Mobilné odberové miesta v zriadovateľskej pôsobnosti RÚVZ ZH

SUBJEKT MIESTO PREVÁDZKOVANIA ROZHODNUTIE -
DÁTUM ZVEREJNENIA
BHR medical s.r.o.
50364367
parkovisko obchodného domu PRIOR, SNP 606/108, 965 01 Žiar nad Hronom povolenie 8.10.2021
pozastavenie 18.3.2022
zrušenie 3.10.2022
COUPE INVEST, s. r. o.
47220201
nebytové priestory, A. Dubčeka 386/10, 96501 Žiar nad Hronom povolenie 4.1.2022
pozastavenie 28.3.2022
zrušenie 31.8.2022
DEJ s.r.o.
36698521
budova mestskej plavárne, Mládežnícka 764/10, 969 01 Banská Štiavnica
budova v areáli MsÚ Kremnica, Štefánikovo námestie 1006, 967 01 Kremnica
budova bývalej Radničnej reštauráciie, Š. Moysesa 439/46, 96501 Žiar nad Hronom

vydanie 2.1.2023
povolenie 26.1.2021
povolenie 30.6.2021
povolenie 20.7.2021
pozastavenie 9.5.2022
pozastavenie 10.10.2022
zrušenie 21.4.2023

Gymnázium Františka Švantnera
00160725
Gymnázium Františka Švantnera, Ul. Bernolákova č. 9, 968 01 Nová Baňa

povolenie 13.1.2021
zrušenie 25.10.2021

Gymnázium Milana Rúfusa
00160881

priestor Gymnázia Milana Rúfusa, J. Kollára 364/2,  965 01  Žiar nad Hronom

povolenie 12.1.2021
zrušenie 16.7.2021
INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o.
35802022
mobilný kontajner , Cintorínska 107/20, 96801 Nová Baňa

povolenie 5.2.2021
pozastavenie 25.8.2023
pozastavenie 8.1.2024

JA Home life n. o.
50420607

zariadenia pre seniorov Domov života, Pletiarska 1613/9, 96901 Banská Štiavnica

povolenie 1.4.2021
povolenie 15.7.2021
zrušenie 14.6.2023
MDDr. Karvaš
42302714
kontajner na parcele č. 2250/01 v areáli zdravotného strediska, Bystrická 467/53, 966 81 Žarnovica

povolenie 29.7.2021
zrušenie 23.5.2022

MEDIFORM, s. r. o.
43967965
mobilný kontajner, Bystrická 1595, 96681 Žarnovica

povolenie 1.12.2020
povolenie 4.6.2020
pozastavenie 18.8.2023
pozastavenie 16.1.2024
zrušenie 21.9.2023

MediPack, s.r.o.
52502678
Areál firmy Four Trade s.r.o., Priemyselná 644/37, 96501 Žiar nad Hronom

povolenie 29.1.2021
povolenie 15.7.2021

zrušenie 26.9.2023

Mesto Banská Štiavnica
00320501
Základná škola Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského 972/17, 969 01 Banská Štiavnica
Základná škola Jozefa Kollára, Ludvíka Svobodu 1542/40, 969 01 Banská Štiavnica
povolenie 11.1.2021
pozastavenie 19.11.2021
zrušenie 4.7.2023
Mesto Kremnica
00320781
Mestské kultúrne stredisko, Ulica Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica
Mestská telocvičňa, Ulica Jula Horvátha 884/61, 967 01 Kremnica
povolenie 22.1.2021
zrušenie 7.4.2022
Mesto Nová Baňa
00320897
Centrum voľného času, Bernolákova 30/23, 96801 Nová Baňa
Budova MsÚ, Bernolákova 40/3, 96801 Nová Baňa
povolenie 22.1.2021
zrušenie 6.7.2023
Mesto Žarnovica
00321117
budova Základnej školy, Ul. Fraňa Kráľa č. 838, 966 81 Žarnovica povolenie 13.1.2021
zrušenie 24.8.2021
Mesto Žiar nad Hronom
00321125
Základná škola, M.R.Štefánika 461/17, 965 01 Žiar nad Hronom
Základná škola, Dr. Jánskeho 476/2, 965 01 Žiar nad Hronom
Základná škola, Jilemnického 896/2, 965 01 Žiar nad Hronom
Slovalco, a.s., Priemyselná 1445/14, 965 01 Žiar nad Hronom
Priemyselný park, Brána 1, Priemyselná 650/12, 965 01 Žiar nad Hronom
Priemyselný park, Brána 2, Priemyselná 650/12, 965 01 Žiar nad Hronom
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, 965 01 Žiar nad Hronom
Mestské kultúrne centrum, SNP 2712/119, 965 01 Žiar nad Hronom
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Nám. Matice Slovenskej 406/23, 965 01 Žiar nad Hronom
Pohronské osvetové stredisko, Dukelských hrdinov 321/21 965 01 Žiar nad Hronom
Dom kultúry- Šašovské Podhradie č.88, 965 01 Žiar nad Hronom
povolenie 11.1.2021
povolenie 20.1.2021
povolenie 21.1.2021
pozastavenie 15.7.2021
pozastavenie 15.7.2021
pozastavenie 15.7.2021
pozastavenie 25.8.2021
pozastavenie 30.9.2021
zrušenie 25.10.2021
NEMOCENSKÁ BB, s.r.o.
36661511
Staré kultúrne centrum, Nám. Matice slovenskej 406/23, 96501 Žiar nad Hronom
Mestské kultúrne stredisko, Ulica Pavla Križku 391/6, 96701 Kremnica
povolenie 26.1.2021
zrušenie 2.8.2021
Nemocnica Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o.
54588952
budova bývalého nemocničného bufetu v areáli Všeobecnej nemocnice, Sládkovičova 485/11, 96501 Žiar nad Hronom

povolenie 21.11.2022
pozastavenie 6.12.2022
pozastavenie 16.6.2023
pozastavenie 28.11.2023

NOLUX, s.r.o.
36634964
Ambulancia na prízemí Základnej školy s materskou školou, 700, 96652 Tekovská Breznica povolenie 13.4.2021
zrušenie 13.7.2021
Obec Banská Belá
00320498
Kultúrny dom, č.83, 966 15 Banská Belá povolenie 20.1.2021
zrušenie 28.10.2021
Obec Banský Studenec
00320510
Obecný úrad – kultúrny dom, 60, 96901 Banský Studenec povolenie 20.1.2021
zrušenie 1.7.2021
Obec Bartošova Lehôtka
00320528
Kultúrny dom, Bartošova Lehôtka 81, 967 01 Kremnica povolenie 22.1.2021
zrušenie 7.4.2022
Obec Bzenica
00320552
Sála kultúrneho domu A. Kmeťa, č.74 966 01 Bzenica povolenie 21.1.2021
zrušenie 9.5.2022
Obec Dolná Ždaňa
00320595
Spoločenský dom, č.46, 966 01 Dolná Ždaňa povolenie 22.1.2021
zrušenie 27.10.2021

Obec Hliník nad Hronom
00320609

Ul. Sovietskej armády č.355, 966 01 Hliník nad Hronom povolenie 21.1.2021
povolenie 4.3.2021
zrušenie 25.10.2021
Obec Horná Ves
31095933
Kultúrny dom č.16, 967 01 Horná Ves povolenie 20.1.2021
pozastavenie 13.7.2021
zrušenie 30.12.2021
Obec Horná Ždaňa
00320633
Kultúrny dom, 172, 96604 Horná Ždaňa

povolenie 21.1.2021
pozastavenie 24.8.2021
zrušenie 25.10.2021

Obec Horné Hámre
00320641
Priestory šatne TJ Klas Horné Hámre, 132, 96671 Horné Hámre povolenie 12.2.2021
zrušenie 16.6.2023
Obec Hrabičov
00320650

Kultúrny dom 188, 96678 Hrabičov

povolenie 20.1.2021
zrušenie 17.10.2022
Obec Ihráč
00320684
Kultúrny dom – Ihráč č. 141,  967 01 Kremnica povolenie 21.1.2021
zrušenie 28.6.2021
Obec Ilija
00320692
Kultúrny dom, č.36, 969 01 Ilija povolenie 20.1.2021
zrušenie 26.10.2021
Obec Janova Lehota
00320706
Obecný úrad, č.38, 966 24 Janova Lehota

povolenie 22.1.2021
zrušenie 26.10.2021

Obec Jastrabá
00320714
Kultúrny dom, č.130, 967 01 Jastrabá povolenie 21.1.2021
pozastavenie 5.11.2021
Obec Kopernica
00320749
priestor obecného úradu, č.96, 967 01 Kopernica povolenie 21.1.2021
pozastavenie 6.7.2021
zrušenie 25.10.2021
Obec Kosorín
00320757
Kultúrny dom, 117, 96624 Kosorín povolenie 2.2.2021
zrušenie 14.7.2021
Obec Kremnické Bane
30230373
Kultúrny dom , 1, 96701 Kremnické Bane povolenie 20.1.2021
zrušenie 13.7.2021
Obec Ladomerská Vieska
00652199
Obecný úrad (zasadačka) , 132, 96501 Ladomerská Vieska povolenie 21.1.2021
zrušenie 1.7.2021
Obec Lovča
00320820
Kultúrny dom/administratívna budova, Námestie SNP 48/3, 966 21 Lovča povolenie 22.1.2021
zrušenie 28.10.2021
Obec Lovčica Trubín
00320838
Kultúrny dom, č.76, 966 23 Lovčica-Trubín povolenie 20.1.2021
pozastavenie 6.7.2021
pozastavenie 30.9.2021
zrušenie 19.10.2021
Obec Lutila
00652113
Nádvoria kultúrneho domu a malá sála kultúrneho domu, Štefánikova 48/84, 96622 Lutila povolenie 20.1.2021
zrusenie 1.7.2021
Obec Malá Lehota
00320862
Kultúrny dom, č.383, 966 42 Malá Lehota povolenie 5.2.2021
zrušenie 26.10.2021
Obec Nevoľné
00320889
Obecný úrad Nevoľné, č. 33, 967 01 Nevoľné povolenie 20.1.2021
pozastavenie 6.7.2021
pozastavenie 27.10.2021
zrušenie 29.4.2022
Obec Orovnica
17067707
Obecný úrad 96, 96652 Orovnica povolenie 20.1.2021
pozastavenie 26.10.2021
zrušenie 14.9.2023
Obec Ostrý Grúň
00320901
Kultúrny dom  193, 96677 Ostrý Grúň povolenie 20.1.2021
zrušenie 28.6.2023
Obec Pitelová
00320919
Kultúrny dom, 79, 96611 Pitelová povolenie 20.1.2021
pozastavenie 6.7.2021
zrušenie 25.10.2021
Obec Podhorie
00320935
Amfiteater-dolné šatne, č.154, 969 82 Podhorie povolenie 20.1.2021
pozastavenie 7.7.2021
zrusenie 30.9.2022
Obec Prenčov
00320943
Kultúrny dom, č.186, 969 73 Prenčov
Kultúrny dom, č.11, 969 01 Baďan
povolenie 21.1.2021
zrusenie 27.10.2021
Obec Prestavlky
00320951
Kultúrny dom , 226, 96601 Prestavlky povolenie 20.1.2021
Obec Prochot
00320960
Kultúrny dom č.271, 966 04 Prochot povolenie 22.1.2021
pozastavenie 14.7.2021
zrušenie 28.10.2021
Obec Sklené Teplice
00321001
Dom kultúry, 127, 96603 Sklené Teplice povolenie 21.1.2021
pozastavenie 6.7.2021
zrušenie 7.12.2021
Obec Slaská
IČO 00320994
Obecného úradu a Kultúrny dom č.17, 966 22 Slaská povolenie 20.1.2021
zrušenie 6.12.2021
Obec Stará Kremnička
00321010
Obecný úrad, č.198, 965 01 Stará Kremnička povolenie 20.1.2021
zrušenie 31.10.2022
Obec Svätý Anton
00320471
Kultúrny dom č.32, 969 72 Svätý Anton povolenie 19.1.2021
pozastavenie 14.7.2021
zrušenie 2.11.2021
Obec Trnavá Hora
00321052
Kultúrny dom Jalná, Pohronská ulica 63/2, 96611 Trnavá Hora povolenie 12.1.2021
pozastavenie 6.7.2021
zrušenie 14.21.2022
Obec Veľké Pole
00321079
Kultúrny dom, č.11, 966 74 Veľké Pole povolenie 19.1.2021
pozastavenie 27.10.2021
pozastavenie 29.7.2022
Obec Vyhne
00321109
Obecný úrad 100, 96602 Vyhne povolenie 21.1.2021
zrušenie 29.6.2021
Obec Župkov
00321133
Základná škola s materskou školou, 18, 96671 Župkov povolenie 19.1.2021
pozastavenie 23.9.2022
zrušenie 4.7.2023
RAVAFOL SK, s.r.o.
51210029
budova Ravafol SK, Antolská 1604/31, 969 01 Banská Štiavnica povolenie 25.1.2021
pozastavenie 7.7.2021
pozastavenie 31.8.2021
pozastavenie 30.9.2021
pozastavenie 26.10.2021
zrušenie 10.11.2021
Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica
35679956
RT-PCR: motorové vozidlá KIA CEED, EvČ: BL160RD a TOYOTA PROACE CITY VERSO, EvČ: BT184CI povolenie 16.11.2020
povolenie 31.5.2021
povolenie 8.7.2021
pozastavenie 14.9.2023
Slovenský Červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom 
00416151
odbery vykonávané motorovými vozidlami KIA CEED, Evč. BL422RY a FIAT DOBLO XL, Evč. BL732RO, SNP 600/94, 965 01 Žiar nad Hronom povolenie 16.11.2020
povolenie 30.6.2021
pozastavenie 23.9.2022
zrušenie 21.09.2023
Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica
00891827
Stredná odborná škola, Bystrická 698/4, 96681 Žarnovica povolenie 13.1.2021
zrušenie 29.6.2021
Svet zdravia, a.s.
35960884
budova bývalého nemocničného bufetu v areáli Všeobecnej nemocnice, Sládkovičova 485/11, 96501 Žiar nad Hronom povolenie 6.7.2020
povolenie 15.7.2021
pozastavenie 23.3.2022
zrušenie 22.11.2022
Váš Lekár, s.r.o.
45263230
Ludvíka Svobodu 1813/43, 969 01 Banská Štiavnica povolenie 29.1.2021
povolenie 11.1.2022
pozastavenie 25.2.2022
pozastavenie 15.6.2022
pozastavenie 30.9.2022
pozastavenie 28.10.2022
zrušenie 20.12.2022
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
37831127
telocvičňa Základnej školy s materskou školou, č.128, 969 81 Štiavnické Bane povolenie 13.1.2021
zrušenie 27.10.2021