Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. 

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov. 

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Objednať sa môžete:

  • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad,
  • telefonicky na dole uvedených číslach,
  • e-mailom na dole uvedených adresách alebo elektronickým formulárom.

Objednať sa do poradne

Napíšte nám

Základná poradňa zdravia

Mgr. Vaščurová Katarína
telefón: +421 52 4180 746
email: pp.podpora@uvzsr.sk

Špecializované poradne

Poradňa pre zdravú výživu

Mgr. Katarína Dunajová Jurčová
telefón: +421 52 4180 724
email: pp.hv@uvzsr.sk

Eva Gbúrová
telefón: +421 52 4180 716
email: pp.hv@uvzsr.sk

Poradňa pre odvykanie od fajčenia

MUDr. Šaling Rastislav
telefón: +421 52 4180 735
email: pp.saling@uvzsr.sk

Poradňa pre očkovanie

Mgr. Lenka Lineková
telefón: +421 52 4180 738
email: pp.epi@uvzsr.sk

Poradňa pre prevenciu AIDS

Mgr. Lenka Lineková
telefón: +421 52 4180 738
email: pp.epi@uvzsr.sk

 

Objednať sa do poradne