Mobilné odberové miesta v zriadovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši

 

Subjekt  Miesto prevádzkovania Rozhodnutie –
Dátum zverejnenia
VšNsP n.o., 
 • Ag testovanie Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš
 • PCR testovanie Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš

Vydané.: 4.6.2020 (pdf)

Pozastavené: 26.7.2023 (pdf)

Pozastavenie: 30.4.2024 (pdf)

ADOS SALUBRITA s.r.o.

Pozastavené.

 • Ag testovanie SNP 709/9, 990 01 Veľký Krtíš
 • PCR testovanie SNP 709/9, 990 01 Veľký Krtíš

Zrušenie: 23.10.2023 (pdf)

Pozastavené.: 1.3.2023 (pdf)

Vydané.: 14.9.2022 (pdf)

 

Grekon s.r.o.
 • Ag testovanie Venevská  761/1, 990 01 Veľký Krtíš
 • PCR testovanie Venevská  761/1, 990 01 Veľký Krtíš

Zrušenie: 27.7.2023 (pdf)
Vydané.: 14.9.2022 (pdf)

Martina Laššanová Zrušené.
 • Ag testovanie SNP 711/28, 990 01 Veľký Krtíš
 • PCR testovanie SNP 711/28, 990 01 Veľký Krtíš

 

Zrušené: 28.2.2023 (pdf)
Pozastavené: 1.12.2022 (pdf)
Pozastavené: 3.10.2022 (pdf)
Pozastavené: 30.8.2022 (pdf)
Vydané:4.11.2021 (pdf)

Mesto Veľký Krtíš Zrušené.
 • Kultúrny dom, Nám.A.H.Škultétyho 738/4, 990 01  Veľký Krtíš

Zrušené: 20.2.2023 (pdf)
Pozastavené: 30.8.2022 (pdf)
Pozastavené: 19.4.2022 (pdf)
Vydané: 20.1.2021 (pdf)

Štúrova s.r.o. Zrušené.
 • Kultúrny dom, Nám.A.H.Škultétyho 738/4,  990 01 Veľký Krtíš
Zrušené: 21.12.2022 (pdf)
Vydané: 26.12.2021 (pdf)
Obec Hrušov Zrušené.
 • Obecný úrad  536, 991 42 Hrušov
Zrušené: 31.5.2022 (pdf)
Vydané: 7.1.2021 (pdf)
Spojená škola Modrý Kameň

Zrušené.

 • Telovýchovné zariadenie SŠ, Jarmočná 1, 992 01 Modrý Kameň

Zrušené: 20.2.2023 (pdf)
Vydané: 7.1.2021 (pdf)

Základná škola internátna

Zrušené.

 • Základná škola internátna č.65, 991 09 Veľká Čalomija
Zrušené: 14.2.2023 (pdf)
Vydané: 7.1.2022 (pdf)
Obec Balog nad Ipľom Pozastavené.
 • Športová 293/29,, 991 11 Balog nad Ipľom
Pozastavené: 11.1.2023 (pdf)
Pozastavené: 3.10.2022 (pdf)
Pozastavené: 8.4.2022 (pdf)
Vydané: 7.1.2021 (pdf)
Obec Želovce Zrušené.
 • Zdravotné stredisko, Zdravotnícka 254/9, 991 06 Želovce
Zrušené:5.11.2021 (pdf)
Vydadné: 7.1.2021 (pdf)
Mesto Modrý Kameň Zrušené.
 • Kultúrny dom, Lipové Nám.304/1, 992 01  Modrý Kameň
Zrušené: 25.11.2022 (pdf)
Vydané: 7.1.2021 (pdf)
Obec Vinica Zrušené.
 • Kultúrny dom, Nekyjská  360/41, 991 28 Vinica
Zrušené: 18.7.2021 (pdf)
Vydané: 7.1.2021 (pdf)
Obec Bušince Zrušené.
 • Telovýchovné zariadenie ZŠ a MŠ Krtíšska 437/48, 991 22 Bušince
Zrušené:5.11.2021 (pdf)
Vydané: 7.1.2021 (pdf)
Obec Dolná Strehová

Zrušené.

 • Základná škola s materskou školou, Ul.I.Madácha 2/3, 991 02 Dolná Strehová

Zrušené: 3.3.2023 (pdf)
Vydané: 13.1.2021 (pdf)

Základná škola s materskou školou Čebovce Zrušené.
 • Základná škola s materskou školou Čebovce, Alápiskola és Óvoda Csab, Na Parlagu 266/1, 991 25 Čebovce
Zrušené:30.3.2022 (pdf)
Vydané:13.1.2021 (pdf)
Obec Nenince Zrušené.
 • Kultúrny dom, Hlavná 238/110, 991 26 Nenince
Zrušené: 28.11.2022 (pdf)
Vydané:13.1.2021 (pdf)
 
Obec Príbelce Zrušené.
 • Kultúrny dom č.234, 991 25 Príbelce
Zrušené: 31.5.2022 (pdf)
Vydané: 20.1.2021 (pdf)
 
Obec Dolné Plachtince Zrušené.
 • Obecný úrad  č.95, 991 24 Dolné Plachtince
Zrušené: 31.5.2022 (pdf)
Vydané: 20.1.2021 (pdf)
Obec Sklabiná Zrušené.
 • Kultúrny dom č.211, 991 05 Sklabiná
Zrušené: 10.9.2021 (pdf)
Vydané: 20.1.2021 (pdf)
 
Obec Kamenné Kosihy Zrušené.
 • Kultúrny dom č. 115, 991 27 Kamenné Kosihy
Zrušené: 25.11.2022 (pdf)
Vydané: 20.1.2021 (pdf)
Obec Veľká Čalomija Zrušené.
 • Základná škola internátna č. 65, 991 09 Veľká Čalomija
Zrušené: 31.5.2022 (pdf)
Vydané: 22.1.2021 (pdf)
 
Obec Stredné Plachtince

Zrušené.

 • Kultúrny dom č.110, 991 24 Stredné Plachtince

 

Zrušené: 14.2.2023 (pdf)
Vydané: 22.1.2021 (pdf)

Obec Čebovce Zrušené.
 • Základná škola s materskou školou Čebovce, Alápiskola és Óvoda Csab, Na Parlagu 266/1, 991 25 Čebovce
Zrušené: 10.6.2022 (pdf)
Vydané: 25.1.2021 (pdf)
PhDr. Mária Backová, ADOS SALUBRITA Zrušené.
 • SNP 709/9, 990 01 Veľký Krtíš
Zrušené: 14.9.2021 (pdf)
Vydané: 26.1.2021 (pdf)
IVIMED s.r.o. Zrušené.
 • Železničná 687/1, 990 01 Veľký Krtíš
Zrušené: 21.7.2021 (pdf)
Vydané: 26.1.2021 (pdf)
 
Bc. Viliam Greksa Zrušené.
 • Venevská 761/1, 990 01 Veľký Krtíš
Zrušené: 7.6.2021 (pdf)
Vydané: 28.1.2021 (pdf)
 
Health Solutions s.r.o. Zrušené.
 • Unimo bunka na parkovisku parc.č.3286/11, Ul.A.H.Škultétyho, 990 01 Veľký Krtíš
Zrušené: 7.6.2021 (pdf)
Vydané: 28.1.2021 (pdf)
Obec Dolná Strehová

Zrušené.

 • Zdravotné stredisko, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová 
Zrušené: 6.3.2023 (pdf)
Vydané: 17.2.2021 (pdf)
Obec Veľká Ves nad Ipľom

Zrušené.

 • Kultúrny dom č. 184, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom

Zrušené: 14.2.2023 (pdf)
Vydané: 26.2.2021 (pdf)

Bc.Viliam Greksa Zrušené.
 • Venevská 761/1, 990 01 Veľký Krtíš
Zrušené:14.9.2022 (pdf)
Vydané: 30.7.2021 (pdf)
PhDr. Mária Backová Zrušené.
 • SNP 709/9, 990 01 Veľký Krtíš
Zrušené: 14.9.2022 (pdf)
Vydané: 14.9.2021 (pdf)

Informovanie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s podávaním žiadostí o povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta (pdf, 108 kB)