Aktivity a podujatia úradu

Momentálne neprebiehajú žiadne aktivity ani podujatia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom