Služby a formuláre

Cenník spoplatnených služieb RÚVZ

Cenník služieb RÚVZ so sídlom v Senici (pdf, 50,9kB)

RÚVZ so sídlom v Senici neposkytuje platené služby v oblasti laboratórnych analýz a meraní. V prípade záujmu o tieto služby si Vás dovoľujeme odkázať na krajský RÚVZ so sídlom v Trnave, ktorý tieto služby poskytuje.