Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb klientov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. 

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb klientov. 

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom

Objednať sa môžete:

  • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné
  • telefonicky na dole uvedených číslach,
  • e-mailom na hn.poradna@uvzsr.sk alebo elektronickým formulárom.

Objednať sa do poradne

Napíšte nám

  • Základná poradňa zdravia

Milena Lobová, tel: 057/788 0540, e-mail: hn.poradna@uvzsr.sk

  • Poradňa poradenstva v očkovaní

Mgr. Lenka Lesňáková, tel: 057 / 775 2607, e-mail:  hn.lesnakova@uvzsr.sk

Objednať sa do poradne