Služby

RÚVZ so sídlom v Senici poskytuje platené služby podľa cenníka služieb, schváleného regionálnym hygienikom. 

Cenník služieb RÚVZ so sídlom v Senici (pdf, 56 kB)
Objednávka odberu a rozboru vzoriek pitnej vody (docx, 16 kB)

Laboratórne analýzy vzoriek zabezpečuje krajský RÚVZ so sídlom v Trnave.