Mobilné odberové miesta v zriadovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote

 

SUBJEKT

MIESTO  PREVÁDZKOVANIA

ROZHODNUTIE
DÁTUM ZVEREJNENIA

Miraxis, s.r.o.

Mobilný  kontajner,

Vladimíra Clementisa 4754   Rimavská Sobota

A/2021/ 02524

25.11.2021

MIRAMED, s.r.o.

Cukrovarská 63/151

Rimavská Sobota

A/2021/ 00183

22.01.2021

Mgr. Renáta Ďordevič

Vyčlenené priestory budovy

Svätoplukova 419/24   Rimavská Sobota

A/2021/ 01414

19.07.2021

Microdent, s.r.o.

Čierny orol, Hlavné námestie 4158/19A

Rimavská Sobota

A/2021/ 00185

22.01.2021

Svet zdravia, a.s.

Digital Park, Bratislava

Fábryho 3

Rimavská Sobota

A/2021/ 01350

09.07.2021

Slovenský Červený Kríž

SČK, Hurbanova 15

Rimavská Sobota

A/2021/ 02192

02.11.2021

TAURIS, a.s.

Potravinárska 753/6

Rimavská Sobota

A/2021/ 00616

04.03.2021

Prírodné jódové kúpele

Číž, a.s.

Vyčlenené priestory budovy využívanej pre

športovú činnosť - bowling, Číž

A/2021/ 00305

04.02.2021

JADAMED, s.r.o.

Prízemie nebytovej budove obchodu a služieb

Železničná 261/29  Revúca

A/2021/ 00274

01.02.2021

Grekon, s.r.o. Lučenec

Mierová 1928/103

Tornaľa

A/2022/ 01422

19.09.2022

Nemocnica s polik. n.o.

Revúca

Stánok a recepcia v priestore monobloku

Litovelská 635/25  Revúca

A/2021/ 09349

24.12.2020

Obec Abovce

Budova obecného úradu, 99,

Abovce

A/2021/00609

05.03.2021

Obec Barca

Kultúrny dom, 56,

Barca

A/2021/00189

22.01.2021

Obec Bátka

Obecný úrad, 161,

Bátka

A/2021/00172

22.01.2021

Obec Blhovce

Kultúrny dom, 126,

Blhovce

A/2021/00188

22.01.2021

Obec Bottovo

Kultúrny dom, 66,

Bottovo

A/2021/00176

22.01.2021

Obec Čierny Potok

Kultúrny dom, 81,

Čierny Potok

A/2021/00234

22.01.2021

Obec Dolné Zahorany

Kultúrny dom, 96,

Dolné Zahorany

A/2021/00146

22.01.2021

Obec Dražice

Kultúrny dom, 32,

Dražice

A/2021/00157

22.01.2021

Obec Drňa

Kultúrny dom, 50,

Drňa

A/2021/00194

22.01.2021

Obec Dubno

Kultúrny dom, 30,

Dubno

A/2021/00160

22.01.2021

Obec Dubovec

Obecný úrad, 23,

Dubovec

A/2021/00171

22.01.2021

Obec Gemerské Dechtáre

Kultúrny dom, 170,

Gemerské Dechtáre

A/2021/00193

22.01.2021

Obec Gemerský Jablonec

Administratívna budova Obecného úradu, 277,

Gemerský Jablonec

A/2021/00152

21.01.2021

Obec Gortva

V priestoroch základnej školy, 135,

Gortva

A/2021/00367

11.02.2021

Mesto Hnúšťa

Mestský úrad, Francisciho 74/2,

Hnúšťa

A/2021/00139

22.01.2021

Mesto Hnúšťa

Mestské kultúrne stredisko,

Rumunskej armády 195/8, Hnúšťa

A/2021/00139

22.01.2021

Mesto Hnúšťa

Základná škola, Klokočova 741/25,

 Hnúšťa

A/2021/00139

22.01.2021

Mesto Hnúšťa

Základná škola Janka Francisciho Rimavského, 472, Hnúšťa

A/2021/00139

22.01.2021

Mesto Hnúšťa

Základná špeciálna škola,

Zápotockého 142, Hnúšťa

A/2021/00139

22.01.2021

Obec Hostice

Kultúrny dom, 158

Hostice

A/2021/00203

22.01.2021

Obec Hrachovo

Kultúrny dom,

Mieru 136/35, Hrachovo

A/2021/00148

21.01.2021

Obec Husiná

Kultúrny dom, 157, Husiná

A/2021/00186

22.01.2021

Obec Chrámec

Kultúrny dom, 38, Chrámec

A/2021/00191

22.01.2021

Obec Janice

Budova využívaná obcou Janice, 51, Janice

A/2021/00208

22.01.2021

Obec Jesenské

Kultúrny dom ,

Mieru 238/24,

Jesenské

A/2020/09791

08.01.2021

Obec Jestice

Kultúrny dom, 26,

Jestice

A/2021/00209

22.01.2021

Obec Kaloša

Obecný úrad, 62,

Kaloša

A/2021/00197

22.01.2021

Obec Konrádovce

Obecný úrad, 108,

Konrádovce

A/2021/00192

22.01.2021

Obec Kráľ

Obecný úrad – prízemie kaštieľa, 223,

Kráľ

A/2021/00170

22.01.2021

Obec Kraskovo

Obecný úrad, 67,

Kraskovo

A/2021/00179

22.01.2021

Obec Kružno

Kultúrny dom, 38,

Kružno

A/2021/00129

22.01.2021

Obec Lenartovce

Kultúrny dom, 151,

Lenartovce

A/2021/00175

22.01.2021

Obec Martinová

Prízemie budovy Obecného úradu a kultúrnej sály  3,

Martinová

A/2021/00220

22.01.2021

Obec Neporadza

Kultúrny dom, 79,

Neporadza

A/2021/00128

22.01.2021

Obec Orávka

Kultúrny dom, 49,

Orávka

A/2021/00211

22.01.2021

Obec Pavlovce

Kultúrny dom – obecný úrad, 37,

Pavlovce

A/2021/00154

22.01.2021

Obec Radnovce

Obecný úrad, 81,

Radnovce

A/2021/00205

22.01.2021

Obec Rakytník

Kultúrny dom, 103,

Rakytník

A/2021/00145

22.01.2021

Obec Riečka

Kultúrny dom, 57,

Riečka

A/2021/00181

22.01.2021

Obec Rimavské Brezovo

Obecný úrad – kultúrny dom, 67,

Rimavské Brezovo

A/2021/00187

22.01.2021

Obec Rimavské Janovce

Obecný úrad – sála kultúrneho domu, 301, Rimavské Janovce

A/2021/00153

22.01.2021

Obec Rimavská Seč

Starý obecný úrad, 294,

Rimavská Seč

A/2021/00202

22.01.2021

Mesto Rimavská Sobota

Mestský úrad, Hlavné námestie 5/2,

Rimavská Sobota

A/2021/00206

22.01.2021

Mesto Rimavská Sobota

Základná škola, Pavla Dobšinského 1744/2, Rimavská Sobota

A/2021/00206

22.01.2021

Mesto Rimavská Sobota

Základná škola, Pavla Dobšinského 1744/2, Rimavská Sobota

A/2021/00206

22.01.2021

Mesto Rimavská Sobota

Základná škola Petra Kellnera Hostinského,

Družstevná 835/9, Rimavská Sobota

A/2021/00206

22.01.2021

Mesto Rimavská Sobota

Základná škola Petra Kellnera Hostinského,

Družstevná 835/9, Rimavská Sobota

A/2021/00206

22.01.2021

Mesto Rimavská Sobota

Základná škola Mihálya Tompu – Mihály Tompa Alapiskola, Ladislava Novomeského, Rimavská Sobota

A/2021/00206

22.01.2021

Mesto Rimavská Sobota

Základná škola Mihálya Tompu – Mihály Tompa Alapiskola,  Ladislava Novomeského, Rimavská Sobota

A/2021/00206

22.01.2021

Mesto Rimavská Sobota

Centrum voľného času Relax,

Povstania 605/9, Rimavská Sobota

A/2021/00206

22.01.2021

Mesto Rimavská Sobota

Mestské kultúrne stredisko,

Námestie Štefana Marka Daxnera 1723, Rimavská Sobota

A/2021/00206

22.01.2021

Mesto Rimavská Sobota

Technické služby mesta,

Športová 1073/16, Rimavská Sobota

A/2021/00206

22.01.2021

Mesto Rimavská Sobota

Kultúrny dom Bakta, 115,

Rimavská Sobota

A/2021/00206

22.01.2021

Mesto Rimavská Sobota

Kultúrny dom Nižná Pokoradz, 59,

Rimavská Sobota

A/2021/00206

22.01.2021

Mesto Rimavská Sobota

Kultúrny dom Mojín, 2,

Rimavská Sobota

A/2021/00206

22.01.2021

Obec Rovné

Kultúrny dom, 29,

Rovné

A/2021/00196

22.01.2021

Obec Šimonovce

Kultúrny dom,

Šimonovce

A/2021/00178

22.01.2021

Obec  Širkovce

Kultúrny dom, 184,

Širkovce

A/2021/00158

22.01.2021

Mesto Tisovec

Základná škola,

Francisciho 803/4, Tisovec

A/2021/00116

22.01.2021

Mesto Tisovec

Stredná odborná škola,

Jesenského 903/2, Tisovec

A/2021/00116

22.01.2021

Mesto Tisovec

Mestské kultúrne stredisko,

Jesenského 835/1, Tisovec

A/2021/00116

22.01.2021

Mesto Tisovec

Kultúrny dom,

Hlavná 76/51, Tisovec

A/2021/00116

22.01.2021

Obec Uzovská Panica

Obecný úrad, 95,

Uzovská Panica

A/2021/00201

22.01.2021

Obec Včelince

Komunitné centrum – kultúrny dom, 99,

Včelince

A/2021/00137

22.01.2021

Obec Veľké Teriakovce

Kultúrny dom, 50,

Veľké Teriakovce

A/2021/00149

22.01.2021

Obec Veľký Blh

Kultúrny dom,

Kúpeľná 163/4, Veľký Blh

A/2021/00162

22.01.2021

Obec Vlkyňa

Kultúrny dom, 70,

Vlkyňa

A/2021/00207

22.01.2021

Obec Vyšné Valice

Kultúrny dom, 244,

Vyšné Valice

A/2021/00150

22.01.2021

Obec Žíp

Kultúrny dom, 17,

Žíp

A/2021/00200

22.01.2021

Obec Hucín

Základná škola – Alapiskola Hucín, 32, Hucín

A/2021/00198

22.01.2021

Obec Lubeník

Základná škola Sama Tomášika s materskou školou (telocvičňa), 102, Lubeník

A/2021/00117

21.01.2021

Obec Ratkovské Bystré

Kultúrny dom, 77,

Ratkovské Bystré

A/2021/00204

22.01.20221

Obec Sirk

Kultúrny dom Sirk, 71,

Sirk

A/2021/00127

22.01.2021

 

 

MOM ktoré pozastavili svojú činnosť ...

SUBJEKT

ROZHODNUTIE VYDANÉ K PREVÁDZKE

DÁTUM

ROZHODNUTIE O ZRUŠENÍ

DÁTUM

microDENT clinic, s.r.o.

Rimavská Sobota

Povolenie   A/2021/00185

22.01.2021

Zrušenie  A/2022/1935

07.12.2022

AdNa, s.r.o.

Košice

Povolenie   A/2021/00279

29.01.2021

Zrušenie  A/2022/1907

01.12.2022

OCHRANA ZDRAVIA s.r.o.

Tornaľa

Povolenie   A/202100/275

24.02.2021

Zrušenie  A/2022/1883

23.11.2022

OCHRANA ZDRAVIA s.r.o.

Tornaľa

Povolenie   A/2020/07312

04.12.2020

Zrušenie  A/2022/1884

23.11.2022

OZDent, s.r.o.

Rimavská Sobota

Povolenie   A/2021/02675

13.12.2021

Zrušenie  A/2022/1828

14.11.2022

OZDent, s.r.o.

Rimavská Sobota

Povolenie   A/2021/02208

26.11.2021

Zrušenie  A/2022/1831

14.11.2022

GEMERCLINIC, s.r.o.

Hnúšťa

Povolenie   A/2020/06505

25.11.2020

Zrušenie  A/2022/1769

04.11.2022

GEMERCLINIC, s.r.o.

Hnúšťa

Povolenie   A/2021/00151

22.01.2021

Zrušenie  A/2022/1770

04.11.2022

Obec

Ožďany

Povolenie   A/2020/09790

08.01.2021

Zrušenie  A/2022/1655

12.10.2022

Obec

Otročok

Povolenie   A/2021/00537

02.03.2021

Zrušenie  A/2022/1656

12.10.2022

Obec

Gemer

Povolenie   A/2021/00138

22.01.2021

Zrušenie  A/2022/1657

12.10.2022

FIREMEDICAL

Bratislava-Rača

Povolenie   A/2022/00376

24.02.2022

Zrušenie  A/2022/00511

31.08.2022

Bc. Viliam Greksa

Lučenec

Povolenie   A/2021/01884

27.09.2021

Zrušenie  A/2022/1423

19.09.2022

Obec

Hajnáčka

Povolenie   A/2021/00144

21.01.2021

Zrušenie  A/2022/1602

30.09.2022

Obec

Nová Bašta

Povolenie   A/2021/00195

22.01.2021

Zrušenie  A/2022/1568

28.09.2022

Obec

Rimavské Zalužany

Povolenie   A/2021/00142

22.01.2021

Zrušenie  A/2022/1567

28.09.2022

Obec

Tachty

Povolenie   A/2021/00147

22.01.2021

Zrušenie  A/2022/1587

29.09.2022

SOŠOS ul. Športová

Rimavská Sobota

Povolenie   A/2021/00113

22.01.2021

Zrušenie  A/2022/1566

28.092022

Barbora Hrivňáková

Rimavská Sobota

Povolenie   A/2022/00176

25.01.2022

Zrušenie   A/2022/1586

29.09.2022

Obec

Belín

Povolenie   A/2021/00161

22.01.2021

Zrušenie   A/2022/1526

26.09.2022

Obec

Cakov

Povolenie   A/2021/00180

22.01.2021

Zrušenie   A/2022/1525

26.09.2022

Obec

Gemerská Ves

Povolenie   A/2021/00495

26.02.2021

Zrušenie   A/2022/1528

26.09.2022

Mesto

Jelšava

Povolenie   A/2021/00103

19.01.2021

Zrušenie   A/2022/1530

26.09.2022

Obec

Stará Bašta

Povolenie   A/2021/00173

22.01.2021

Zrušenie   A/2022/1529

26.09.2022

Základná škola

Ratková

Povolenie   A/2021/00114

19.01.2021

Zrušenie   A/2022/1527

26.09.2022

Obec

Figa

Povolenie   A/2021/00199

22.01.2021

Zrušenie   A/2022/1410

08.09.2022

OCHRANA ZDRAVIA s.r.o.

Tornaľa

Povolenie   A/2021/00136

21.01.2021

Zrušenie   A/2022/0735

04.05.2022

ZŠaMŠ P.Dobšinského

Teplý Vrch

Povolenie   A/2021/00393

16.02.2021

Zrušenie   A/2022/00670

24´2.04.2022

Obec

Chanava

Povolenie   A/2021/00159

22.01.2021

Zrušenie   A/2022/00449

09.03.2022

Obec

Licince

Povolenie   A/2021/00496

24.02.2021

Zrušenie   A/2022/00267

31.1.2022

Obec

Teplý Vrch

Povolenie   A/2021/00155

22.01.2021

Zrušenie   A/2022/00218

25.01./2022

Obec

Horné Zahorany

Povolenie   A/2021/00143

22.01.2021

Zrušenie   A/2022/00196

21.01.2022

JULIADENT, s.r.o.

Revúca

Povolenie   A/2021/00184

22.01.2021

Zrušenie   A/2021/00184

13.09.2021

F.S.E. , s.r.o.

Rimavská Sobota

Povolenie   A/2021/00515

02.03.2021

Zrušenie   A/2021/00515

25.10.2021

Stredná odborná škola Tisovec

Povolenie   A/2021/00017

18.01.2021

Zrušenie   A/2021/00017

14.07.2021

Obec

Rimavská Baňa

Povolenie   A/2021/00131

21.01.2021

Zrušenie   A/2021/00131

15.09.2021

OCHRANA ZDRAVIA s.r.o.

Tornaľa

Povolenie   A/2021/00135

21.01.2021

Zrušenie   A/2021/00135

15.09.2021

IVIMED, s.r.o.

Tornaľa

Povolenie   A2021/00132

21.01.2021

Zrušenie   A/2021/00132

06.09.2021

Medi-Cif, s.r.o.

Rimavská Sobota

Povolenie   A/2021/00223

21.01.2021

Zrušenie   A/2021/00223

06.09.2021

Miraxis, s.r.o.

Rimavská Sobota

Povolenie   A/2021/00280

29.01.2021

Zrušenie   A/2021/00280

06.09.2021

DOCTOR RS, s.r.o.

Tornaľa

Povolenie   A/2020/09683

21.12.2020

Zrušenie   A/2021/01356

06.09.2021

CETNERMED, s.r.o.

Rimavská Sobota

Povolenie   A/2021/00227

22.01.2021

Zrušenie   A/2021/00227

07.09.2021

VIKMED, s.r.o.

Revúca

Povolenie   A/2021/00079

18.01.2021

Zrušenie   A/2021/00079

29.06.2021

Obec

Klenovec

Povolenie   A/2021/00118

22.01.2021

Zrušenie   A/2021/00118

29.06.2021

NEMOCENSKÁ BB, s.r.o.

Banská Bystrica

Povolenie   A/2021/00268

29.01.2021

Zrušenie   A/2021/00268

29.06.2021

Obec

Gemerské Teplice

Povolenie   A/2021/00536

02.03.2021

Zrušenie   A/2021/00536

29.06.2021

Stredná odborná škola

Szakkozépiskola

Tornaľa

Povolenie   A/2020/09797

08.01.2021

Zrušenie   A/2021/01325

29.06.2021

Zák.odb.org. pri Revúckej

Med.-humanitnej n.o. NsP

Revúca

Povolenie   A/2021/00104

18.01.2021

Zrušenie   A/2021/00104

22.06.2021

Stredná odborná škola

Hnúšťa

Povolenie   A/2021/00112

19.01.2021

Zrušenie   A/2021/00112

22.06.2021

Obec

Rumince

Povolenie   A/2021/00164

22.01.2021

Zrušenie   A/2021/00164

22.06.2021

Prírodné jódové kúpele a.s.

Číž

Povolenie   A/2021/00305

04.02.2021

Zrušenie   A/2021/00305

22.06.2021

Gymnázium M. Kukučina

Revúca

Povolenie   A/2021/00111

19.01.2021

Zrušenie   A/2021/00111

17.06.2021

Obec

Lukovištia

Povolenie   A/2021/00130

22.01.2021

Zrušenie   A/2021/00130

17.06.2021

Bc. Viliam Greksa

Lučenec

Povolenie   A/2021/00281

29.01.2021

Zrušenie   A/2021/00281

01.06.2021

OCHRANA ZDRAVIA s.r.o.

Tornaľa

Povolenie   A/2021/00134

21.01.2021

Zrušenie   A/2021/00134

26.05.2021

MEDIOL, s.r.o.

Jesenské

Povolenie   A/2021/00250

26.01.2021

Zrušenie   A/2021/00250

26.05.2021

MEDIOL, s.r.o.

Jesenské

Povolenie   A/2021/00295

26.01.2021

Zrušenie   A/2021/00295

26.05.2021

MEDAM, s.r.o.

Rimavská Sobota

Povolenie   A/2021/00251

26.01.2021

Zrušenie   A/2021/00251

26.05.2021

DEJ, s.r.o.

Zvolen

Povolenie   A2021/00267

29.01.2021

Zrušenie   A/2021/00267

20.05.2021

SUBJEKT MIESTO  PREVÁDZKOVANIA ROZHODNUTIE
DÁTUM ZVEREJNENIA
Miraxis, s.r.o. Mobilný  kontajner,
Vladimíra Clementisa 4754   Rimavská Sobota
A/2021/ 02524 (pdf)
25.11.2021
MIRAMED, s.r.o. Cukrovarská 63/151
Rimavská Sobota
A/2021/ 00183 (pdf)
22.01.2021
Mgr. Renáta Ďordevič Vyčlenené priestory budovy
Svätoplukova 419/24   Rimavská Sobota
A/2021/ 01414 (pdf)
19.07.2021
Microdent, s.r.o. Čierny orol, Hlavné námestie 4158/19A
Rimavská Sobota
A/2021/ 00185 (pdf)
22.01.2021
Svet zdravia, a.s.
Digital Park, Bratislava
Fábryho 3
Rimavská Sobota
A/2021/ 01350 (pdf)
09.07.2021
Slovenský Červený Kríž SČK, Hurbanova 15
Rimavská Sobota
A/2021/ 02192 (pdf)
02.11.2021
TAURIS, a.s. Potravinárska 753/6
Rimavská Sobota
A/2021/ 00616 (pdf)
04.03.2021
Prírodné jódové kúpele
Číž, a.s.
Vyčlenené priestory budovy využívanej pre
športovú činnosť - bowling, Číž
A/2021/ 00305 (pdf)
04.02.2021
JADAMED, s.r.o. Prízemie nebytovej budove obchodu a služieb
Železničná 261/29  Revúca
A/2021/ 00274 (pdf)
01.02.2021
Grekon, s.r.o. Lučenec Mierová 1928/103
Tornaľa
A/2022/ 01422 (pdf)
19.09.2022
Nemocnica s polik. n.o.
Revúca
Stánok a recepcia v priestore monobloku
Litovelská 635/25  Revúca
A/2020/ 09349 (pdf)
24.12.2020
Obec Abovce Budova obecného úradu, 99,
Abovce
A/2021/00609 (pdf)
05.03.2021
Obec Barca Kultúrny dom, 56,
Barca
A/2021/00189 (pdf)
22.01.2021
Obec Bátka Obecný úrad, 161,
Bátka
A/2021/00172 (pdf)
22.01.2021
Obec Blhovce Kultúrny dom, 126,
Blhovce
A/2021/00188 (pdf)
22.01.2021
Obec Bottovo Kultúrny dom, 66,
Bottovo
A/2021/00176 (pdf)
22.01.2021
Obec Čierny Potok Kultúrny dom, 81,
Čierny Potok
A/2021/00234
22.01.2021
Obec Dolné Zahorany Kultúrny dom, 96,
Dolné Zahorany
A/2021/00146 (pdf)
22.01.2021
Obec Dražice Kultúrny dom, 32,
Dražice
A/2021/00157 (pdf)
22.01.2021
Obec Drňa Kultúrny dom, 50,
Drňa
A/2021/00194 (pdf)
22.01.2021
Obec Dubno Kultúrny dom, 30,
Dubno
A/2021/00160 (pdf)
22.01.2021
Obec Dubovec Obecný úrad, 23,
Dubovec
A/2021/00171 (pdf)
22.01.2021
Obec Gemerské Dechtáre Kultúrny dom, 170,
Gemerské Dechtáre
A/2021/00193 (pdf)
22.01.2021
Obec Gemerský Jablonec Administratívna budova Obecného úradu, 277,
Gemerský Jablonec
A/2021/00152 (pdf)
21.01.2021
Obec Gortva V priestoroch základnej školy, 135,
Gortva
A/2021/00367 (pdf)
11.02.2021
Mesto Hnúšťa Mestský úrad, Francisciho 74/2,
Hnúšťa
A/2021/00139 (pdf)
22.01.2021
Mesto Hnúšťa Mestské kultúrne stredisko,
Rumunskej armády 195/8, Hnúšťa
A/2021/00139 (pdf)
22.01.2021
Mesto Hnúšťa Základná škola, Klokočova 741/25,
Hnúšťa
A/2021/00139 (pdf)
22.01.2021
Mesto Hnúšťa Základná škola Janka Francisciho Rimavského, 472, Hnúšťa A/2021/00139 (pdf)
22.01.2021
Mesto Hnúšťa Základná špeciálna škola,
Zápotockého 142, Hnúšťa
A/2021/00139 (pdf)
22.01.2021
Obec Hostice Kultúrny dom, 158
Hostice
A/2021/00203 (pdf)
22.01.2021
Obec Hrachovo Kultúrny dom,
Mieru 136/35, Hrachovo
A/2021/00148 (pdf)
21.01.2021
Obec Husiná Kultúrny dom, 157, Husiná A/2021/00186 (pdf)
22.01.2021
Obec Chrámec Kultúrny dom, 38, Chrámec A/2021/00191 (pdf)
22.01.2021
Obec Janice Budova využívaná obcou Janice, 51, Janice A/2021/00208 (pdf)
22.01.2021
Obec Jesenské Kultúrny dom ,
Mieru 238/24,
Jesenské
A/2020/09791 (pdf)
08.01.2021
Obec Jestice Kultúrny dom, 26,
Jestice
A/2021/00209 (pdf)
22.01.2021
Obec Kaloša Obecný úrad, 62,
Kaloša
A/2021/00197 (pdf)
22.01.2021
Obec Konrádovce Obecný úrad, 108,
Konrádovce
A/2021/00192 (pdf)
22.01.2021
Obec Kráľ Obecný úrad – prízemie kaštieľa, 223,
Kráľ
A/2021/00170 (pdf)
22.01.2021
Obec Kraskovo Obecný úrad, 67,
Kraskovo
A/2021/00179 (pdf)
22.01.2021
Obec Kružno Kultúrny dom, 38,
Kružno
A/2021/00129 (pdf)
22.01.2021
Obec Lenartovce Kultúrny dom, 151,
Lenartovce
A/2021/00175 (pdf)
22.01.2021
Obec Martinová Prízemie budovy Obecného úradu a kultúrnej sály  3,
Martinová
A/2021/00220 (pdf)
22.01.2021
Obec Neporadza Kultúrny dom, 79,
Neporadza
A/2021/00128 (pdf)
22.01.2021
Obec Orávka Kultúrny dom, 49,
Orávka
A/2021/00211 (pdf)
22.01.2021
Obec Pavlovce Kultúrny dom – obecný úrad, 37,
Pavlovce
A/2021/00154 (pdf)
22.01.2021
Obec Radnovce Obecný úrad, 81,
Radnovce
A/2021/00205 (pdf)
22.01.2021
Obec Rakytník Kultúrny dom, 103,
Rakytník
A/2021/00145 (pdf)
22.01.2021
Obec Riečka Kultúrny dom, 57,
Riečka
A/2021/0018 (pdf)1
22.01.2021
Obec Rimavské Brezovo Obecný úrad – kultúrny dom, 67,
Rimavské Brezovo
A/2021/00187 (pdf)
22.01.2021
Obec Rimavské Janovce Obecný úrad – sála kultúrneho domu, 301, Rimavské Janovce A/2021/00153 (pdf)
22.01.2021
Obec Rimavská Seč Starý obecný úrad, 294,
Rimavská Seč
A/2021/00202 (pdf)
22.01.2021
Mesto Rimavská Sobota Mestský úrad, Hlavné námestie 5/2,
Rimavská Sobota
A/2021/00206 (pdf)
22.01.2021
Mesto Rimavská Sobota Základná škola, Pavla Dobšinského 1744/2, Rimavská Sobota A/2021/00206 (pdf)
22.01.2021
Mesto Rimavská Sobota Základná škola, Pavla Dobšinského 1744/2, Rimavská Sobota A/2021/00206 (pdf)
22.01.2021
Mesto Rimavská Sobota Základná škola Petra Kellnera Hostinského,
Družstevná 835/9, Rimavská Sobota
A/2021/00206 (pdf)
22.01.2021
Mesto Rimavská Sobota Základná škola Petra Kellnera Hostinského,
Družstevná 835/9, Rimavská Sobota
A/2021/00206 (pdf)
22.01.2021
Mesto Rimavská Sobota Základná škola Mihálya Tompu – Mihály Tompa Alapiskola, Ladislava Novomeského, Rimavská Sobota A/2021/00206 (pdf)
22.01.2021
Mesto Rimavská Sobota Základná škola Mihálya Tompu – Mihály Tompa Alapiskola,  Ladislava Novomeského, Rimavská Sobota A/2021/00206 (pdf)
22.01.2021
Mesto Rimavská Sobota Centrum voľného času Relax,
Povstania 605/9, Rimavská Sobota
A/2021/00206 (pdf)
22.01.2021
Mesto Rimavská Sobota Mestské kultúrne stredisko,
Námestie Štefana Marka Daxnera 1723, Rimavská Sobota
A/2021/00206 (pdf)
22.01.2021
Mesto Rimavská Sobota Technické služby mesta,
Športová 1073/16, Rimavská Sobota
A/2021/00206 (pdf)
22.01.2021
Mesto Rimavská Sobota Kultúrny dom Bakta, 115,
Rimavská Sobota
A/2021/00206 (pdf)
22.01.2021
Mesto Rimavská Sobota Kultúrny dom Nižná Pokoradz, 59,
Rimavská Sobota
A/2021/00206 (pdf)
22.01.2021
Mesto Rimavská Sobota Kultúrny dom Mojín, 2,
Rimavská Sobota
A/2021/00206 (pdf)
22.01.2021
Obec Rovné Kultúrny dom, 29,
Rovné
A/2021/00196 (pdf)
22.01.2021
Obec Šimonovce Kultúrny dom,
Šimonovce
A/2021/00178 (pdf)
22.01.2021
Obec  Širkovce Kultúrny dom, 184,
Širkovce
A/2021/00158 (pdf)
22.01.2021
Mesto Tisovec Základná škola,
Francisciho 803/4, Tisovec
A/2021/00116 (pdf)
22.01.2021
Mesto Tisovec Stredná odborná škola,
Jesenského 903/2, Tisovec
A/2021/00116 (pdf)
22.01.2021
Mesto Tisovec Mestské kultúrne stredisko,
Jesenského 835/1, Tisovec
A/2021/00116 (pdf)
22.01.2021
Mesto Tisovec Kultúrny dom,
Hlavná 76/51, Tisovec
A/2021/00116 (pdf)
22.01.2021
Obec Uzovská Panica Obecný úrad, 95,
Uzovská Panica
A/2021/00201 (pdf)
22.01.2021
Obec Včelince Komunitné centrum – kultúrny dom, 99,
Včelince
A/2021/00137 (pdf)
22.01.2021
Obec Veľké Teriakovce Kultúrny dom, 50,
Veľké Teriakovce
A/2021/00149 (pdf)
22.01.2021
Obec Veľký Blh Kultúrny dom,
Kúpeľná 163/4, Veľký Blh
A/2021/00162 (pdf)
22.01.2021
Obec Vlkyňa Kultúrny dom, 70,
Vlkyňa
A/2021/00207 (pdf)
22.01.2021
Obec Vyšné Valice Kultúrny dom, 244,
Vyšné Valice
A/2021/00150 (pdf)
22.01.2021
Obec Žíp Kultúrny dom, 17,
Žíp
A/2021/00200 (pdf)
22.01.2021
Obec Hucín Základná škola – Alapiskola Hucín, 32, Hucín A/2021/00198 (pdf)
22.01.2021
Obec Lubeník Základná škola Sama Tomášika s materskou školou (telocvičňa), 102, Lubeník A/2021/00117 (pdf)
21.01.2021
Obec Ratkovské Bystré Kultúrny dom, 77,
Ratkovské Bystré
A/2021/00204 (pdf)
22.01.20221
Obec Sirk Kultúrny dom Sirk, 71,
Sirk
A/2021/00127 (pdf)
22.01.2021

 

SUBJEKT MIESTO  PREVÁDZKOVANIA

DÁTUM ROZHODNUTIA

     
   MOM, ktoré sú pozastavené  
     
 Nemocnica s poliklinikou, n.o.   Revúca

 Stánok a recepcia v priestore monobloku, Litovelská 635/25,

 Revúca

Pozastavené do 31.12.2024

24.12.2020 (pdf,165kB)

 Nemocnica s poliklinikou, n.o.   Revúca  upravený stánok PNS na parcele 2012/2, Revúca Pozastavené do 31.12.2024

 Penta Hospitals SK, a.s.

 Bratislava -Petržalka

 Šrobárova 15/2,  Rimavská Sobota

Pozastavené do 31.12.2024

09.07.2021(pdf, 109kB)

24.02.2023 (pdf, 581kB)

     
   MOM, ktoré boli zrušené alebo nevykonávajú činnosť  
     

 Penta Hospitals SK, a.s.

 Bratislava -Petržalka

unimobunka v areáli nemocnice, J.Fábryho 661/3, Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

P 13.07.2021

19.12.2023 (pdf,575kB)

 AdNa, s.r.o.

 Košice

 prízemia objektu Hotel Tatra, Hlavné námestie   29/10,

 Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

P 28.01.2022 (pdf, 691kB)

01.12.2022 (pdf, 505kB)

 ANBELA trade s.r.o.

 Rimavská Sobota

 Polyfunkčný objekt, Tomašovská   1200/25,

 Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

P 22.02.2022 (pdf,691kB)

30.04.2021 (pdf,103kB)

 CETNERMED s.r.o.

 Rimavská Sobota

 Kultúrny dom, Jesenského 835/1, Tisovec

Stav : Zrušené

P 22.01.2021(pdf,109kB)

07.09.2021 (pdf,104kB)

 DEJ, s.r.o.

 Zvolen

 vyčlenené priestory Mestskej športovej   haly, Športová,

 Hnúšťa

Stav : Zrušené

P 28.01.2022(pdf,691kB)

30.04.2021 (pdf,105kB)

 DOCTOR RS s. r. o.

 Tornaľa

 Antigénové testovanie COVID-19,unimobunka na parcele C KN   č.  2903/2,Čerenčianska,

 Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

P 18.12.2022 (pdf,691kB)

06.09.2021 (pdf,104kB)

 Bc. Viliam Greksa

 Lučenec

 priestory bývalého autosalónu, Cintorínska 664,

 Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

P 28.01.2022 (pdf,691kB)

25.05.2021 (pdf,104kB)

 Bc. Viliam Greksa

 Lučenec

 Mierová 1928/103, Tornaľa

Stav : Zrušené

P 23.09.2021 (pdf,691kB)

20.09.2022 (pdf,104kB)

 Grekon, s.r.o.

 Lučenec

 Mierová 1928/103, Tornaľa

Stav : Zrušené

19.09.2022(pdf,691kB)

31.10.2023 (pdf,510kB)

 GEMERCLINIC, n.o.

 Hnúšťa

 GEMERCLINIC, Jesenského 102/19, Hnúšťa

Stav : Zrušené

24.11.2020 (pdf, 106kB)

04.11.2022 (pdf, 510kB)

 GEMERCLINIC, n.o.

 Hnúšťa

 priestory Nemocnice v Hnúšti, Hlavná, Hnúšťa

Stav : Zrušené

21.01.2021(pdf, 109kB)

04.11.2022 (pdf, 510kB)

 Gymnázium Martina Kukučína   Revúca  Antigénové testovanie COVID-19, Gymnázium   Martina   Kukučína,   Vladimíra Clementisa 1166/21   Revúca

Stav : Zrušené

18.01.2021 (pdf,106kB)

17.06.2021 (pdf,104kB)

 Gymnázium Ivana Kraska,         Rimavská Sobota  Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko   Gimnázium,   P.   Hostinského   1033/3,  Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

30.12.2020 (pdf,106kB)

31.03.2021 (pdf,106kB)

 Barbora Hrivňáková                   Rimavská Sobota  B. Bartóka 1038/2, Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

25.01.2022 (pdf,106kB)

30.09.2022 (pdf,504kB)

F.S.E., s.r.o.                                Rimavská Sobota  vyčlenené priestory polyfunkčnej budovy , B.   Bartóka   5215/20A,           Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

01.03.2021 ( pdf,106kB )

25.10.2021 ( pdf,104kB )

FIREMEDICAL, združenie  Bratislava  futbalový sportový klub ISKRA, Nábrežie Rimavy, Hnúšťa

Stav : Zrušené

23.02.2022 ( pdf,106kB )

31.08.2022 ( pdf,106kB )

IVIMED, s,r,o,                            Tornaľa  Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny   dom, Rumunskej armády   195/8, Hnúšťa

Stav : Zrušené

20.01.2021(pdf,106kB)

06.09.2023 (pdf, 162kB)

IVIMED, s,r,o,                            Tornaľa  Cintorínska 4304/3, Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

08.12.2020 (pdf,106kB)

06.09.2023 (pdf, 163kB)

IVIMED, s,r,o,                            Tornaľa  Mierová 54/109, Tornaľa

Stav : Zrušené

08.12.2020 (pdf,106kB)

06.09.2023 (pdf,162kB)

IVIMED, s,r,o,                            Tornaľa  nebytových priestoroch v polyfunkčnom dome,   Muránska   1337/16,   Revúca

Stav : Zrušené

20.01.2021(pdf,106kB)

06.09.2023 (pdf,162kB)

JADAMED, s.r.o.                        Revúca  Prízenie nebytovej budove obchodu a služieb , Železničná   261/29,           Revúca

Stav : Zrušené

01.02.2021 (pdf,106kB)

29.12.2022 (pdf,553kB)

JULIADENT, s.r.o.                      Revúca  Junior komplex-objekt , Železničná 703/8,  Rimavská   Sobota

Stav : Zrušené

22.01.2021 (pdf,106kB)

13.09.2021 (pdf,104kB)

Kavart, s.r.o.                              Rimavská Sobota  prízemie polyfunkčnej budovy , Mlynská 1029/2, Rimavská   Sobota

Stav : Zrušené

19.02.2021 (pdf, 106kB)

09.04.2021 (pdf, 106kB)

 

 Miramed, s.r.o.

 Rimavská Sobota

 

 priestory prevádzkovej budovy,   Cukrovarská 151/63,

 Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

18.12.2023 (pdf,529kB)

Medi - Cif s.r.o.                        Rimavská Sobota  unimobunka umiestnená na Ul. P. Dobšinského, P.
 Dobšinského, Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,106kB)

06.09.2021 (pdf,105kB)

MEDIOL, s.r.o.                          Jesenské  Polyfunkčná budova, Nová 886/2, Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

25.01.2021 (pdf,106kB)

24.05.2021 (pdf,104kB)

MEDIOL, s.r.o.                          Jesenské  Antigénové testovanie COVID-19, nebytové priestory,   Klokočova 280/2,   Hnúšťa

Stav : Zrušené

01.02.2021 (pdf,106kB)

24.05.2021 (pdf,104kB)

MEDAM, s.r.o.                            Rimavská Sobota  Polyfunkčná budova, B. Bartóka 1042/12, Rimavská   Sobota

Stav : Zrušené

25.01.2021(pdf,106kB)

21.05.2021 (pdf,104kB)

microDENT, s.r.o.                      Rimavská Sobota  Čierny orol, Hlavné námestie 4158/19A, Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

22.01.2021 (pdf,106kB)

07.12.2023 (pdf,606kB)

Mgr. Renáta Ďordevič                Rimavská Sobota

 Vyčlenené priestory budovy Svätoplukova 419/24,   Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

19.07.2021 (pdf,108kB)

10.07.2023 (pdf,561kB)

Miraxis, s.r.o.                              Rimavská  Sobota  Mobilný kontajner, Vladimíra Clementisa 4754, Rimavská   Sobota

Stav : Zrušené

25.11.2021 (pdf,108kB)

06.09.2021 (pdf,104kB)

31.10.2023 (pdf,526kB)

Miramed, s.r.o.                          Rimavská Sobota  v priestoroch prevádzkovej budovy   Tomášikova1011/21, Revúca

Stav : Zrušené

22.01.2021 (pdf,105kB)

x

NEMOCENSKÁ BB, s.r.o.        Banská Bystrica  priestoroch tribúny futbalového štadióna FK   ISKRA   Hnúšťa, Hlavná,   Hnúšťa

Stav : Zrušené

28.01.2021 (pdf,105kB)

29.06.2021 (pdf,104kB)

 OZDent, s.r.o.

 Rimavská Sobota

 Cintorínska 4304/3, Rimavská Sobota

Stav : Zrusené

24.11.2021 (pdf,106kB)

14.11.2021 (pdf,516kB)

 

 OZDent, s.r.o.

 Rimavská Sobota

 Mierová 258/16, Tornaľa

Stav : Zrusené

13.12.2021 (pdf,106kB)

14.11.2021 (pdf,516kB)

 OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o.       Tornaľa  nebytové priestory v polyfunkčnom dome,   Muránska1337/16, Revúca

Stav : Zrusené

20.01.2021 (pdf,106kB)

22.05.2021 (pdf,104kB)

 OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o.         Tornaľa  Antigénové testovanie COVID-19, budova   obchodu   a   služieb - dielne,   Cintorínska 4304/1,
 Rimavská Sobota

Stav : Zrusené

20.01.2021 (pdf,106kB)

15.09.2021 (pdf,104kB)

 OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o.         Tornaľa  Antigénové testovanie COVID-19, zariadenie   služieb   v   budove   bytového domu, 1.mája 908/10,  Hnúšťa

Stav : Zrusené

20.01.2021 (pdf,106kB)

04.05.2022 (pdf,104kB)

 OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o.         Tornaľa  poschodie budovy, Železničná 485/14, Hnúšťa

Stav : Zrusené

28.01.2021 (pdf,106kB)

23.11.2022 (pdf, 512kB)

 OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o.         Tornaľa  unimobunka, parcely č. 1141/2 a 1153 , Tornaľa

Stav : Zrusené

02.12.2020 (pdf,106kB)

23.11.2022 (pdf, 512kB)

 Prírodné jódové kúpele, a.s.       Číž  Vyčlenené priestory budovy využívanej   pre športovú   činnosť - bowling,   Číž

Stav : Zrusené

04.02.2021 (pdf,106kB)

22.06.2021 (pdf,104kB)

 Stredná odborná škola               Tisovec

 Jesenského 903/2, Tisovec

Stav : Zrušené

17.01.2021 (pdf,106kB)

06.09.2021 (pdf,104kB)

 Stredná odborná škola   obchodu a služieb, 

 Rimavská Sobota  

 vestibul SOŠ obchodu a služieb, Športová 1072/1,
 Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

22.01.2021 (pdf,110kB)

28.09.2022 (pdf,506kB)

 Slovenský Červený Kríž             Rimavská Sobota  SČK, Hurbanova 15,  Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

02.11.2021 (pdf,110kB)

02.02.2023 (pdf,556kB)

 Stredná odborná škola,             Hnúšťa  Antigénové testovanie COVID-19, budova   teoretického   vyučovania   Strednej odbornej školy,
 Hlavná 425/98, Hnúšťa

Stav : Zrušené

18.01.2021 (pdf,110kB)

22.06.2021 (pdf,104kB)

 Stredná odborná škola   Szakközépiskola

 Tornaľa 

 Antigénové testovanie COVID-19, Budova   bývalého   Gymnázia,   Hviezdoslavova 1114/18,
 Tornaľa

Stav : Zrušené

07.01.2021 (pdf,110kB)

29.06.2021 (pdf,104kB)

 VIKMED, s.r.o.                           Revúca  pevný a mobilný stánok na parkovisku pred   hotelom   Pyramída,   Železničná 257/19, Revúca

Stav : Zrušené

16.01.2021 (pdf,110kB)

29.06.2021 (pdf,105kB)

 Tauris, a.s.                                 Rimavská Sobota  Potravinárska 753/6,  Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

04.03.2021(pdf,107kB)

29.11.2023 (pdf,580kB)

 Základná škola,                         Ratková  Antigénové testovanie COVID-19, Základná škola, 229,   Ratková

Stav : Zrušené

18.01.2021 (pdf,107kB)

26.09.2022 (pdf, 105kB)

 Základná škola - Alapiskola         Gemerská Ves  mobilné odberové miesto
 s miestom prevádzkovania 205, Gemerská Ves

x

10.12.2020(pdf,107kB)

x

 Základná škola s materskou   školou   Pavla Emanuela   Dobšinského,     Teplý Vrch   Základná škola s materskou školou P. E.   Dobšinského, 57,
 Teplý Vrch

Stav : Zrušené

12.02.2021 (pdf,107kB)

22.04.2022 (pdf,104kB)

 Základná odborová   organizácia   pri   Revúckej   medicínsko-   humanitnej,   n.o.,   NsP  Budova tržnice a dvor, M. R. Štefánika 1250/1,   Revúca

Stav : Zrušené

16.01.2021 (pdf,107kB)

22.06.2021 (pdf,104kB)

     
 Mesto Rimavská Sobota  Mestský úrad, Hlavné námestie 5/2,
 Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,109kB)

02.11.2023 (pdf,597kB)

 Mesto Rimavská Sobota  Základná škola, Pavla Dobšinského 1744/2, Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,109kB)

02.11.2023 (pdf,597kB)

 Mesto Rimavská Sobota  Základná škola, Pavla Dobšinského 1744/2, Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,109kB)

02.11.2023 (pdf,597kB)

 Mesto Rimavská Sobota  Základná škola Petra Kellnera Hostinského,
 Družstevná 835/9, Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,109kB)

02.11.2023 (pdf,597kB)

 Mesto Rimavská Sobota  Základná škola Petra Kellnera Hostinského,
 Družstevná 835/9, Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,109kB)

02.11.2023 (pdf,597kB)

 Mesto Rimavská Sobota  Základná škola Mihálya Tompu – Mihály Tompa   Alapiskola, Ladislava   Novomeského, Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,109kB)

02.11.2023 (pdf,597kB)

 Mesto Rimavská Sobota  Základná škola Mihálya Tompu – Mihály Tompa   Alapiskola, Ladislava   Novomeského, Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,109kB)

02.11.2023 (pdf,597kB)

 Mesto Rimavská Sobota  Centrum voľného času Relax, Povstania 605/9, Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,109kB)

02.11.2023 (pdf,597kB)

 Mesto Rimavská Sobota  Mestské kultúrne stredisko,
 Námestie Štefana Marka Daxnera 1723,  Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,109kB)

02.11.2023 (pdf,597kB)

 Mesto Rimavská Sobota  Technické služby mesta, Športová 1073/16,  Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,109kB)

02.11.2023 (pdf,597kB)

 Mesto Rimavská Sobota  Kultúrny dom Bakta, 115,
 Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,109kB)

02.11.2023 (pdf,597kB)

 Mesto Rimavská Sobota  Kultúrny dom Nižná Pokoradz, 59,
 Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,109kB)

02.11.2023 (pdf,597kB)

 Mesto Rimavská Sobota  Kultúrny dom Mojín, 2,
 Rimavská Sobota

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,109kB)

02.11.2023 (pdf,597kB)

     
 Mesto Hnúšťa  Mestský úrad, Francisciho 74/2,
 Hnúšťa

Stav : Zrušené

22.01.2021 (pdf,882kB)

20.07.2023 (pdf,581kB)

 Mesto Hnúšťa  Mestské kultúrne stredisko, Rumunskej armády 195/8, Hnúšťa

Stav : Zrušené

22.01.2021 (pdf,882kB)

20.07.2023 (pdf,581kB)

 Mesto Hnúšťa  Základná škola, Klokočova 741/25, Hnúšťa

Stav : Zrušené

22.01.2021 pdf,882kB)

20.07.2023 (pdf,581kB)

 Mesto Hnúšťa  Základná škola Janka Francisciho Rimavského,  472, Hnúšťa

Stav : Zrušené

22.01.2021 (pdf,882kB)

20.07.2023 (pdf,581kB)

 Mesto Hnúšťa  Základná špeciálna škola, Zápotockého 142, Hnúšťa

Stav : Zrušené

22.01.2021 (pdf,882kB)

20.07.2023 (pdf,581kB)

     
 Mesto Tisovec  Kultúrny dom, Hlavná 76/51, Tisovec

Stav : Zrušené

22.01.2021 (pdf,105kB)

20.11.2023 (pdf,522kB)

 Mesto Tisovec  Základná škola, Francisciho 803/4, Tisovec

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

20.11.2023 (pdf,522kB)

 Mesto Tisovec  Stredná odborná škola, Jesenského 903/2, Tisovec

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

20.11.2023 (pdf,522kB)

 Mesto Tisovec  Mestské kultúrne stredisko, Jesenského 835/1, Tisovec

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

20.11.2023 (pdf,522kB)

     
 Mesto Tornaľa  Klub dôchodcov, Daxnerova 683/18, Tornaľa

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

07.06.2023 (pdf,576kB)

 Mesto Tornaľa  Centrum voľného času, Mierová 41/83, Tornaľa

Stav : Zrušené

22.01.2021 (pdf,105kB)

07.06.2023 (pdf,576kB)

 Mesto Tornaľa  Spoločenský dom, Rožňavská 23/6, Tornaľa

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

07.06.2023 (pdf,576kB)

 Mesto Tornaľa  bývalá požiarna zbrojnica, Behynce 94, Tornaľa

Stav : Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

07.06.2023 (pdf,576kB)

     
 Mesto Jelšava  Antigénové testovanie COVID-19, Mestský dom   kultúry, Teplická 271/2,   Jelšava

Stav : Zrušené

18.01.2021(pdf,105kB)

26.09.2022 (pdf,491kB)

     
 Obec Abovce  Budova obecného úradu, č.99, Abovce

Zrušené

05.03.2021 (pdf,105kB)

19.01.2023 (pdf,544kB)

 Obec Barca  Kultúrny dom, č.56, Barca

Zrušené

22.01.2021 (pdf,105kB)

27.10.2023 (pdf,511kB)

 Obec Bátka  Obecný úrad, č.161, Bátka

Zrušené

22.01.2021 (pdf,105kB)

20.11.2023 (pdf,503kB)

 Obec Belín  Obecný úrad, 32, Belín

Zrušené

22.01.2021 (pdf,105kB)

26.09.2022 (pdf,105kB)

 Obec Blhovce  Kultúrny dom, č.126, Blhovce

Zrušené

22.01.2021 (pdf,106kB)

27.10.2023 (pdf,509kB)

 Obec Bottovo  Kultúrny dom, č.66, Bottovo

Zrušené

22.01.2021 (pdf,106kB)

29.11.2023 (pdf,515kB)

 Obec Cakov  Základná škola, Cakov

Zrušené

21.01.2021 (pdf,106kB)

30.09.2023 (pdf,105kB)

 Obec Čierny Potok  Kultúrny dom, č.81, Čierny Potok

Zrušené

22.01.2021 (pdf,106kB)

27.10.2023 (pdf,512kB)

 Obec Dolné Zahorany  Kultúrny dom, č.96,
 Dolné Zahorany

Zrušené

22.01.2021 (pdf,104kB)

20.11.2023 (pdf,501kB)

 Obec Dražice  Kultúrny dom, č.32,
 Dražice

Zrušené

22.01.2021 (pdf,104kB)

31.10.2023 (pdf,503kB)

 Obec Drňa  Kultúrny dom, č.50,
 Drňa

Zrušené

22.01.2021 (pdf,104kB)

24.11.2023 (pdf,513kB)

 Obec Dubno  Kultúrny dom, č.30,
 Dubno

Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

20.11.2023 (pdf,511kB)

 Obec Dubovec  Obecný úrad, č.23,
 Dubovec

Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

27.10.2023 (pdf,511kB)

 Obec Dulovo  Kultúrny dom, 243, Dulovo

Zrušené

21.01.2021(pdf,105kB)

x

 Obec Gemerské Dechtáre  Kultúrny dom, č.170,
 Gemerské Dechtáre

Zrušené

22.01.2021 (pdf,105kB)

25.10.2023 (pdf,528kB)

 Obec Gemerské Teplice  Kultúrny dom, Gemerský Milhosť 46,         Gemerské Teplice

Zrušené

26.01.2021 ( pdf,105kB )

29.06.2021 ( pdf,103kB )

 Obec Gemerský Jablonec  Administratívna budova Obecného úradu, č.277,
 Gemerský Jablonec

Zrušené

21.01.2021(pdf,105kB)

27.10.2023 (pdf,522kB)

Obec Gemerská Ves Gemerská Ves

Zrušené

26.02.2021 (pdf,105kB)

26.09.2022 (pdf,105kB)

 Obec Gemer   Obecný úrad, 274, Gemer

Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

12.10.2023 (pdf,482kB)

 Obec Gortva  V priestoroch základnej školy, 135,
 Gortva

Zrušené

22.01.2021(pdf,106kB)

31.10.2023 (pdf,502kB)

 Obec Figa  Obecný úrad, 11, Figa

Zrušené

22.01.2021 (pdf, 106kB)

08.09.2022 (pdf, 522kB)

 Obec Hajnáčka  Kultúrny dom, 484, Hajnáčka

Zrušené

20.01.2021 (pdf,106kB)

30.09.2021 (pdf,105kB)

 Obec Hostice   Kultúrny dom, 158, Hostice

Zrušené

21.01.2021(pdf,105kB)

27.10.2023 (pdf,519kB)

 Obec Hodejov  Kultúrny dom, 142, Hodejov

Zrušené

21.01.2021(pdf,105kB)

x

 Obec Horné Zahorany  budova obecného úradu a kultúrneho domu súp. č. 222
 k.u. Lukovištia, 78, Horné Zahorany

Zrušené

21.01.2021 (pdf,105kB)

21.01.2022 (pdf,104kB)

 Obec Hrachovo  Kultúrny dom,
 Mieru 136/35, Hrachovo

Zrušené

21.01.2021(pdf,105kB)

25.10.2023 (pdf,525kB)

 Obec Husiná  Kultúrny dom, 157, Husiná

Zrušené

22.01.2021(pdf,106kB)

27.10.2023 (pdf,514kB)

 Obec Hucín  Základná škola – Alapiskola Hucín, 32, Hucín

Zrušené

22.01.2021(pdf,106kB)

25.10.2023 (pdf,524kB)

 Obec Chanava  Antigénové testovanie COVID-19, Základná škola   s   vyuč.  jazykom maďarským, 30, 98044
 Chanava

Zrušené

22.01.2021 ( pdf,106kB )

09.03.2022 ( pdf,103kB )

 Obec Chrámec  Kultúrny dom, 38, Chrámec

Zrušené

22.01.2021(pdf,106kB)

25.10.2023 (pdf,525kB)

 Obec Janice  Budova využívaná obcou Janice, 51, Janice

Zrušené

22.01.2021(pdf,106kB)

20.11.2023 (pdf,496kB)

Obec Jelšava Jelšava

Zrušené

18.01.2021 (pdf,106kB)

26.09.2022 (pdf,104kB)

 Obec Jesenské  Kultúrny dom , Mieru 238/24,
 Jesenské

Zrušené

08.01.2021(pdf,101kB)

25.10.2023 (pdf,528kB)

 Obec Jestice  Kultúrny dom, 26,
 Jestice

Zrušené

22.01.2021(pdf,106kB)

25.10.2023 (pdf,528kB)

 Obec Klenovec

 Základná škola s materskou školou Vladimíra   Mináča , 9.   mája 718/54,                                                                         a vestibul 1 a 2 kinosály kultúrneho domu , SNP 61/10         Klenovec

Zrušené

22.01.2021 (pdf,106kB)

29.06.2021 (pdf,104kB)

 Obec Káloša  Obecný úrad, 62,
 Kaloša

Zrušené

22.01.2021(pdf,106kB)

27.10.2023 (pdf,514kB)

 Obec Konrádovce  Obecný úrad, 108,
 Konrádovce

Zrušené

22.01.2021(pdf,106kB)

27.10.2023 (pdf,513kB)

 Obec Kráľ  Obecný úrad – prízemie kaštieľa, 223,
 Kráľ

Zrušené

22.01.2021 (pdf,106kB)

27.10.2023 (pdf,511kB)

 Obec Kraskovo  Obecný úrad, 67,
 Kraskovo

Zrušené

22.01.2021 (pdf,106kB)

27.10.2023 (pdf,511kB)

 Obec Kružno  Kultúrny dom, 38,
 Kružno

Zrušené

22.01.2021 (pdf,106kB)

17.07.2023 (pdf,537kB)

 Obec Licince  Obecný úrad, 39, Licince

Zrušené

24.02.2021 (pdf,106kB)

31.01.2022 (pdf,102kB)

 Obec Lubeník  Základná škola Sama Tomášika s materskou   školou   (telocvičňa), 102, Lubeník

Zrušené

21.01.2021 (pdf,106kB)

27.10.2023 (pdf,520kB)

 Obec Lukovištia  Kultúrny dom, 23, Lukovištia

Zrušené

22.01.2021 (pdf,106kB)

17.06.2021 (pdf,103kB)

 Obec Lenártovce  Kultúrny dom, 151,
 Lenartovce

Zrušené

22.01.2021 (pdf,106kB)

25.10.2023 (pdf,523kB)

 Obec Martinová  Prízemie budovy Obecného úradu a kultúrnej sály  3,
 Martinová

Zrušené

22.01.2021 (pdf,106kB)

20.11.2023 (pdf,518kB)

 Obec Neporadza  Kultúrny dom, 79,
 Neporadza

Zrušené

22.01.2021 (pdf,106kB)

25.10.2023 (pdf,519kB)

 Obec Nová Bašta  Kultúrny dom, 32, Nová Bašta

Zrušené

21.01.2021 (pdf,106kB)

28.09.2022 (pdf,490kB)

 Obec Orávka  Kultúrny dom, 49,
 Orávka

Zrušené

22.01.2021 (pdf,106kB)

27.10.2023 (pdf,515kB)

 Obec Otročok

 Kultúrny dom, 35, 98262 Otročok

 Kultúrny dom, 42, 98201 Žiar

Zrušené

01.03.2021 (pdf,106kB)

12.10.2022 (pdf,460kB)

 Obec Ožďany  Antigénové testovanie COVID-19, obecná   telocvičňa, 348, Ožďany

Zrušené

05.01.2021 (pdf,106kB)

12.10.2022 (pdf,461kB)

 Obec Pavlovce  Kultúrny dom – obecný úrad, 37,
 Pavlovce

Zrušené

22.01.2021(pdf,106kB)

27.10.2023 (pdf,519kB)

 Obec Radnovce  Obecný úrad, 81,
 Radnovce

Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

27.10.2023 (pdf,504kB)

 Obec Rakytník  Kultúrny dom, 103,
 Rakytník

Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

09.11.2023 (pdf,501kB)

 Obec Ratkovské Bystré  Kultúrny dom, 77,
 Ratkovské Bystré

Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

x

 Obec Riečka  Kultúrny dom, 57,
 Riečka

Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

27.10.2023 (pdf,515kB)

 Obec Rimavská Baňa  Antigénové testovanie COVID-19, Obecný úrad,   Hlavná 168/4, Rimavská Baňa

Zrušené

20.01.2021 (pdf,105kB)

15.07.2021 (pdf,104kB)

 Obec Rimavské Zalužany  viacúčelová budova obecného úradu, 1,               Rimavské Zalužany

Zrušené

21.01.2021(pdf,105kB)

28.09.2023 (pdf,474kB)

 Obec Rimavské Brezovo  Obecný úrad – kultúrny dom, 67,
 Rimavské Brezovo

Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

20.11.2023 (pdf,502kB)

 Obec Rimavské Janovce  Obecný úrad – sála kultúrneho domu, 301,           Rimavské Janovce

Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

25.10.2023 (pdf,533kB)

 Obec Rimavská Seč  Starý obecný úrad, 294,
 Rimavská Seč

Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

24.11.2023 (pdf,513kB)

 Obec Rovné  Kultúrny dom, 29,
 Rovné

Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

09.11.2023 (pdf,504kB)

 Obec Rumince  Kultúrny dom 91, Rumince

Zrušené

22.01.2021 (pdf,105kB)

22.06.2021 (pdf,103kB)

 Obec Stará Bašta  Obecný úrad, 97, Stará Bašta

Zrušené

21.01.2021 (pdf,105kB)

26.09.2022 (pdf,105kB)

 Obec Šimonovce  Kultúrny dom,
 Šimonovce

Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

24.11.2023 (pdf,518kB)

 Obec Širkovce  Kultúrny dom, 184,
 Širkovce

Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

25.10.2023 (pdf,528kB)

 Obec Uzovská Panica  Obecný úrad, 95,
 Uzovská Panica

Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

25.10.2023 (pdf,529kB)

 Obec Včelince  Komunitné centrum – kultúrny dom, 99,
 Včelince

Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

27.10.2023 (pdf,521kB)

 Obec Veľké Teriakovce  Kultúrny dom, 50,
 Veľké Teriakovce

Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

25.10.2023 (pdf,528kB)

 Obec Veľký Blh  Kultúrny dom,
 Kúpeľná 163/4, Veľký Blh

Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

25.10.2023 (pdf,528kB)

 Obec Vlkyňa  Kultúrny dom, 70,
 Vlkyňa

Zrušené

22.01.2021 (pdf,105kB)

20.07.2023 (pdf,538kB)

 Obec Vyšné Valice  Kultúrny dom, 244,
 Vyšné Valice

Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

25.10.2023 (pdf,526kB)

 Obec Tachty  Kultúrny dom, 152, Tachty

Zrušené

21.01.2021(pdf,105kB)

30.09.2022 (pdf,487kB)

 Obec Teplý Vrch  Kultúrny dom, 80, Teplý Vrch

Zrušené

22.01.2021 (pdf,105kB)

25.01.2022 (pdf,103kB)

 Obec Sirk  Kultúrny dom Sirk, 71,
 Sirk

Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

31.10.2023 (pdf,499kB)

 Obec Žíp  Kultúrny dom, 17,
 Žíp

Zrušené

22.01.2021(pdf,105kB)

25.10.2023 (pdf,516kB)

     
   
 x - údaj sa postupne                aktualizuje