Odborná spôsobilosť

Všetky služby súvisiace s odbornou spôsobilosťou a informácie k nim. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti je nutnou podmienkou pre výkon mnohých odborných činností v oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany.

Verejné zdravie - služby pre odbornú spôsobilosť

Podrobné informácie a realizácia služieb pre konkrétne odborné spôsobilosti. Služby sú členené podľa pôsobnosti úradov.

Radiačná ochrana - služby pre odbornú spôsobilosť

Podrobné informácie a realizácia služieb pre konkrétne odborné spôsobilosti v oblasti radiačnej ochrany.

Register odborne spôsobilých osôb

Informácie a prístup k Registru odborne spôsobilých osôb. Tento register je dôležitý pre zamestnancov, podnikateľov resp. zamestnávateľov v príslušnej oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany.