Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových.

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov. 

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

Objednať sa môžete:

 • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom,
 • telefonicky na dole uvedených číslach,
 • e-mailom na zh.opz@uvzsr.sk alebo na dolu uvedených adresách,
 • elektronickým formulárom.  Objednať sa do poradne

Napíšte nám

 

 • Základná poradňa zdravia

Vedúca: MUDr. Zina Košťanová, telefón: 045/678 20 61, e-mail: zh.kostanova@uvzsr.sk
RNDr. Mária Hrušovská, telefón: 045/678 20 62, e-mail: zh.hrusovska@uvzsr.sk
Miroslava Malatincová, telefón: 045/678 20 63, e-mail: zh.malatincova@uvzsr.sk

Špecializované poradne

 • Poradňa pre zdravú výživu

RNDr. Mária Hrušovská, telefón: 045/678 20 62, e-mail: zh.hrusovska@uvzsr.sk

 • Poradňa pre očkovanie

MUDr. Eva Striežová, telefón: 045/672 32 79, e-mail: zh.striezova@uvzsr.sk
PhDr. Dušana Pramuková, telefón: 045/672 32 79, e-mail: zh.pramukova@uvzsr.sk

 • Poradňa pre odvykanie od fajčenia

RNDr. Mária Hrušovská, telefón: 045/678 20 62, e-mail: zh.hrusovska@uvzsr.sk

 • Poradňa pre prevenciu AIDS

MUDr. Eva Striežová, telefón: 045/672 32 79, e-mail: zh.striezova@uvzsr.sk
- odbery na základe telefonického objednania, kontakt: 045/672 32 79 alebo emailom

 • Poradňa pre ochranu a podporu zdravia pri práci

Ing. Ivana Darmová, telefón: 045/678 20 51 , e-mail: zh.darmova@uvzsr.sk

 • Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity

Miroslava Malatincová, telefón: 045/678 20 63, e-mail: zh.malatincova@uvzsr.sk