Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. 

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov. 

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši

Objednať sa môžete:

  • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš,
  • telefonicky na dole uvedených číslach,
  • e-mailom na vk.pz@uvzsr.sk alebo elektronickým formulárom.

Objednať sa do poradne

Napíšte nám