Podateľňa

Podateľňa eviduje všetky došlé podania.

Pondelok

8:00 - 11:00 │12:00 - 14:00

Utorok

8:00 - 11:00 │12:00 - 14:00

Streda

8:00 - 11:00 │12:00 - 14:00

Štvrtok

Nestránkový deň

Piatok

8:00 - 11:00 │12:00 - 13:00

Elektronická podateľňa

Podanie je možné zaslať elektronicky prostredníctvom: