Podateľňa

Podateľňa eviduje všetky došlé podania.

Úradné hodiny podateľne RÚVZ so sídlom v Humennom

Pondelok

7:00 - 15:00

Utorok

7:00 - 15:00

Streda

7:00 - 15:00

Štvrtok

7:00 - 15:00

Piatok

7:00 - 15:00

Elektronická podateľňa

Podanie je možné zaslať elektronicky prostredníctvom: