Zber údajov

Zberový modul, slúži na vyplnenie a odoslanie zberových formulárov s vyplnenými zbieranými dátami externých subjektov. Vytvárať zbery je možné za oblasti:

  • Radiačná ochrana
  • Epidemiológia
  • Hygiena životného prostredia
  • Preventívne pracovné lekárstvo (posudky o riziku)

Vytvárať zbery v zberovom module môže iba zaregistrovaný používateľ, popis práce je v Používateľskej príručky (.pdf, 1,81 MB).

Žiadosť o registráciu nového používateľa môže podať výhradne konateľ spoločnosti podľa  Návod k vyplneniu žiadosti (.pdf, 820 kB).

Pre registráciu používateľa do oblasti Epidemiológia bude k žiadosti potrebné pripojiť prílohu Poverenie lekára pre zastupovanie PZS (.pdf, 59 kB).

Registrovaný používateľ, ktorý už disponuje prihlasovacími údajmi, sa pre vytvorenie hlásenia v zberovom module prihlasuje podľa Návod na prihlásenie do zberového modulu (.pdf, 745 kB).

Konateľ spoločnosti ktorý pre seba žiadal oprávnenia sa pre vytvorenie hlásenia v zberovom module prihlasuje podľa Návod na prihlásenie konateľa pomocou občianskeho preukazu (.pdf, 342kB)

Ak nemáte možnosť použiť aplikáciu Google Authenticator, je môžne využiť ako druhý autentifikačný prvok aj elektronický preukaz. Prepojenie účtu a prihlásenia pomocou elektronického občianskeho preukazu vykonáte podľa Návodu na prepojenie používateľského účtu s prihlásením pomocou elektronického občianskeho preukazu (.pdf, 554kB)

Zberový modul, slúžiaci na vyplnenie a odoslanie zberových formulárov s vyplnenými zbieranými dátami externých subjektov.