športovcov, 01841 Dubnica nad Váhom,  kontajner na parkovisku, Rozkvet 4897/207, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 29. 1. 2021
ProLife Centrum, s.r.o. Mobilné odberové miesto, kontajner pri Športovej hale, SNP 2549, 01707 Považská Bystrica (pdf) - 28. 1. 2021
J & MS, s.r.o. Mobilné odberové miesto, Administratívna budova, Námestie Andreja Hlinku 29, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 28. 1. 2021
Q-services s. r. o. Mobilné odberové miesto, vozidlo ambulancie dopravnej zdravotnej služby, 130, 01852 Pruské (pdf) - 27. 1. 2021
ORL-ENDO, s.r.o. Mobilné odberové miesto, kontajner v areáli 44 ENTERPRISE, s.r.o., Nová 2419, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 27. 1. 2021
ALFACLINIC Slovakia s.r.o. Mobilné odberové miesto, Klub dôchodcov č.2, ČSA 1187/4, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 27. 1. 2021
J & MS Medical, s.r.o. Mobilné odberové miesto, nebytový priestor č. 6, polyfunkčný objekt Tri Veže, Centrum 2304, 017 01 Považská Bystrica (pdf) - 26. 1. 2021
Obec Dohňany Mobilné odberové miesto, Dom kultúrnych tradícií, 76, 02051 Dohňany (pdf) - 25. 1. 2021
RETRO WORLD s.r.o. Mobilné odberové miesto, Kontajner na spevnenej ploche pri kultúrnom dome, Robotnícka, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 25. 1. 2021
Obec Lysá pod Makytou Mobilné odberové miesto, Kultúrny dom , 3, 02054 Lysá pod Makytou (pdf) - 21. 1. 2021
Obec Lednické Rovne Mobilné odberové miesto, Areál kúpaliska - kolkáreň, Športová 170/9, 02061 Lednické Rovne (pdf) - 21. 1. 2021
MUDr. Viliam Cíbik, PhD. Mobilné odberové miesto, Multifunkčné kultúrne stredisko, súp. č. 368, 018 52 Pruské (pdf) - 20. 1. 2021
Obec Domaniža Mobilné odberové miesto, Obecný dom, 018 16 Domaniža č. 133 (pdf) - 20. 1. 2021
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici Mobilné odberové miesto, kontajner na parkovisku (fara), Rozkvet 4897/207, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 20. 1. 2021
ALFACLINIC s.r.o. Mobilné odberové miesta, Spoločenský dom, Prejtská 135/156, 01841 Dubnica nad Váhom, Partizánska 151/3, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 20. 1. 2021
Stredná zdravotnícka škola Mobilné odberové miesta: Stredná zdravotnícka škola - chodba/vestibul, Školská 230/9, 01701 Považská Bystrica, Gymnázium - telocvičňa, Školská 228/5, 01701 Považská Bystrica, Stredná odborná škola strojnícka - telocvičňa, Športovcov 341/2, 01701 Považská Bystrica, Stredná odborná škola - telocvičňa, Partizánska 1129/49, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 20. 1. 2021
MEDIHOL TT, s. r. o. Mobilné odberové miesto, Továrenská 1408/10, Dubnica nad Váhom (pdf) - 19. 1. 2021
Mesto Púchov Mobilné odberové miesto, MŠK Športová hala, 1.mája 834/29, 02001 Púchov (pdf) - 19. 1. 2021
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici Mobilné odberové miesto, kontajner pri Športovej hale, SNP 2549, 01707 Považská Bystrica (pdf) - 8. 1. 2021
Obec Mikušovce Mobilné odberové miesto, Kultúrny dom, 22, 01857 Mikušovce (pdf) - 7. 1. 2021
Obec Bolešov Mobilné odberové miesto, telocvičňa pri ZŠ Bolešov, 1030, 01853 Bolešov (pdf) - 5. 1. 2021
Základná škola s materskou školou Centrum I 32 Mobilné odberové miesto, Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I. 32/73, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 28. 12. 2020
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 Mobilné odberové miesto, Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Pod hájom 967/29, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 28. 12. 2020
Obec Lednica Mobilné odberové miesto, Kultúrny dom, 247, 02063 Lednica (pdf) - 28. 12. 2020
Mesto Nová Dubnica Mobilné odberové miesto: Dom športu, P. O. Hviezdoslava 14/2, 01851 Nová Dubnica, Kultúrna beseda, Sady Cyrila a Metoda 22/24, 01851 Nová Dubnica,  Športová hala - telocvičňa a krytá plaváreň, Petra Jilemnického 784/784, 01851 Nová Dubnica (pdf) - 28. 12. 2020
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Mobilné odberové miesto, Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Centrum II. 87/34, 01841 Dubnica nad Váhom (pdf) - 28. 12. 2020
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. Mobilné odberové miesto, Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o., Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava (pdf) - 18. 12. 2020
synlab slovakia s. r. o. Mobilné odberové miesto synlab slovakia, pred areálom Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o., Ľ. Štúra č. 388/3, 019 01 Ilava (pdf) - 18. 12. 2020
RETRO WORLD s.r.o. Mobilné odberové miesto, Odborov 245/9, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 17. 12. 2020
MEDIFORM, s. r. o. Mobilné odberové miesto, Požiarna 1637/5, 02001 Púchov (pdf) - 17. 12. 2020
Váš Lekár, s.r.o. Mobilné odberové miesto, Tatranská 293/1, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 4. 12. 2020
Váš Lekár, s.r.o. Mobilné odberové miesto,  J. Smreka 484/4, 02001 Púchov (pdf) - 4. 12. 2020
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici Mobilné odberové miesto,  Pred okresným úradom, Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 1. 12. 2020
synlab slovakia s. r. o. Mobilné odberové miesto, Ľ. Štúra 1998/57, 01901 Ilava (pdf) - 26. 11. 2020
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. zrušenie povolenia na prevádzkovanie MOM, Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 21. 9. 2020
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici Mobilné odberové miesto, Areál NsP, Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 21. 9. 2020
synlab slovakia s. r. o. Mobilné odberové miesto, Nemocnica s poliklinikou, Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava (pdf) - 1. 6. 2020
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. Mobilné odberové miesto, Nemocnica s poliklinikou, Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica (pdf) - 29. 5. 2020