Služby 

Cenník platených služieb

  • Laboratórne analýzy a merania: RÚVZ so sídlom v Humennom neposkytuje služby v oblasti laboratórnych analýz a meraní. V prípade záujmu o tieto služby si Vás dovoľujeme odkázať na regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v krajskom meste (RÚVZ so sídlom v Prešove), ktorý tieto služby poskytuje.
  • Cenník platených služieb (pdf. 129 kB)