Aktivity a podujatia RÚVZ PB

Momentálne neprebiehajú žiadne aktivity ani podujatia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici.