Aktivity a podujatia úradu

Momentálne neprebiehajú žiadne aktivity ani podujatia  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni.