Mobilné odberové miesta v zriadovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

MIESTO DÁTUM SUBJEKT - ROZHODNUTIE 
Batizovce 31.1.2023 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Batizovce (OE/2023/570-2/1047) PDF (222 kB) - zrušenie MOM
Batizovce 21.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Batizovce (PP 826/2/2021/EPI/DPM) PDF (545 kB)
Bijacovce 8.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Bijacovce (LE 870/4/2021/EPI/DPM) PDF (539 kB) - zrušenie MOM
Bijacovce 23.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Bijacovce (LE 870/2/2021/EPI/DPM) PDF (540 kB)
Doľany 21.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Doľany (LE 836/2/2021/EPI/DPM) PDF (542 kB)
Dolný Smokovec 2.5.2023 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Národný ústav Dolný Smokovec (RÚVZPP/OE/1659/3542/2023) PDF (222 kB) - zrušenie MOM
Dolný Smokovec 2.11.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Národný ústav Dolný Smokovec (EPI/2022/5055-2/10131) PDF (227 kB) - pozastavenie MOM
Dolný Smokovec 20.6.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Národný ústav Dolný Smokovec (EPI/2022/3284-2/6407) PDF (527 kB) - pozastavenie MOM
Dolný Smokovec 20.11.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Národný ústav Dolný Smokovec (PP 5282/2020/EPI/DPM) PDF (532 kB)
Domaňovce 10.2.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Domaňovce (LE 1034/2/2021/EPI/DPM) PDF (541 kB)
Dravce 18.2.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Dravce (LE 1112/2/2021/EPI/VK) PDF (541 kB)
Dúbrava 5.2.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Dúbrava (LE 1017/2/2021/EPI/SEM) PDF (542 kB)
Gerlachov 20.6.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Gerlachov (EPI/2022/3281-2/6398) PDF (532 kB) - zrušenie MOM
Gerlachov 20.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Gerlachov (PP 803/2/2021/EPI/DPM) PDF (625 kB)
Granč - Petrovce 22.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Granč - Petrovce (LE 845/2/2021/EPI/MRM) PDF (541 kB)
Holumnica 4.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Holumnica (KK 7672/2/2020/EPI/DPM) PDF (625 kB)
Hozelec 11.2.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Hozelec (PP 1351/2/2022/EPI/DPM) PDF (541 kB) - zrušenie MOM
Hozelec 21.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Hozelec (PP 842/2/2021/EPI/DPM) PDF (543 kB)
Huncovce 22.3.2023 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Huncovce (RÚVZPP/OE/1324/2742/2023) PDF (222 kB) - zrušenie MOM
Huncovce 23.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Huncovce (KK 850/2/2021/EPI/SEM) PDF (544 kB)
Ihľany 14.11.2023 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Ihľany (RÚVZPP/OE/4761/10624/2023) PDF (221 kB) - zrušenie MOM
Ihľany 9.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Ihľany (KK 844/4/2021/EPI/DPM) PDF (540 kB) - pozastavenie MOM
Ihľany 22.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Ihľany (KK 844/2/2021/EPI/MRM) PDF (541 kB)
Jablonov 19.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Jablonov (LE 806/2/2021/EPI/SEM) PDF (541 kB)
Jánovce 20.6.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Jánovce (EPI/2022/3282-2/6402) PDF (535 kB) - zrušenie MOM
Jánovce 21.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Jánovce (PP 822/2/2021/EPI/DPM) PDF (544 kB)
Jurské 6.7.2023 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Jurské (RÚVZPP/OE/3028/6782/2023) PDF (222 kB) - zrušenie MOM
Jurské 20.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Jurské (KK 819/2/2021/EPI/SEM) PDF (623 kB)
Kežmarok 30.6.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto DZS-M.K.TRANS Kežmarok (KK 2595/2/2021/EPI/DPM) PDF (625 kB)
Kežmarok 21.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto hotelová akadémia Kežmarok (KK 764/2/2021/EPI/DPM) PDF (547 kB)
Kežmarok 3.11.2023 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Nemocnica Dr. V. Alexandra Kežmarok (RÚVZPP/OE/4594/10196/2023) PDF (223 kB) - zrušenie MOM
Kežmarok 27.4.2023 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Nemocnica Dr. V. Alexandra Kežmarok (RÚVZPP/OE/1958/4201/2023) PDF (224 kB) - pozastavenie MOM
Kežmarok 4.10.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Nemocnica Dr. V. Alexandra Kežmarok (KK 3446/4/2021/EPI/DPM) PDF (553 kB)
Kežmarok 10.7.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto nemocnica Kežmarok (KK 2044/1/EPI/DPM) PDF (112 kB)
Kežmarok 16.8.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto NZZ Kežmarok (PP 2912/2/2021/EPI/DPM) PDF (532 kB)
Kežmarok 8.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto NZZ Kežmarok (PP 2656/2/2021/EPI/DPM) PDF (542 kB) - pozastavenie MOM
Kežmarok 20.11.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto NZZ Kežmarok (PP 5158/2/2020/EPI/DPM) PDF (531 kB)
Kežmarok 21.6.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SlovakTransLine Kežmarok (EPI/2022/3309-2/6441) PDF (534 kB) - zrušenie MOM
Kežmarok 4.2.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SlovakTransLine Kežmarok (KK 1343/4/2022/EPI/DPM) PDF (546 kB)
Kežmarok 8.12.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SlovakTransLine Kežmarok (KK 4227/4/2021/EPI/DPM) PDF (550 kB)
Kežmarok 28.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SlovakTransLine Kežmarok (KK 927/2/2021/EPI/SEM) PDF (532 kB)
Kežmarok 15.10.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto STEFFI Kežmarok (KK 961/8/2021/EPI/DPM) PDF (548 kB) - zrušenie MOM
Kežmarok 31.8.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto STEFFI Kežmarok (KK 961/6/2021/EPI/DPM) PDF (549 kB) - pozastavenie MOM
Kežmarok 29.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto STEFFI Kežmarok (KK 961/4/2021/EPI/DPM) PDF (549 kB) - pozastavenie MOM
Kežmarok 1.2.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto STEFFI Kežmarok (KK 961/2/2021/EPI/DPM) PDF (634 kB)
Kežmarok 9.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto TEDY Kežmarok (KK 968/4/2021/EPI/DPM) PDF (543 kB) - zrušenie MOM
Kežmarok 1.2.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto TEDY Kežmarok (KK 968/2/2021/EPI/DPM) PDF (627 kB)
Kežmarok 20.10.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Váš Lekár Kežmarok (KK 963/10/2021/EPI/DPM) PDF (540 kB) - zrušenie MOM
Kežmarok 13.9.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Váš Lekár Kežmarok (KK 963/7/2021/EPI/DPM) PDF (530 kB) - oprava
Kežmarok 31.8.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Váš Lekár Kežmarok (KK 963/6/2021/EPI/DPM) PDF (527 kB) - pozastavenie MOM
Kežmarok 30.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Váš Lekár Kežmarok (KK 963/4/2021/EPI/DPM) PDF (528 kB) - pozastavenie MOM
Kežmarok 1.2.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Váš Lekár Kežmarok (KK 963/2/2021/EPI/DPM) PDF (613 kB)
Kežmarok 15.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto ZŠ Petržalská Kežmarok (KK 742/2/2021/EPI/DPM) PDF (545 kB)
Kravany 29.11.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Kravany (PP 872/4/2021/EPI/DPM) PDF (539 kB) - pozastavenie MOM
Kravany 23.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Kravany (PP 872/2/2021/EPI/DPM) PDF (542 kB)
Krížová Ves 9.2.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Krížová Ves (KK 1476/2/2022/EPI/DPM) PDF (544 kB) - zrušenie MOM
Krížová Ves 23.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Krížová Ves (KK 853/2/2021/EPI/DPM) PDF (546 kB)
Kurimany 13.6.2023 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Kurimany (RÚVZPP/OE/2690/6004/2023) PDF (222 kB)- zrušenie MOM
Kurimany 18.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Kurimany (LE 746/2/2021/EPI/DPM) PDF (542 kB)
Lendak 30.12.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Lendak (KK 7594/2/2020/EPI/DPM) PDF (544 kB)
Lendak 8.12.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Obecný úrad Lendak (KK 6291/2/2020/EPI/DPM) PDF (524 kB)
Levoča 6.10.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto AdNa Levoča (LE 945/4/2021/EPI/DPM) PDF (543 kB) - zrušenie MOM
Levoča 29.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto AdNa Levoča (LE 945/2/2021/EPI/DPM) PDF (545 kB)
Levoča 30.11.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Gastroped Levoča (LE 943/4/2021/EPI/DPM) PDF (542 kB) - zrušenie MOM
Levoča 29.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Gastroped Levoča (LE 943/2/2021/EPI/SEM) PDF (549 kB)
Levoča 30.11.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto LEHA Levoča (LE 950/4/2021/EPI/DPM) PDF (541 kB) - zrušenie MOM
Levoča 29.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto LEHA Levoča (LE 950/2/2021/EPI/SEM) PDF (548 kB)
Levoča 28.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto LEVODENTAL Levoča (LE 1035/4/2021/EPI/DPM) PDF (541 kB) - zrušenie MOM
Levoča 9.2.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto LEVODENTAL Levoča (LE 1035/2/2021/EPI/SEM) PDF (550 kB)
Levoča 3.12.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Martin Kapraľ Levoča (LE 3946/4/2021/EPI/DPM) PDF (540 kB) - zrušenie MOM
Levoča 16.11.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Martin Kapraľ Levoča (LE 3946/2/2021/EPI/DPM) PDF (542 kB) - pozastavenie MOM
Levoča 20.10.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Martin Kapraľ Levoča (LE 937/6/2021/EPI/DPM) PDF (530 kB) - pozastavenie MOM
Levoča 28.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Martin Kapraľ Levoča (LE 937/4/2021/EPI/DPM) PDF (530 kB) - pozastavenie MOM
Levoča 28.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Martin Kapraľ Levoča (LE 937/2/2021/EPI/SEM) PDF (545 kB)
Levoča 28.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto MEDICENTER PRO Levoča (LE 925/2/2021/EPI/DPM) PDF (548 kB)
Levoča 29.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto mesto Levoča (LE 960/2/2021/EPI/DPM) PDF (543 kB)
Levoča 28.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto MHM Company Levoča (LE 926/2/2021/EPI/DPM) PDF (548 kB)
Levoča 16.6.2023 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto nemocnica AGEL Levoča (RÚVZPP/OE/593/6197/2023) PDF (224 kB) - pozastavenie MOM
Levoča 2.2.2023 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto nemocnica AGEL Levoča (OE/2023/593-2/1088) PDF (223 kB) - pozastavenie MOM
Levoča 5.10.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto nemocnica AGEL Levoča (LE 2909/2/2020/EPI/DPM) PDF (220 kB)
Levoča 18.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto reedukačné centrum Levoča (LE 762/2/2021/EPI/DPM) PDF (546 kB)
Levoča 29.12.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SANA Levoča (OE/2022/5892-2/11976) PDF (223 kB) - zrušenie MOM
Levoča 30.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SANA Levoča (LE 2783/4/2021/EPI/DPM) PDF (554 kB)
Levoča 15.12.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SANA Levoča (LE 6769/2/2020/EPI/DPM) PDF (542 kB)
Levoča 2.12.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SlovakTransLine Levoča (LE 4232/4/2021/EPI/DPM) PDF (546 kB)
Levoča 29.12.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Spojená škola internátna Levoča (OE/2022/5886-2/11971) PDF (222 kB) - zrušenie MOM
Levoča 15.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Spojená škola internátna Levoča (LE 452/2/2021/EPI/DPM) PDF (546 kB)
Levoča 15.3.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto ÚVTOS Levoča (LE 864/4/2021/EPI/DPM) PDF (542 kB) - zrušenie MOM
Levoča 23.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto ÚVTOS Levoča (LE 864/2/2021/EPI/DPM) PDF (547 kB)
Levoča 5.11.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto ZS support Levoča (LE 3834/4/2021/EPI/DPM) PDF (532 kB)
Liptovská Teplička 28.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Liptovská Teplička (PP 2784/2/2021/EPI/DPM) PDF (544 kB) - pozastavenie MOM
Liptovská Teplička 31.12.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Liptovská Teplička (PP 7670/2/2020/EPI/DPM) PDF (627 kB)
Ľubica 29.7.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Ľubica (EPI/2022/3780-2/7485) PDF (222 kB)- zrušenie MOM
Ľubica 22.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Ľubica (KK 815/2/2021/EPI/MRM) PDF (544 kB)
Ľubica 22.3.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Štefan Kerdík Ľubica (KK 1352/2/2021/EPI/SEM) PDF (634 kB)
Lučivná 11.2.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Lučivná (PP 1353/2/2022/EPI/DPM) PDF (538 kB) - zrušenie MOM
Lučivná 23.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Lučivná (PP 865/2/2021/EPI/MRM) PDF (542 kB)
Lúčka 23.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Lúčka (LE 873/2/2021/EPI/SEM) PDF (539 kB)
Mengusovce 21.3.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Mengusovce (PP 2027/2/2022/EPI/DPM) PDF (537 kB) - zrušenie MOM
Mengusovce 22.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Mengusovce (PP 814/2/2021/EPI/MRM) PDF (538 kB)
Mlynica 23.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Mlynica (PP 863/2/2021/EPI/DPM) PDF (539 kB)
Nová Lesná 9.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Nová Lesná (PP 849/5/2021/EPI/DPM) PDF (530 kB) - oprava
Nová Lesná 8.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Nová Lesná (PP 849/4/2021/EPI/DPM) PDF (542 kB) - zrušenie MOM
Nová Lesná 23.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Nová Lesná (PP 849/2/2020/EPI/SEM) PDF (545 kB)
Nová Polianka 18.6.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto hotel Granit Nová Polianka (PP 843/4/2021/EPI/DPM) PDF (540 kB) - zrušenie MOM
Nová Polianka 23.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto hotel Granit Nová Polianka (PP 843/2/2021/EPI/DPM) PDF (545 kB)
Oľšavica 23.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Oľšavica (LE 866/2/2021/EPI/SEM) PDF (540 kB)
Podhorany 23.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Podhorany (KK 854/2/2021/EPI/DPM) PDF (545 kB)
Poprad 4.5.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto A.P. safety Poprad (PP 1350/4/2021/EPI/SEM) PDF (638 kB)
Poprad 22.3.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto A.P. safety Poprad (PP 1350/2/2021/EPI/SEM) PDF (639 kB)
Poprad 6.10.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto AdNa Poprad (PP 953/4/2021/EPI/DPM) PDF (543 kB) - zrušenie MOM
Poprad 29.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto AdNa Poprad (PP 953/2/2021/EPI/DPM) PDF (545 kB)
Poprad 4.2.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Aquapark Poprad (PP 1217/4/2022/EPI/DPM) PDF (536 kB)
Poprad 28.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Aquapark Poprad (PP 929/2/2021/EPI/DPM) PDF (534 kB)
Poprad 27.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto GOLEM J.D. Poprad (PP 1351/4/2021/EPI/DPM) PDF (540 kB) - zrušenie MOM
Poprad 22.3.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto GOLEM J.D. Poprad (PP 1351/2/2021/EPI/SEM) PDF (627 kB)
Poprad 19.1.2023 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto HEALTH LIFE Poprad (OE/2023/313-2/530) PDF (223 kB) - zrušenie MOM
Poprad 10.1.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto HEALTH LIFE Poprad (PP 31/2/2022/EPI/DPM) PDF (549 kB)
Poprad 15.3.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Interklinik Poprad (PP 877/4/2021/EPI/DPM) PDF (527 kB) - zrušenie MOM
Poprad 15.3.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Interklinik Poprad (PP 876/4/2021/EPI/DPM) PDF (527 kB) - zrušenie MOM
Poprad 9.11.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Interklinik Poprad (PP 4535/2/2020/EPI/DPM) PDF (597 kB)
Poprad 7.9.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto MAXIMA Care Poprad (PP 975/4/2021/EPI/DPM) PDF (545 kB) - zrušenie MOM
Poprad 1.2.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto MAXIMA Care Poprad (PP 975/2/2021/EPI/DPM) PDF (629 kB)
Poprad 29.9.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Medirex, a.s. Poprad (PP2799/2/2020/EPI/DPM) PDF (113 kB)
Poprad 13.6.2023 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto PALLEN - MG Cars Poprad (RÚVZPP/OE/2709/6002/2023) PDF (223 kB) - zrušenie MOM
Poprad 3.3.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto MG Cars Poprad (PP 1180/2/2021/EPI/DPM) PDF (626 kB)
Poprad 21.7.2023 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Nemocnica Poprad (RÚVZPP/OE/3218/7255/2023) PDF (222 kB) - zrušenie MOM
Poprad 18.11.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Nemocnica Poprad (PP 4927/2/2020/EPI/DPM) PDF (532 kB)
Poprad 21.7.2023 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Nemocnica Poprad (RÚVZPP/OE/3212/7232/2023) PDF (222 kB) - zrušenie MOM
Poprad 12.6.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto nemocnica Poprad (PP 1698/2/2020/EPI/DPM) PDF (478 kB)
Poprad 29.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Neovízia Poprad (PP 953/2/2021/EPI/DPM) PDF (554 kB)
Poprad 16.11.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Očná klinika Kulanga Poprad (PP 933/6/2021/EPI/DPM) PDF (544 kB) - zrušenie MOM
Poprad 10.8.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Očná klinika Kulanga Poprad (PP 933/4/2021/EPI/DPM) PDF (527 kB) - pozastavenie MOM
Poprad 28.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Očná klinika Kulanga Poprad (PP 933/2/2021/EPI/DPM) PDF (538 kB)
Poprad 21.3.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Rescue Servis Poprad (PP 2025/2/2022/EPI/DPM) PDF (542 kB) - pozastavenie MOM
Poprad 23.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Rescue Servis Poprad (PP 871/2/2020/EPI/SEM) PDF (544 kB)
Poprad 10.11.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SČK Poprad (PP 3945/2/2021/EPI/DPM) PDF (529 kB)
Poprad 23.8.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SČK Poprad (PP 2933/4/2021/EPI/DPM) PDF (532 kB)
Poprad 18.11.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SČK Poprad (PP 5081/2/2020/EPI/DPM) PDF (529 kB)
Poprad 21.6.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SlovakTransLine Poprad (EPI/2022/3298-2/6430) PDF (532 kB) - zrušenie MOM
Poprad 4.2.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SlovakTransLine Poprad (PP 1338/4/2022/EPI/DPM) PDF (545 kB)
Poprad 9.12.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SlovakTransLine Poprad (KK 4226/4/2021/EPI/DPM) PDF (550 kB)
Poprad 28.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SlovakTransLine Poprad (PP 934/2/2021/EPI/SEM) PDF (533 kB)
Poprad 28.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Tatra Trading International Poprad (PP 931/2/2021/EPI/DPM) PDF (539 kB)
Poprad 11.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Tatravagónka Poprad (PP 422/2/2021/EPI/DPM) PDF (541 kB)
Poprad 9.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto TEDY Poprad (PP 966/4/2021/EPI/DPM) PDF (541 kB) - zrušenie MOM
Poprad 1.2.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto TEDY Poprad (PP 966/2/2021/EPI/DPM) PDF (628 kB)
Poprad 15.10.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Váš Lekár Poprad (PP 2786/6/2021/EPI/DPM) PDF (539 kB) - zrušenie MOM
Poprad 31.8.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Váš Lekár Poprad (PP 2786/4/2021/EPI/DPM) PDF (527 kB) - pozastavenie MOM
Poprad 29.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Váš Lekár Poprad (PP 2786/2/2021/EPI/DPM) PDF (527 kB) - pozastavenie MOM
Poprad 4.12.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Váš Lekár Poprad (PP 6238/2/2020/EPI/DPM) PDF (522 kB)
Poprad 19.1.2023 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Váš Lekár Poprad AG (OE/2023/326-2/549) PDF (222 kB) - zrušenie MOM
Poprad 16.12.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Váš Lekár Poprad AG (EPI/2022/5706-2/11607) PDF (222 kB) - pozastavenie MOM
Poprad 9.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Váš Lekár Poprad AG (PP 2673/2/2021/EPI/DPM) PDF (532 kB)
Poprad 20.1.2023 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Váš Lekár Poprad PCR (OE/2023/326-3/553) PDF (222 kB) - zrušenie MOM
Poprad 16.12.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Váš Lekár Poprad PCR (EPI/2022/5707-2/11608) PDF (222 kB) - pozastavenie MOM
Poprad 9.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Váš Lekár Poprad PCR (PP 2674/2/2021/EPI/DPM) PDF (532 kB)
Poprad 30.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto VÚ 9994 Nemšová-Centrum zásob Poprad (PP 2800/2/2021/EPI/DPM) PDF (529 kB) - zrušenie MOM
Poprad 15.12.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto VÚ 9994 Nemšová-Centrum zásob Poprad (PP 6500/4/2020/EPI/DPM) PDF (547 kB) - oprava
Poprad 10.12.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto VÚ 9994 Nemšová-Centrum zásob Poprad (PP 6500/2/2020/EPI/DPM) PDF (542 kB)
Rakúsy 20.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Rakúsy (KK 801/2/2021/EPI/DPM) PDF (625 kB)
Slovenská Ves 30.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Slovenská Ves (KK 1061/4/2021/EPI/DPM) PDF (537 kB) - zrušenie MOM
Slovenská Ves 15.2.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Slovenská Ves (KK 1061/2/2021/EPI/DPM) PDF (541 kB)
Spišská Belá 23.2.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto LEK-NO Spišská Belá (KK 1676/3/2022/EPI/DPM) PDF (530 kB) - oprava
Spišská Belá 18.2.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto LEK-NO Spišská Belá (KK 1676/2/2022/EPI/DPM) PDF (547 kB) - zrušenie MOM
Spišská Belá 3.2.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto LEK-NO Spišská Belá (KK 992/2/2021/EPI/DPM) PDF (634 kB)
Spišská Belá 3.12.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SANA Spišská Belá (KK 3921/2/2020/EPI/DPM) PDF (547 kB) - zrušenie MOM
Spišská Belá 14.12.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SANA Spišská Belá (PP 6763/2/2020/EPI/DPM) PDF (544 kB)
Spišská Belá 22.2.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SOUND AREA Spišská Belá (KK 1656/4/2022/EPI/DPM) PDF (546 kB)
Spišská Belá 15.10.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto STEFFI Spišská Belá (KK 958/8/2021/EPI/DPM) PDF (548 kB) - zrušenie MOM
Spišská Belá 31.8.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto STEFFI Spišská Belá (KK 958/6/2021/EPI/DPM) PDF (549 kB) - pozastavenie MOM
Spišská Belá 30.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto STEFFI Spišská Belá (KK 958/4/2021/EPI/DPM) PDF (550 kB) - pozastavenie MOM
Spišská Belá 1.2.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto STEFFI Spišská Belá (KK 958/2/2021/EPI/DPM) PDF (635 kB)
Spišská Belá 26.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto TEDY Spišská Belá (KK 887/2/2021/EPI/DPM) PDF (546 kB)
Spišská Belá 20.10.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Váš Lekár Spišská Belá (KK 965/8/2021/EPI/DPM) PDF (540 kB) - zrušenie MOM
Spišská Belá 31.8.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Váš Lekár Spišská Belá (KK 965/6/2021/EPI/DPM) PDF (528 kB) - pozastavenie MOM
Spišská Belá 29.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Váš Lekár Spišská Belá (KK 965/4/2021/EPI/DPM) PDF (529 kB) - pozastavenie MOM
Spišská Belá 1.2.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Váš Lekár Spišská Belá (KK 965/2/2021/EPI/DPM) PDF (613 kB)
Spišská Belá 21.6.2023 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto VlaMaSil Spišská Belá (RÚVZPP/OE/2842/6329/2023) PDF (222 kB) - zrušenie MOM
Spišská Belá 17.9.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto VlaMaSil Spišská Belá (KK 3280/4/2021/EPI/SEM) PDF (627 kB)
Spišská Stará Ves 12.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto mesto Spišská Stará Ves (KK 731/2/2021/EPI/DPM) PDF (627 kB)
Spišská Teplica 11.2.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Spišská Teplica (PP 1355/2/2022/EPI/DPM) PDF (540 kB) - zrušenie MOM
Spišská Teplica 13.10.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Spišská Teplica (PP 813/6/2021/EPI/DPM) PDF (541 kB) - pozastavenie MOM
Spišská Teplica 9.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Spišská Teplica (PP 813/4/2021/EPI/DPM) PDF (541 kB) - pozastavenie MOM
Spišská Teplica 22.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Spišská Teplica (PP 813/2/2021/EPI/MRM) PDF (542 kB)
Spišská Teplica 11.2.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto ZŠ Spišská Teplica (PP 1044/2/2021/EPI/MIM) PDF (533 kB)
Spišské Bystré 4.1.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Spišské Bystré (PP 7/2/2022/EPI/DPM) PDF (540 kB) - zrušenie MOM
Spišské Bystré 13.9.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Spišské Bystré (PP 773/6/2021/EPI/DPM) PDF (540 kB) - pozastavenie MOM
Spišské Bystré 28.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Spišské Bystré (PP 773/4/2021/EPI/DPM) PDF (540 kB) - pozastavenie MOM
Spišské Bystré 20.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Spišské Bystré (PP 773/2/2021/EPI/DPM) PDF (543 kB)
Spišské Hanušovce 19.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Spišské Hanušovce (KK 807/2/2021/EPI/SEM) PDF (544 kB)
Spišské Podhradie 11.2.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto mesto Spišské Podhradie (LE 2785/2/2021/EPI/DPM) PDF (539 kB) - zrušenie MOM
Spišské Podhradie 28.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto mesto Spišské Podhradie (LE 2785/2/2021/EPI/DPM) PDF (540 kB) - pozastavenie MOM
Spišské Podhradie 30.12.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto mesto Spišské Podhradie (LE 7600/2/2020/EPI/DPM) PDF (626 kB)
Spišský Hrhov 29.12.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto ZŠ Spišský Hrhov (LE 7498/2/2020/EPI/DPM) PDF (545 kB)
Spišský Štiavnik 18.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Spišský Štiavnik (PP 759/2/2021/EPI/DPM) PDF (543 kB)
Spišský Štvrtok 11.2.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Spišský Štvrtok (LE 1548/2/2022/EPI/DPM) PDF (541 kB) - zrušenie MOM
Spišský Štvrtok 28.12.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Spišský Štvrtok (LE 4237/4/2021/EPI/DPM) PDF (542 kB) - pozastavenie MOM
Spišský Štvrtok 3.12.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Spišský Štvrtok (LE 4237/2/2021/EPI/DPM) PDF (542 kB) - pozastavenie MOM
Spišský Štvrtok 4.10.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Spišský Štvrtok (LE 837/6/2021/EPI/DPM) PDF (542 kB) - pozastavenie MOM
Spišský Štvrtok 28.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Spišský Štvrtok (LE 837/4/2021/EPI/DPM) PDF (542 kB) - pozastavenie MOM
Spišský Štvrtok 21.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Spišský Štvrtok (LE 837/2/2021/EPI/DPM) PDF (544 kB)
Spišský Štvrtok 28.12.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto ZŠ Spišský Štvrtok (LE 4760/2/2021/EPI/DPM) PDF (539 kB) - zrušenie MOM
Spišský Štvrtok 29.12.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto ZŠ Spišský Štvrtok (LE 7563/2/2020/EPI/DPM) PDF (547 kB)
Stará Lesná 9.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Stará Lesná (KK 848/4/2021/EPI/DPM) PDF (542 kB) - zrušenie MOM
Stará Lesná 23.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Stará Lesná (KK 848/2/2021/EPI/SEM) PDF (545 kB)
Stráne pod Tatrami 28.7.2023 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Stráne pod Tatrami (RÚVZPP/OE/3264/7413/2023) PDF (222 kB) - zrušenie MOM
Stráne pod Tatrami 20.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Stráne pod Tatrami (KK 821/2/2021/EPI/SEM) PDF (542 kB)
Strážky 27.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Lekáreň pri nemocnici SL Strážky (KK 932/4/2021/EPI/DPM) PDF (542 kB) - zrušenie MOM
Strážky 28.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Lekáreň pri nemocnici SL Strážky (KK 932/2/2021/EPI/DPM) PDF (544 kB)
Svit 22.6.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Chemosvit Svit (EPI/2022/3320-2/6453) PDF (464 kB) - pozastavenie MOM
Svit 27.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Chemosvit Svit (PP 2762/2/2021/EPI/DPM) PDF (540 kB)
Svit 31.12.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Chemosvit Svit (PP 7671/2/2020/EPI/DPM) PDF (615 kB)
Svit 15.3.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto PRO - STAFF Svit (PP 885/4/2021/EPI/DPM) PDF (530 kB) - zrušenie MOM
Svit 26.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto PRO - STAFF Svit (PP 874/2/2021/EPI/DPM) PDF (536 kB)
Svit 20.6.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SlovakTransLine Svit (EPI/2022/3287-2/6411) PDF (533 kB) - zrušenie MOM
Svit 28.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto SlovakTransLine Svit (PP 935/2/2021/EPI/SEM) PDF (533 kB)
Svit 5.8.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Súkromná základná umelecká škola Svit (PP 2834/2/2021/EPI/DPM) PDF (548 kB)
Svit 26.3.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Súkromná základná umelecká škola Svit (PP 1795/2/2021/EPI/DPM) PDF (545 kB)
Štôla 27.4.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Štôla (PP 2458/2/2022/EPI/DPM) PDF (537 kB) - zrušenie MOM
Štôla 22.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Štôla (PP 852/2/2021/EPI/MRM) PDF (537 kB)
Štrba 8.9.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto ZŠ Štrba (PP 3182/2/2021/EPI/DPM) PDF (541 kB) - zrušenie MOM
Štrba 31.12.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto ZŠ Štrba (PP 7669/2/2020/EPI/DPM) PDF (626 kB)
Štrbské Pleso 21.12.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Dom Seniorov Štrbské Pleso (PP 7159/2/2020/EPI/DPM) PDF (530 kB)
Štrbské Pleso 22.12.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Interklinik Štrbské Pleso (PP 7217/2/2020/EPI/DPM) PDF (534 kB)
Šuňava 21.3.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Šuňava (PP 2026/2/2022/EPI/DPM) PDF (537 kB) - zrušenie MOM
Šuňava 20.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Šuňava (PP 804/2/2020/EPI/DPM) PDF (541 kB)
Švábovce 22.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Švábovce (PP 812/2/2021/EPI/MRM) PDF (539 kB)
Tatranská Kotlina 13.11.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Sanatórium Tatranská Kotlina (PP 4879/2/2020/EPI/DPM) PDF (528 kB)
Tatranská Lomnica 15.3.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Interklinik Tatranská Lomnica (PP 875/4/2021/EPI/DPM) PDF (528 kB) - zrušenie MOM
Tatranská Lomnica 22.12.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Interklinik Tatranská Lomnica (PP 7214/2/2020/EPI/DPM) PDF (534 kB)
Tatranská Lomnica 13.10.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Medirex Tatranská Lomnica (PP 3547/2/2021/EPI/DPM) PDF (544 kB) - pozastavenie MOM
Tatranská Lomnica 23.12.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Medirex Tatranská Lomnica (PP 7461/2/2020/EPI/DPM) PDF (530 kB)
Tatranská Polianka 16.11.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Sanatórium Tatranská Polianka (PP 4969/2/2020/EPI/DPM) PDF (529 kB)
Tatranská Štrba 21.12.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Dom Seniorov Tatranská Štrba (PP 7158/2/2020/EPI/DPM) PDF (531 kB)
Toporec 20.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Toporec (KK 809/2/2021/EPI/DPM) PDF (625 kB)
Torysky 22.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Torysky (LE 847/2/2021/EPI/MRM) PDF (536 kB)
Tvarožná 15.11.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Tvarožná (KK 439/6/2021/EPI/DPM) PDF (540 kB) - zrušenie MOM
Tvarožná 27.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Tvarožná (KK 439/4/2021/EPI/DPM) PDF (541 kB) - pozastavenie MOM
Tvarožná 12.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Tvarožná (KK 439/2/2021/EPI/DPM) PDF (625 kB)
Uloža 23.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Uloža (LE 868/2/2021/EPI/DPM) PDF (540 kB)
Veľká Lomnica 21.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Veľká Lomnica (KK 835/2/2021/EPI/DPM) PDF (543 kB)
Veľký Slavkov 27.12.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Veľký Slavkov (PP 838/6/2021/EPI/DPM) PDF (542 kB) - zrušenie MOM
Veľký Slavkov 28.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Veľký Slavkov (PP 838/4/2021/EPI/DPM PDF (543 kB) - pozastavenie MOM
Veľký Slavkov 21.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Veľký Slavkov (PP 838/2/2021/EPI/DPM) PDF (545 kB)
Vernár 11.2.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Vernár (PP 1354/2/2022/EPI/DPM) PDF (539 kB) - zrušenie MOM
Vernár 20.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Vernár (PP 818/2/2020/EPI/SEM) PDF (541 kB)
Vikartovce 21.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Vikartovce (PP 800/2/2020/EPI/DPM) PDF (543 kB)
Vikartovce 30.12.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto ZŠ Vikartovce (PP 7598/2/2020/EPI/DPM) PDF (547 kB)
Vlková 23.12.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Vlková (KK 798/4/2021/EPI/DPM) PDF (539 kB) - zrušenie MOM
Vlková 21.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Vlková (KK 798/2/2021/EPI/DPM) PDF (542 kB)
Vojňany 4.1.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Vojňany (KK 4/2/2022/EPI/DPM) PDF (538 kB) - zrušenie MOM
Vojňany 21.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Vojňany (KK 820/2/2021/EPI/DPM) PDF (541 kB)
Vrbov 9.7.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto ZŠ Vrbov (KK 1148/4/2021/EPI/DPM) PDF (542 kB) - zrušenie MOM
Vrbov 25.2.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto ZŠ Vrbov (KK 1148/2/2021/EPI/DPM) PDF (546 kB)
Vydrník 19.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Vydrník (PP 763/2/2021/EPI/DPM) PDF (546 kB)
Vyšné Hágy 20.11.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Národný ústav Vyšné Hágy (PP 5276/2020/EPI/DPM) PDF (533 kB)
Žakovce 28.10.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Obec Žakovce (KK 787/4/2021/EPI/DPM) PDF (538 kB) - zrušenie MOM
Žakovce 19.1.2021 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto obec Žakovce (KK 787/2/2021/EPI/DPM) PDF (542 kB)
Ždiar 21.3.2022 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Obecný úrad Ždiar (PP 2028/2/2022/EPI/DPM) PDF (537 kB) - zrušenie MOM
Ždiar 11.12.2020 Rozhodnutie RÚVZ Poprad : mobilné odberové miesto Obecný úrad Ždiar (PP 6436/2/2020/EPI/DPM) PDF (534 kB)