Organizačné zabezpečenie

 

Regionálny hygienik

Ing. Ľubomír Šarabok
tel.: 034 651 0909, 0907 398 938
fax: 034 651 59 01
e-mail: se.regionalnyhygienik@uvzsr.sk


Osobný úrad a Oddelenie hospodársko-technických činností

vedúca: Mgr. Ing. Jana Skalová
tel.: 034651 09 11, 0917 148 459
e-mail: se.ou@uvzsr.sk 


Oddelenie epidemiológie

vedúca: Mgr. Marta Tencerová
tel.: 034 6909325, 0907 169 312
e-mail: se.tencerova@uvzsr.sk


Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

poverená vedením oddelenia: Mgr. Barbora Machová, MPH
tel.: 034 690 93 32, 0917 454 041
e-mail: se.hv@uvzsr.sk


Oddelenie hygieny detí a mládeže a podpory zdravia

vedúca: Mgr. Adriana Dvouletá, MPH
tel.: 034 690 93 39, 0917 852 609
e-mail: se.dvouleta@uvzsr.sk
 

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

vedúca: Mgr. Darina Turanská
tel.: 034 690 93 30, 0917 454 058
e-mail: se.turanska@uvzsr.sk


Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

vedúci: Ing. Samuel Súkup
tel.: 034 690 93 29, 0917 454 051
e-mail: se.sukup@uvzsr.sk

Organizačné zabezpečenie