Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb klientov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. 

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb klientov. 

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Objednať sa môžete:

 • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, 064 01  Stará Ľubovňa,
 • telefonicky na dole uvedených číslach,
 • e-mailom na sl.zv@uvzsr.sk alebo elektronickým formulárom.

Objednať sa do poradne

Napíšte nám

 • Základná poradňa zdravia
  vedúci lekár PCZ: MUDr. Bodnárová Iveta, telefón: 052/4280106, email: sl.zv@uvzsr.sk
  RNDr. Mancalová Mária, MPH, telefón: 052/4280113, email: sl.mancalova@uvzsr.sk
 • Mgr. Černáková Jana, Bc. Sivuľková Silvia, telefón: 052 42 80 106, email: sl.zv@uvzsr.sk
 • Poradňa zdravej výživy
  vedenie: MVDr. Olšavská Miriam, MPH, telefón: 052/4280126,email: sl.miriam.olsavska@uvzsr.sk 
  Mgr. Kušnírová Natália, telefón: 052/4280127, sl.hv@uvzsr.sk
 • Poradňa na odvykanie fajčenia
  vedenie: RNDr. Mancalová Mária, MPH, telefón: 052/4280113, email: sl.mancalova@uvzsr.sk 
  Mgr. Černáková Jana, telefón: 052/4280106, sl.zv@uvzsr.sk
 • Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci 
  vedenie RNDr. Ján Kolcun, telefón: 052/4280133, email: sl.kolcun@uvzsr.sk
  Mgr. Hudáková Viktória, telefón: 052/4280117, sl.ppl@uvzsr.sk
 • Poradňa poradenstva v očkovaní 
  vedenie: Mgr. Zahorjanová Viera, telefón: 052/4280125, email: sl.zahorjanova@uvzsr.sk
  Mikudová Elena, telefón: 052/4280128, email: sl.epida@uvzsr.sk
  Pastirčíková Emília, telefón: 052/4280124, sl.ddd@uvzsr.sk
 • Anonymná telefónna linka AIDS
  vedenie: Mgr. Zahorjanová Viera, telefón: 052/4280125, email: sl.zahorjanova@uvzsr.sk
  Mikudová Elena, telefón: 052/4280128, sl.epida@uvzsr.sk
  Pastirčíková Emília, telefón: 052/4280124, sl.ddd@uvzsr.sk
 • Anonymná telefónna linka poskytujúca pomoc a poradenstvo v odvykaní od fajčenia
  vedenie: RNDr. Mancalová Mária, MPH, telefón: 052/4280113, email: sl.mancalova@uvzsr.sk
 • Mgr. Černáková Jana, telefón: 052/4280106, email: sl.zv@uvzsr.sk

Objednať sa do poradne ​​​​​​​