Mobilné odberové miesta 
v zriadovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici

Subjekt Miesto prevádzkovania Rozhodnutie,
dátum zverejnenia
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. Pozastavené:
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s.
Koreszkova 7, 90982 Skalica

povolenie (pdf 257kB),
8.6.2020

pozastavenie (pdf 144kB),
11.4.2023

Slovenský červený kríž, územný celok Senica Zrušené:
Hviezdoslavova 323/51
90501 Senica

povolenie (pdf 108kB),
18.11.2020

zrušenie (pdf 142kB),
24.8.2023

Schaeffler Skalica spol. s r.o. Dr. G. Schaefflera 2059/1
90901 Skalica
povolenie (pdf 111kB),
17.12.2020
Základná škola s materskou školou Gbely Základná škola s materskou školou
Pionierska 697/17, 90845 Gbely
povolenie (pdf 109kB),
28.12.2020
Obec Sekule Kultúrny dom
90880 Sekule 476

povolenie (pdf 108kB)
28.12.2020

Obec Brodské Zrušené:
Kultúrny dom
Vajanského 406/8, 90885 Brodské

povolenie (pdf 108kB),
28.12.2020

zrušenie (pdf 137kB),
25.1.2023

Obec Cerová Kultúrny dom
90633 Cerová 175

povolenie (pdf 106kB),
30.12.2020

Obec Borský Mikuláš Zrušené:
Kultúrny dom
Smuha 1/2, 90877 Borský Mikuláš

povolenie (pdf 106kB),
30.12.2020

pozastavenie (pdf 105kB),
14.7.2021

zrušenie (pdf 138kB),
4.12.2022

Mesto Skalica Pozastavené:
Orlovňa, Kráľovská 880/18
90901 Skalica

povolenie (pdf 106kB),
30.12.2020

pozastavenie (pdf 105kB),
27.7.2021

Základná škola
Andreja Radlinského, Kúty
Zrušené:
Základná škola Andreja Radlinského
Školská 694/13, 90801 Kúty

povolenie (pdf 106kB),
7.1.2021

zrušenie (pdf 140kB),
9.3.2023

Trnavský samosprávny kraj Zrušené:
Telocvičňa Strednej zdravotníckej školy
Jatočná 2046, 90901 Skalica

povolenie (pdf 106kB),
7.1.2021

zrušenie (pdf 104kB),
14.9.2021

Obec Čáry Pozastavené:
Kultúrny dom
Školská 284/8, 90843 Čáry

povolenie (pdf 106kB),
8.1.2021

pozastavenie (pdf 104kB),
16.7.201

Obec Sobotište Pozastavené:
Kultúrny dom
90605 Sobotište 8

povolenie (pdf 105kB),
8.1.2021

pozastavenie (pdf 105kB),
14.7.2021

Obec Jablonica Kultúrny dom
90632 Jablonica 583
povolenie (pdf 105kB),
11.1.2021
Mesto Šaštín-Stráže Zrušené:
Kultúrny dom
Štúrova 1267/61
90841 Šaštín-Stráže

povolenie (pdf 106kB),
11.1.2021

pozastavenie (pdf 105kB),
14.7.2021

pozastavenie (pdf 104kB),
6.10.2021

pozastavenie (pdf 104 kB),
29.10.2021

pozastavenie (pdf 105kB),
10.12.2021

pozastavenie (pdf 104kB),
30.12.2021

zrušenie (pdf  104kB),
26.1.2022)

Súkromná základná škola Zrušené:
Súkromná základná škola
Gorkého 2042/4, 90901 Skalica

povolenie (pdf 107kB),
11.1.2021

pozastavenie (pdf 106kB),
16.7.2021

zrušenie (pdf 138kB),
3.5.2022

Mesto Holíč Telocvičňa Základnej školy
Školská 701/2, 90851 Holíč
povolenie (pdf 106kB),
12.1.2021
Obec Borský Svätý Jur Zrušené:
Kultúrny dom
90879 Borský Svätý Jur 690

povolenie (pdf 106kB),
12.1.2021

zrušenie (pdf 155kB)
15.3.2024

Obec Radošovce Kultúrny dom
90863 Radošovce 188
povolenie (pdf 105kB),
12.1.2021
Obec Prievaly Obecný úrad
90634 Prievaly 189
povolenie (pdf 106kB),
15.1.2021
Poliklinika Senica n.o. Pozastavené:
Zimný štadión
Sadová 638/43, 90501 Senica

povolenie (pdf 106kB),
18.1.2021

pozastavenie (pdf 105kB),
30.7.2021

pozastavenie (pdf 104kB),
28.10.2021

Laser therapy, k.s. Zrušené:
Budova starého kina
Sasinkova 882/24, 90901 Skalica

povolenie (pdf 106kB),
21.1.2021

zrušenie (pdf 106kB),
11.4.2022

Mesto Gbely Zrušené:
Dom kultúry
Naftárska 2104/2, 90845 Gbely

povolenie (pdf 106kB),
25.1.2021

zrušenie (pdf 138kB),
12.5.2022

Obec Dojč Zrušené:
Kultúrny dom
90602 Dojč 446

povolenie (pdf 105kB),
25.1.2021

pozastavenie (pdf 104kB),
14.7.2021

zrušenie (pdf 141kB),
24.8.2023

Obec Častkov Pozastavené:
Obecný úrad
90604 Častkov 35

povolenie (pdf 105kB),
25.1.2021

pozastavenie (pdf 104kB),
27.7.2021 

Obec Plavecký Peter Zrušené:
Kultúrny dom
90635 Plavecký Peter 137

povolenie (pdf 106kB),
25.1.2021

pozastavenie (pdf 105kB),
14.7.2021

pozastavenie (pdf 106kB),
1.7.2022

zrušenie (pdf 141kB),
15.2.2023

Obec Hlboké Kultúrny dom
90631 Hlboké 258
povolenie (pdf 105kB),
25.1.2021
Emotrans, spol. s r.o. Štefánikova 705/37
90501 Senica
povolenie (pdf 106kB),
26.1.2021
Phoenix Corporation, s.r.o. Vinotéka Pri Hájku
Tehelňa 1984/39, 90901 Skalica
povolenie (pdf 107kB),
27.1.2021
Phoenix Corporation, s.r.o. Autobus MAN Lion´s Coach 08
ŠPZ DS002FY
parkovisko na ulici Hollého
90851 Holíč
povolenie (pdf 107kB),
27.1.2021
Phoenix Corporation, s.r.o. Polyfunkčný súbor
Hviezdoslavova 2556/63
90501 Senica
povolenie (pdf 107kB),
28.1.2021
RMHC 1, s.r.o. Unimobunka, Moyzesova 2983
90851 Holíč
povolenie (pdf 106kB),
28.1.2021
ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o. Moyzesova 2983, 90851 Holíč povolenie (pdf 106kB),
28.1.2021
Pro Benefit s.r.o. Čáčovská cesta 1447/1
90501 Senica
povolenie (pdf 106kB),
29.1.2021
Obec Kopčany Kultúrny dom Kopčany
Štefánikovo Námestie 608/37
90848 Kopčany
povolenie (pdf 106kB),
15.2.2021
GRAFOBAL, akciová spoločnosť GRAFOBAL, akciová spoločnosť
Mazúrova 760/2, 90901 Skalica
povolenie (pdf 108kB),
17.2.2021
Obec Šajdíkove Humence Základná škola, 102, 90607 Šajdíkove Humence povolenie (pdf 104kB),
17.2.2021
Laser therapy, k.s. Budova starého kina
SNP 1215/1, 90845 Gbely

povolenie (pdf 106kB),
17.2.2021

ELEZI, s.r.o. Mobilné odberové miesto
Sadová 637/41, 90501 Senica
povolenie (pdf 106kB),
17.2.2021
Phoenix Corporation, s.r.o. Mobilné odberové miesto
unimobunka Hollého 3507 Holíč
povolenie (pdf 109kB),
29.7.2021
Váš lekár, s.r.o. Zrušené:
Mobilné odberové miesto
unimobunky Štúrova 1267/61
Šaštín – Stráže

povolenie (pdf 105kB),
29.1.2021

povolenie (pdf 107kB),
30.7.2021

pozastavenie (pdf 106kB),
1.4.2022

pozastavenie (pdf 139kB),
20.6.2022

pozastavenie (pdf 139kB),
10.10.2022

pozastavenie (pdf 139kB),
11.11.2022

zrušenie (pdf 139kB),
4.1.2022

RMHC 1, s.r.o. unimobunka
Hollého 2983 Holíč
povolenie (pdf 107kB),
9.8.2021
Patrícia Hricová Brnenská 663/26
90801 Kúty
povolenie (pdf 105kB),
16.12.2021
Patrícia Hricová Brnenská 663/23
90801 Kúty
povolenie (pdf 107kB),
25.2.2022