Poradňa zdravia

 

Otváracie hodiny:
Utorok: 8:00 -10:00
Štvrtok: 8:00 – 10:00

 

Poradňa zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Senica je určená pre obyvateľov okresov Senica a Skaica, ktorí prejavia záujem o svoje zdravie a chcú poznať individuálne riziká chronických neinfekčných ochorení a to hlavne srdcovo-cievnych.

Každému klientovi sú pri prvej návšteve v poradni z kapilárnej krvi vyšetrené štyri rizikové krvné parametre:

  • celkový cholesterol,
  • cukor,
  • triglyceridy,
  • ochranný - HDL cholesterol.

Pomocou prístroja Reflotron sú výsledky k dispozícii už počas vyšetrenia klienta v poradni zdravia.

Na základe antropometrického vyšetrenia, rodinnej a osobnej anamnézy, merania tlaku krvi  a výsledkov biochemického vyšetrenia sa pomocou programovej apliácie „Test zdravé srdce“ orientačne stanovuje riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení u klienta. V prípade potreby sa podľa štandardných diagnostických postupov odporučí klientovi,  návšteva u ošetrujúceho lekára.

Na návštevu poradne zdravia sa môžete objednať:

  • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia 557, 90501 Senica
  • telefonicky na čísle: 034 690 93 40
  • e-mailom na adrese: se.vz@uvzsr.sk
  • prostredníctvom elektronického formulára