Podateľňa

Otváracie hodiny podateľne

Pondelok

8:00 - 15:00

Utorok

8:00 - 15:00

Streda

8:00 - 15:00

Štvrtok

8:00 - 15:00

Piatok

8:00 - 15:00

Otváracie hodiny pokladne

Pondelok

8:00 - 14:00

Utorok

8:00 - 14:00

Streda

8:00 - 14:00

Štvrtok

8:00 - 14:00

Piatok

8:00 - 14:00


Elektronická podateľňa

Podanie je možné zaslať elektronicky prostredníctvom:

Podateľňa pre listinné podania priamo na RÚVZ Poprad: 
Podateľňa sa nachádza na 2. poschodí budovy vpravo.