Právoplatné rozhodnutia

podľa § 20 ods. 16 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov:

Rozhodnutie MARIANNA NOVA s. r. o., Námestie gen. Štefánika 528/3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 52 117 871 (pdf,231kB)