Poradňa zdravia

Poradňa je  zameraná na odstránenie nedostatkov vo výžive ľudí, ako nadmerný energetický príjem, priveľká spotreba živočíšnych tukov, cukru, soli, nedostatočný príjem čerstvého ovocia, zeleniny a rybieho mäsa, nakoľko je výživa ako jedným z hlavných faktorov, ktoré sa spolupodieľajú na vzniku rôznych ochorení. Ak sú dodržiavané zásady správnej výživy, pôsobí strava ako významnný preventívny činiteľ v boji proti chorobám. Ovplyvňovaním stravovacích zvyklostí možno dosiahnút zníženie chorobnosti a úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia.U klienta sa hodnotia stravovacie a pohybové zvyklosti a určí sa denný energetický príjem. V prípade, že je identifikovaná hypercholesterolémia (zvýšená hladina cholesterolu), hypertriacylglycerolémia (vysoké ostatné tuky v krvi) a hyperglykémia (zvýšená hladina glukózy v krvi) je na základe dietetických zásad navrhnuté ozdravenie stravovacích zvyklostí.

 

BEZPLATNÉ vyšetrenie z kapilárnej krvi odobratej z prsta

Dozviete sa do 20 minút:

 • hodnotu celkového cholesterolu, HDL cholesterol, triglyceridov a glykémie (cukru) v krvi
 • hodnotu krvného tlaku
 • hodnotu BMI indexu a WHR indexu
 • s následnou odbornou konzultáciou

 

Pri vyšetrení sa zistí:

 • rodinná, osobná, fajčiarska, farmakologická a u žien aj gynekologická anamnéza klienta
 • stravovacie návyky
 • frekvencia pohybovej aktivity

 

Poučenie pred vyšetrením:

 • prísť na vyšetrenie nalačno (môžete piť nesladenú vodu)
 • večer by ste nemali jesť jedlá s vysokým obsahom tukov
 • deň pred vyšetrením nepiť alkoholické nápoje 
 • ak užívate liek, užije ich v obvyklom čase a zapite len čistou vodou

 

Klientov vopred objednávame:

E-mail: dk.poradna@uvzsr.sk
Tel. číslo: 0907 397 927

 

Nemáte čas prísť za nami? My prídeme k vám

Pre zamestnávaťeľov ponúkame možnosť využitia mobilnej poradne zdravia v doobedňajších hodinách. Za výjazd je možné vyšetriť za deň min. 10 – max. 15 osôb.

Poradňa je zameraná aj na úpravu hnotnosti, nakoľko nadváha a obezita predstavuje významný zdravotný problém. Klientom je ponúkaná okrem psychickej podpory pomoc v podobe vypracovania individuálneho programu pozostávajúceho z úpravy stravovacích a pohybových zvyklostí, pitného režimu,  výpočet energetického príjmu za deň, BMI, WHR indexu (hroziaceho rizika z centrálnej distribúcie tuku, hodnoty u mužov nad 0,95 a u žien nad 0,8 sú už spojené s rizikom.) určenie % telesného tuku, následné kontroly a konzultácie (bez ponúkania výživových doplnkov a bezplatne).