Mobilné odberové miesta 
v zriadovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom

SUBJEKT MIESTO PREVÁDZKOVANIA

ROZHODNUTIE - DÁTUM ZVEREJNENIA

Nemocnica Snina, s.r.o. Voľné priestranstvo pri budove nemocnice na parcele registra "C", parc. číslo 1382/3 k. ú. Snina vyd.: 2.10.2020 (.pdf, 106 kB)
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. ZRUŠENÉ: Vyhradená spevnená plocha pred pavilónom E, Nemocničná 1440/7, 06601 Humenné

vyd.: 22.10.2020 (.pdf 104 kB)

zrušené: 5.4.2023 (.pdf, 224 kB)

Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné ZRUŠENÉ: Mobilný stan v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce, Kukorelliho 2315/60, 06601 Humenné

vyd.: 8.10.2021 (.pdf, 190 kB)

zrušené: 20.06.2023 (.pdf, 220 kB)

Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné ZRUŠENÉ: RT-PCR testovanie COVID-19, Kukorelliho 2315/60, 06601 Humenné

zrušené: 24.10.2022 (.pdf, 220 kB)

pozastavené: 27.4.2022 (.pdf, 189 kB)

vyd.: 21.10.2021 (.pdf, 190 kB)
Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie  COVID-19, Unimobunky pred Združenou prevádzkovou budovou, Kukorelliho 2315/60, 06601 Humenné

zrušené: 1.10.2021 (.pdf, 187 kB)

pozastavené: 28.6.2021 (.pdf,105 kB)

vyd.: 13.11.2020 (.pdf, 107 kB)
Slovenský Červený kríž, územný spolok Snina Antigénové testovanie COVID-19, Budova SČK, 1.mája 882/17, 06901 Snina vyd.: 13.11.2020 (.pdf, 105 kB)
Slovenský Červený kríž, územný spolok Snina RT-PCR testovanie COVID-19, Budova SČK, 1.mája 882/17, 06901 Snina vyd.: 22.7.2021 (.pdf, 106 kB)
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. Prístrešok na voľnom priestranstve pri budove, ZSS Slnečný dom, Starinská 6189/164, 06601 Humenné

vyd.: 13.11.2020 (.pdf, 107 kB)

pozastavené: 10.07.2023 (.pdf 220 kB)

DZS - M.K.TRANS, s.r.o. Parkovisko, Chemlonská 5907/7, 06601 Humenné vyd.: 23.11.2020 (.pdf, 106 kB)
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. Parkovisko, Andy Warhola 748/36, 06801 Medzilaborce vyd.: 23.11.2020 (.pdf, 107 kB)
Detský Ados s. r. o. ZRUŠENÉ: SNP 6360/50, 06601 Humenné

pozastavené: 29.11.2022 (pdf, 220 kB)

pozastavené: 1.4.2022 (pdf, 189 kB)

pozastavené: 30.9.2022 (pdf. 222 kB)

vyd.: 19.11.2020 (pdf. 106 kB)

zrušené:17.3.2022 (pdf. 220kB)

Detský Ados s. r. o. ZRUŠENÉ: Pčolinská 2744/45, 06901 Snina

pozastavené: 29.11.2022 (pdf. 219 kB)

pozastavené: 1.4.2022 (pdf. 189 kB)

pozastavené: 30.9.2022 (pdf. 221 kB)

vyd.: 1.12.2020 (pdf.  106 kB)

zrušené:17.3.2022 (pdf. 220kB)

Detský Ados s. r. o. ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, pri Amfiteátri, Mierová 334/20, 06801 Medzilaborce

pozastavené: 29.11.2022 (pdf. 219 kB)

pozastavené: 1.4.2022 (pdf. 189 kB)

pozastavené: 30.9.2022 (pdf. 221 kB)

vyd.: 25.1.2021 (pdf.  105 kB)

zrušené:17.3.2022 (pdf. 220kB)

Lemar Bau s. r. o. Antigénové testovanie COVID-19, Autobus na parkovisku (KN C 1513/1), Gorkého, 06601 Humenné vyd.: 13.1.2021 (pdf. 106 kB)
Lemar Bau s. r. o. Ul. Kapitána Nálepku 389/45, 06801 Medzilaborce vyd.: 14.1.2021 (pdf. 145 kB)
PEGAR, s.r.o. Antigénové testovanie COVID-19, Nemocničná 2428/39, 06601 Humenné vyd.: 18.1.2021 (pdf. 105 kB)
PEGAR, s.r.o. RT-PCR testovanie COVID-19, Nemocničná 2428/39, 06601 Humenné vyd.: 24.1.2022 (pdf. 192 kB)
Memoria, nezisková organizácia Antigénové testovanie COVID-19, Staničná 1030/13, 06901 Snina vyd.: 20.1.2021 (pdf. 106)
Memoria, nezisková organizácia RT-PCR testovanie COVID-19, Staničná 1030/13, 06901 Snina vyd.: 21.7.2021 (pdf. 108)
SlovakTransLine, s.r.o. Antigénové testovanie COVID-19, Štefánikova 1524/27, 06601 Humenné vyd.: 26.1.2021 (pdf. 106 kB)
EURO - K s. r. o.

Antigénové testovanie COVID-19, unimobunky na parcele č. KNC 37/295, Strojárska, 06901

Snina
vyd.: 20.7.2021 (pdf. 107 kB)
EURO - K s. r. o. RT-PCR testovanie COVID-19, unimobunky na parcele č. KNC 37/295, Strojárska ul., 06901 Snina vyd.: 27.12.2021 (pdf. 190 kB)
Via Corporation s.r.o. ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, za Starou poliklinikou,  CKN č. 1485/11, Strojárska 3097/115, 06901 Snina

zrušené: 3.11.2021 (pdf. 188 kB)

pozastavené: 22.7.2021 (pdf. 104 kB)

vyd.: 27.1.2021 (pdf. 106 kB)
Via Corporation s.r.o. ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, pred OC Kameňolom, Tyršova, 06601 Humenné

zrušené: 3.11.2021 (pdf. 187 kB)

pozastavené: 22.7.2021 (pdf. 103 kB)

vyd.: 26.1.2021 (pdf. 105 kB)
 
ADOS-POMOC s.r.o. ZRUŠENÉ: KNC 6872, Laborecká, 06601 Humenné

zrušené: 4.2.2022 (pdf. 186 kB)

pozastavené: 7.7.2021 (pdf. 104 kB)

vyd.: 2.2.2021 (pdf. 105 kB)
Dušan Jankaj Hviezdoslavova 2999, LV č. 3258, 06901 Snina vyd.: 28.1.2021 (pdf.108 kB)
ADOS MAJA s.r.o. ZRUŠENÉ: Vihorlatská 1426, 069 01 Snina

zrušené: 1.7.2021 (pdf. 104 kB)

vyd.: 28.1.2021 (pdf. 106 kB)
GH Medical s.r.o. ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Štefánikova 1517/13, 06601 Humenné

zrušené: 22.10.2021 (pdf. 189 kB)

pozastavené: 20.7.2021 (pdf. 105 kB)

vyd.: 29.1.2021 (pdf. 106 kB)
GH Medical s.r.o. ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Štefánikova ulica, č. p. C KN 4112/10, 06601 Humenné

zrušené: 18.3.2022 (pdf. 187 kB)

vyd.: 15.2.2022 (pdf. 188 kB)

AdNa, s.r.o. ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, SNP 2730/92, 06901 Snina

zrušené: 24.9.2021 (pdf. 189 kB)

vyd.: 29.1.2021 (pdf. 105 kB)
ABK REAL Group s.r.o. ZRUŠENÉ: Laborecká 1855/17, 06601 Humenné

zrušené: 27.10.2022 (pdf. 222 kB)

vyd.: 29.1.2021 (pdf. 106 kB)
Natasha Azariy s.r.o. Antigénové testovanie COVID-19, Štefánikova 1523/25, 06601 Humenné vyd.: 10.2.2021 (pdf. 104 kB)
ADOS CARE, s.r.o. ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Košarovce 86, 09406 Košarovce

zrušené: 3.11.2021 (pdf. 188 kB)

pozastavené: 22.7.2021 (pdf. 104 kB)

vyd.: 19.3.2021 (pdf. 104 kB)
Medikocentrum, s.r.o. Antigénové testovanie COVID-19, Poliklinika, Komenského 134/4, 068 01 Medzilaborce vyd.: 15.10.2021 (pdf. 189 kB)
Medikocentrum, s.r.o. RT-PCR testovanie COVID-19, Poliklinika, Komenského 134/4, 068 01 Medzilaborce vyd.: 15.10.2021 (pdf. 189 kB)
Obec Ulič Antigénové testovanie COVID-19, Budova obecného úradu, 89, 06767 Ulič vyd.: 12.3.2021 (pdf. 105 kB)
Obec Kochanovce ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Obecný úrad, 207, 06601 Kochanovce

pozastavené: 16.7.2021 (pdf. 103 kB)

vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB)

zrušené:8.3.2023 (pdf. 220kB)

Obec Koškovce Antigénové testovanie COVID-19, Obecný úrad, 11, 06712 Koškovce vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB)
Obec Hrabovec nad Laborcom Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 156, 06701 Hrabovec nad Laborcom

pozastavené: 16.7.2021 (pdf. 102 kB)

vyd.: 20.1.2021 (pdf. 103 kB)
Obec Udavské ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 207, 06731 Udavské

zrušené: 30.12.2021 (pdf. 187 kB)

vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB)
Mesto Humenné

ZRUŠENÉ:

Antigénové testovanie COVID-19, Základná škola, Hrnčiarska 1697/13, 06601 Humenné

Antigénové testovanie COVID-19, Základná škola, Pugačevova 1381/7, 06601 Humenné

Antigénové testovanie COVID-19, Základná škola, SNP 2515/1, 06601 Humenné

Antigénové testovanie COVID-19, Centrum voľného času DÚHA, Námestie slobody 1736/48, 06601 Humenné

Antigénové testovanie COVID-19, Komunitné centrum, Podskalka 6426/97, 06601 Humenné

zrušené: 17.6.2021 (pdf. 103 kB)

vyd.: 20.1.2021 (pdf. 105 kB)
Obec Hankovce Antigénové testovanie COVID-19, Obecný úrad, 117, 06712 Hankovce

pozastavené: 7.7.2021 (pdf. 102 kB)

vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB)
Obec Ruská Poruba Antigénové testovanie COVID-19, Obecný úrad, 93, 09408 Ruská Poruba vyd.: 21.1.2021 (pdf. 104 kB)
Obec Brekov Antigénové testovanie COVID-19, Obecný úrad - sála kultúrneho domu, 226, 06601 Brekov vyd.: 21.1.2021 (pdf. 104 kB)
Obec Kamenica nad Cirochou ZRUŠENÉ: Obecný úrad, Humenská 555/6, 06783 Kamenica nad Cirochou

zrušené: 31.12.2021 (pdf. 186 kB)

pozastavené: 1.10.2021 (pdf. 190 kB)

pozastavené: 1.7.2021 (pdf. 103 kB)

vyd.: 22.1.2021 (pdf. 103 kB)
Obec Radvaň nad Laborcom ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Obecná budova, 41, 06701 Radvaň nad Laborcom

zrušené: 14.2.2022 (pdf. 187 kB)

pozastavené: 12.7.2021 (pdf. 103 kB)

vyd.: 22.1.2021 (pdf. 103 kB)
Obec Jasenov Antigénové testovanie COVID-19, Futbalový klub, 515, 06601 Jasenov vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB)
Obec Ubľa Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 171, 06773 Ubľa vyd.: 20.1.2021 (pdf. 103 kB)
Obec Lackovce Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 37, 06601 Lackovce

pozastavené: 29.6.2021 (pdf.103 kB)

vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB)
Obec Dlhé nad Cirochou Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 06782 Dlhé nad Cirochou vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB)
Obec Lukačovce Antigénové testovanie COVID-19, Budova bývalej základnej školy, 95, 06724 Lukačovce vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB)
Obec Závadka ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 126, 06601 Závadka

zrušené: 27.7.2021 (pdf. 102 kB)

vyd.: 20.1.2021 (pdf. 103 kB)
Obec Myslina Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 19, 06601 Myslina

pozastavené: 28.6.2021 (pdf. 103 kB)

vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB)
Obec Baškovce ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Budova materskej školy, 96, 06723 Baškovce

zrušené: 21.6.2021 (pdf. 102 kB)

vyd.: 21.1.2021 (pdf. 104 kB)
Obec Slovenská Volová ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 36, 06722 Slovenská Volová

zrušené: 13.7.2021 (pdf. 102 kB)

vyd.: 21.1.2021 (pdf. 103 kB)
Obec Zboj Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 98, 06768 Zboj vyd.: 22.1.2021 (pdf. 107 kB)
Obec Nižné Ladičkovce ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 18, 06711 Nižné Ladičkovce

zrušené: 21.6.2021 (pdf. 102 kB)

vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB)
Obec Lieskovec ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 122, 06745 Lieskovec

zrušené: 28.11.2022 (pdf.219 kB)

pozastavené: 22.6.2021 (pdf. 102 kB)

vyd.: 20.1.2021 (pdf. 103 kB)
Obec Ľubiša ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom spojený s obecným úradom, 129, 06711 Ľubiša

vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB)

zrušené:8.4.2022 (pdf. 220kB)

Obec Ohradzany ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Základná škola, 162, 06722 Ohradzany

zrušené: 13.7.2021 (pdf. 102 kB)

vyd.: 20.1.2021 (pdf. 103 kB)
Obec Chlmec Antigénové testovanie COVID-19, Základná škola, 51, 06741 Chlmec

zrušené: 16.10.2023 (pdf. 220 kB)

vyd.: 20.1.2021 (pdf. 103 kB)

Obec Vyšná Sitnica Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 110, 09407 Vyšná Sitnica vyd.: 20.1.2021 (pdf. 104 kB)
Obec Modra nad Cirochou ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Obecný úrad, 111, 06782 Modra nad Cirochou

zrušené: 21.6.2021 (pdf. 102 kB)

vyd.: 21.1.2021 (pdf. 103 kB)
Obec Nová Sedlica ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 24, 06768 Nová Sedlica

zrušené: 26.2.2024 (pdf. 224 kB) 

vyd.: 21.1.2021 (pdf. 104 kB)

Obec Výrava ZRUŠENÉ: Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 100, 06716 Výrava

zrušené: 31.12.2021 (pdf. 186 kB)

pozastavené: 7.7.2021 (pdf. 103 kB)

vyd.: 22.1.2021 (pdf. 104 kB)