Služby

  • Laboratórne analýzy a merania - RÚVZ ZH neposkytuje platené služby v oblasti laboratórnych analýz a meraní. V prípade záujmu o tieto služby si Vás dovoľujeme odkázať na krajský RÚVZ BB, ktorý tieto služby poskytuje.
  • Ďalšie oblasti služieb (pdf, 281 kB)