Poradne zdravia


Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. 

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov. 

PORADNE ZDRAVIA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote

 • Základná poradňa zdravia
  Mgr. Zuzana Bokorová
  Telefón: +421 917 610 215
  Email:  rs.opz@uvzsr.sk
   
 • Poradňa zdravej výživy
  Mgr.  Zuzana Bokorová
  Telefón: +421 917 610 215
  Email:  rs.opz@uvzsr.sk
 • Poradňa na odvykanie od fajčenia
  Mgr.  Zuzana Bokorová
  Telefón: +421 917 610 215
  Email:  rs.opz@uvzsr.sk
 • Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity
  Mgr.  Zuzana Bokorová
  Telefón: +421 917 610 215
  Email:  rs.opz@uvzsr.sk
 • Poradňa vakcinačná
  Mgr. MUDr. Adriana Strečková
  Telefón: +421 917 610 389
  Email:  rs.epid@uvzsr.sk
 • Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci
  Ing. Milan Čonka, MBA
  Telefón: +421 917 610 096
  Email:  rs.ppl@uvzsr.sk