Aktivity a podujatia RÚVZ.

Momentálne neprebiehajú žiadne podujatia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici.