Služby

 

 

 • Prípadné telefonické konzultácie k objednávkam skúšok
  • Národné referenčné centrum pre materiály, výrobky, filtračné médiá určené na styk s pitnou vodou a chemické látky na úpravu vody : +421524180713
  • NRC pre predmety bežného používania a obalové materiály, NRL pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami : +421524180713
  • NRC pre mykológiu životného prostredia, NRL pre mykotoxíny : +421524180739
  • Špecializované laboratórium 1 chemických analýz : +421524180748
  • Špecializované laboratórium 2 mikrobiologických analýz : +421524180741