Akreditácia a certifikácia

Aktuálna akreditácia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade: