Podateľňa

Podateľňa eviduje všetky došlé podania.

Úradné hodiny podateľne RÚVZ ZH

Pondelok

8:00 - 11:30 | 12:30 - 14:00

Utorok

8:00 - 11:30 | 12:30 - 14:00

Streda

8:00 - 11:30 | 12:30 - 14:00

Štvrtok

8:00 - 11:30 | 12:30 - 14:00

Piatok

8:00 - 11:30 | 12:30 - 14:00

Elektronická podateľňa

Podanie je možné zaslať elektronicky prostredníctvom: