Mobilné odberové miesta v zriadovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

SUBJEKT MIESTO PREVÁDZKOVANIA ROZHODNUTIE -
DÁTUM ZVEREJNENIA
Ľubovnianska nemocnica, n.o. Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa vydané 29.5.2020 (pdf, 2,1 Mb)
LEHA, s.r.o. ZRUŠENÉ: Továrenská 1752/45, 064 01 Stará Ľubovňa

vydané 15.12.2020 (pdf, 1,4 Mb)
zrušené 6.5.2024 (pdf, 932 Kb)

DAPTI, s.r.o. ZRUŠENÉ: Mýtna 572/4, 064 01 Stará Ľubovňa

vydané 13.1.2021 (pdf, 1,4 Mb)
zrušené 13.1.2022 (pdf, 1,5 Mb)

Asociácia Samaritánov Slovenskej republiky špeciálne vozidlo - Sanitná RZP SL 597 BV, nákladné vozidlo - Skriňová SL585BX, príves BORO 7252 VB SL420YE, 1, 065 44 Plaveč vydané 21.1.2021 (pdf, 407 Kb)
Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o. ZRUŠENÉ: Námestie gen. Štefánika 529/4, 064 01 Stará Ľubovňa

vydané 29.1.2021 (pdf, 1,4 Mb)
zrušené 27.7.2021 (pdf, 1,3 Mb)

LUVETO, s.r.o. Prešovská 326/2, 064 01 Stará Ľubovňa  vydané 28.10.2021 (pdf, 397 Kb)
DAPTI, s.r.o. Mýtna 572/4, 064 01 Stará Ľubovňa vydané 13.1.2022 (pdf, 1,5 Mb)